Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform – Nye kommunale oppgaver?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform – Nye kommunale oppgaver?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform – Nye kommunale oppgaver?
Tenketanken: Fylkesmannen og KS i Oppland har tatt initiativ til å etablere en «Tenketank» for modernisering og utvikling av kommunene i Oppland. Hva er gjort: gjennomført to felles møter, innspill fra regionen er drøftet, brev sendt til KMD med innspill til ekspertgruppe og kommuneøkonomiproposisjonen. TT fortsetter sitt arbeid med prosess og forankring av kommunereformarbeidet. Samme utfordring er gitt regionrådene og kommunestyrene i Oppland.

2 Kommunereform og økonomi
TT har foreslått at Oppland kan bli et prøvefylke. Fokus på redusere statlig tilsyn i kommunene gjennom egenkontrollsystem og internrevisjon i kommunene. Kommuneøkonomi Endring i oppgavefordeling er en viktig del av en kommunereform, og fra TT sin side forutsetter vi at kommunene tilføres tilstrekkelige ressurser, og gis forutsigbare og langsiktige rammebetingelser. Det vil være nær sammenheng mellom inntektssystemet og framtidig organisering.

3 Nye oppgaver? Vi har i dag ingen klare signal fra regjeringen om hvilke evt. nye oppgaver kommunen kan få tillagt som en del av reformen. Ikke oversikt over økonomiske virkemidler som en del av kommunereformen. Stikkord: Robuste kommuner. Det er vesentlig at debatten omkring kommunereform er basert på en helhetlig diskusjon om oppgavefordeling mellom ulike nivå, der målet må være bedre tjenester til innbyggerne.


Laste ned ppt "Kommunereform – Nye kommunale oppgaver?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google