Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierskap og Eierstyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierskap og Eierstyring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierskap og Eierstyring.
Folkevalgt eierskapsutøvelse. NKRF – Konferanse for kontrollutvalg Gardermoen 4 og 5 februar 2009 Rolf Erling Andersen, leder KS-eierforum.

2 KS- eierforum. Fokus og oppstart i 2007.
Folkevalgte forvalter store verdier styrt og organisert som egne selskaper. Krever bevissthet rundt denne formen for utøvelse av folkevalgt styring. Krever bevissthet mot staten og de rammebetingelser som kan påvirkes.

3 KS-Eierforum- Formål KS Eierforum skal være et kompetansenettverk for offentlig utøvelse av eierskap i kommunal sektor. Målet er å utvikle et kompetent og aktivt eierskap hos norske kommuner og fylkeskommuner, til beste for befolkningen og de selskap disse er eiere i. Eierforumet skal også på eget initiativ, være en pådriver for best mulig rammebetingelser når det gjelder eierskap.

4 Styrets arbeid : Kompetanseutvikling og nettverksbygging:
2 årlige møteplasser med fokus på fag Utvikling av veiledningsmateriale Veileder i eierskapsprosesser Veileder i selskapsutskillelse 19 anbefalinger om godt eierskap Eierskapsseminarer for politikerne

5 KS- Eierforum – Konkrete anbefalinger gir fokus .
Det finnes grunner til å ikke følge anbefalingene. Kommunestyret bør selv grunngi hvorfor anbefalingene ikke følges. Anbefalingene er utarbeidet av styret i KS-eierforum og også forelagt på medlemsmøtene til drøfting. Skal være dynamiske.

6 Anbefalingenes form. Anbefalingene har utdypende tekst og innledninger som underbygger de rådene som gis. Fasit kan endre seg fra dag til dag ( Fra lov til lov) Kommuneloven gir alle muligheter til at hver enkelt kommune finner sin form.

7 Eierskap fra a- til å i 19 anbefalinger.
Kunnskap om hva som eies og hvorfor Hva er aktivt Eierskap ? Hvordan utøve eierskap i Praksis ? Hva er viktig for å sette sammen et styre. Etikk. Hva med Administrasjonssjefens rolle ? Hva er et profesjonelt styre. ?

8 Kunnskap om Eierskapet.
Opplæring og informasjon. Å lage eierskapsmeldinger. Oversikt over alt som ligger utenfor kommunestyresalen, med gode forstålige forklaringer på hvorfor det ikke ligger direkte under kommunestyret. Det politiske og juridiske grunnlaget. Formål og strategi.

9 Aktivt Eierskap. 3. Kontinuerlig arbeide med selskapsstrategi, formål, Vedtekter. 4. Kontinuerlig vurdere valg av selskapsform. 5. Skille monopol og konkurransevirksomhet. 6. Eierstyringsdokumenter som grunnlag for kontrollutvalgenes arbeid

10 Eierskapsutøvelse i praksis.
Kommunestyret er eieren, Bestemme eierorgan- utøvelse av eierskapet. Profesjonelt styre- eierkrav til egenskaper og kompetanse. Eiermøter. Valgkomite Rutiner for kompetansevurdering av styrene, bidra til kompetanseheving.

11 Styresammensetting/ organisering
12. Styresammensetting Konsernmodell. Morselskap m/døtre. 13. Oppnevning av vararepresentanter. 14. Habilitet og politisk representasjon 15. Kjønnsballansen. 16. Godtgjøringer. 17. Arbeidsgiverorg./tilknytning

12 18. Etikk Utarbeidelse av etiske retningslinjer
- Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften. Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser. Forvaltningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett og galt og handler om demokratisk legitimitet. Kommunenes omdømme vil derfor i økende grad også avhenge av hvordan en forvalter sitt samfunnsansvar gjennom sine bedrifter.

13 Nr. 19 Åpenhet og klarhet om administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak.
KFèr og IKSèr og § 27 styrer. Er alle ansvarlige selskaper. Administrasjonssjefen kan ikke instruere, men er likevel ansvarlig for kommunens samlede virksomhet. Det må derfor utarbeides samhandlingsregler. Aksjeselskaper forholder seg bare til eierorganet.

14 ”Profesjonelle” styrer i offentlig sektor ( anbefaling nr. 8)
Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ.

15 Eier må sette krav til kompetanse.
Kunne lover, forskrifter og avtaler. Kunnskap om selskapets formål, vedtekter, organisasjon og historie. Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske ytviklingstrekk. Kompetanse på politikk og samfunn. Spesialkompetanse innen ett eller flere områder. Ha kunnskap om trender og utviklingstrekk i bransjen Ha kunnskap om konkurrerende virksomheter, virksomheter i samme segment.

16 Krav til egenskaper Glede av, og vilje til å jobbe for å oppnå gode Resul- tater, og ha glede av å få tilført kontinuerlig kompetanse Ha mot til å stille kritiske spørsmål til daglig leder og andre i styret. Ha evne til av å finne fram til løsninger som styret samlet kan gå for. Styreleder er leder utad. Ha evne til å stille kritiske spørsmål-Risikovurdering. Ha evne og vilje til å prioritere tid til arbeidet i styret. Høy integritet, herunder evnen til å tie om forretningsmessige transaksjoner og strategiske beslutninger. Ha evne til å akseptere at en ikke alltid tilhører flertallet og dersom noe går galt, frafalle behovet for å påpeke ”Hva var det jeg sa" – Gi godt omdømme.


Laste ned ppt "Eierskap og Eierstyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google