Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOs representantskap i Aust -Agder, 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOs representantskap i Aust -Agder, 4"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOs representantskap i Aust -Agder, 4
LOs representantskap i Aust -Agder, 4. juni 2014: Kommunereform og kommunestruktur Hva var egentlig spørsmålet? Hva er en robust kommune? Robust i forhold til hva? Er vi som innbyggere tjent med en slik utviklingen? Fagforbundets arbeidstakerperspektiv Den virkelige grunnen? Unni Hagen, leder av strategisk stab i Fagforbundet

2 Kommunereform: Hva var egentlig spørsmålet?
I Sundvolden-erklæringen står det: - Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf. samarbeidsavtalen (med Venstre og KrF). (…) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.

3 Offentlig forvaltning
Velferdssamfunnet Økonomisk politikk Organisert arbeidsliv Offentlig forvaltning Mange bestemmer!

4 ”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester”

5 Hva er en kommune? Synet på hva kommunene er og hva deres formål er, er avgjørende for hvordan kommunedebatten forløper. Er kommunen en samfunnsutvikler, demokratiarena og tjenesteforvalter der folkevalgte med makt og myndighet kan og skal fatte avgjørelser som omfatter lokalsamfunnene de sjøl bor i? Eller er kommunene et bestillerkontor som skal iverksette statens politikk mest mulig effektivt og administrere for økt privatisering?

6 Hvorfor offentlig sektor? Hvorfor offentlig forvaltning?
” Jo, det er fordi mekanismene i privat sektor ikke er hensiktsmessig i forhold til å oppnå det vi ønsker. Derfor er det betenkelig at for å fornye offentlig sektor så innfører politikerne markedsmekanismer fra privat sektor. Dette er mekanismer som er årsak til at vi har offentlig sektor i utgangspunktet. ” Økonomiprofessor Bjarne Jensen, Klassekampen

7 Offentlig eller privat – ett fett?
Konsernstyret: Utpekt av eierne Sikre avkastning på investert kapital Styres av lønnsomhetsvalg, pris- og inntjeningsfokus Kommunestyret: Folkevalgt organ Forvalte fellesskapets skattemidler og behov Styres av demokrati, innsyn og kontroll

8 Demokratiske prosesser eller tvang?
2 av 3 Ap-ordførere har skrevet under på et opprop mot tvangsammenslåing av kommuner: ”Ekspertutvalet sin konklusjon blir etter vår meining ei avsporing av ein viktig debatt. I ein kommunereform må ein fyrst avklare kva oppgåver kommunane i framtida skal løyse, og på kva måte dette skal skje. Arbeidet med reformen har starta i feil ende når det nå er satt eit tal på framtidige kommuneeiningar. Diskusjonen om samanslåingar må starta ute i kommunane for å sikre lokal forankring. Me oppmodar Arbeidarpartiet om å stå fast ved landsmøtevedtaket sitt som seier at ei frivilleg linje er det som skal vera regelen i Kommunestrukturreformar”

9 Tid for et oppgjør med sentralisering og markedstenkning Tid for en grunnleggende samfunnsanalyse Tid for en annen kurs Kommunestruktur – fylkeskommunens framtid Kommersialiseringen av offentlig sektor Det organiserte arbeidslivet – angrepene på opparbeidede rettigheter Sentralisering av sykehus, politi og beredskap Kystaksjon mot privatisering av fiskerressursene

10 Sentrale spørsmål Fagforbundet vil ha svar på:
Er kommunesammenslåing riktig virkemiddel for bedre lokaldemokrati? Vil større kommuner være bedre egnet til å ivareta innbyggernes og brukernes ønsker? Er det fortsatt et mål å bevare bosetting over hele landet – og vil kommunereformen ta hensyn til dette? Fylkeskommunens framtid som følge av en kommunereform? Hva er hensiktsmessig styring og oppgaveløsning i kommunesektoren, på regionalt nivå og statlig nivå? Hva er robuste kommuner? Hvor stor må en kommune være for å garantere gode fagmiljø?

11 Oppsummering Fagforbundet mener:
Fagforbundet mener at det skal være opp til kommunene selv om de vil slå seg sammen eller ikke. Dette er et viktig demokratisk prinsipp som ble vedtatt av stortinget i 1995. Fagforbundet mener kommunestrukturen bør være basert på en modell med tre forvaltningsnivå. Oppgavefordeling må avklares før en går løs på spørsmålet om kommunestruktur


Laste ned ppt "LOs representantskap i Aust -Agder, 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google