Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken Hamar, 5. desember 2005 Framtidas regioner og kommuner - regjeringas målsettinger, forsøk og erfaringer så langt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken Hamar, 5. desember 2005 Framtidas regioner og kommuner - regjeringas målsettinger, forsøk og erfaringer så langt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken Hamar, 5. desember 2005 Framtidas regioner og kommuner - regjeringas målsettinger, forsøk og erfaringer så langt

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Fornying ”Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Offentlig sektor skal være i stand til å ivareta hensynet til kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og økonomisk effektivitet.”

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 KRDs fornyingsarbeid Bidra til gode rammevilkår og økt kommunalt handlingsrom som stimulerer til nytenking, omstilling og utvikling i kommunesektoren Støtte opp om kommunalt omstillings- og utviklingsarbeid Formidle erfaringer og gode eksempler

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Forvaltningsreform Soria Moria-erklæringen: tre folkevalgte nivåer Nye regioner fra 2010

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Stortingsmelding høsten 2006 Ansvars- og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene avklares først (kommuner og regioner). Dette utgjør et viktig premiss for videre drøftelser om framtidig inndeling av et mellomnivå Regional stats oppgaver, herunder en gjennomgang av fylkesmannsembetet Legge til rette for at prosesser knyttet til inndeling blir tilstrekkelig forankret lokalt og regionalt Innlandet tidlig ute

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Forvaltningsreform og kommunene Oppgaver Mulige effekter av endret regionalt nivå for –interkommunalt samarbeid –kommunene som samfunnsutvikler –samhandlingen mellom forvaltningsnivåene

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Forvaltningsreform Berørte parter som kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre skal trekkes inn i prosessen Aktuelle arenaer: –Tett dialog med KS (politisk og administrativt) –Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene –Regionale møter –Møter med fylkesmennene –Møter med hovedsammenslutningene, NHO

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Vekst i frie inntekter: 5,7 milliarder kroner Vi følger opp Soria Moria- erklæringen Bedre lokal velferd i hele landet Styrke lokaldemokratiet

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Kommunestruktur Ikke behov for nasjonale grep for å foreta endringer i kommunestrukturen Frivillighetslinjen ligger fast! Kommuner som i forlengelsen av kommunestrukturprosjektet utreder sammenslutning, vil eventuelt også få støtte til infrastrukturtiltak som de tidligere har fått lovnader om Nye kommuner som går inn i sammenslutningsprosesser kan ikke regne med midler til infrastrukturtiltak

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Interkommunalt samarbeid Det vil alltid være behov for interkommunalt samarbeid Fordeler: –Fleksibelt –Lokalt selvstyre –Kompetanse og rettsikkerhet Ulemper –demokrati og styring

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 KRDs lovutviklingsprosjekt Siktemål: –Legge til rette for interkommunalt samarbeid, blant annet mer beslutningseffektive samarbeider Oppsummering av høringsuttalelser og Ot.prp. våren 2005

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Kommunesektorens omdømme Kommunesektorens omdømme er meget bra, men Uheldige enkeltepisoder Et ansvar for alle Høyt bevissthetsnivå viktig Bruk de kontrollmuligheter som finnes

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Fire spennende år Om fire år og noen dager skal de nye regionene på plass Reformen som skal gjennomføres vil få konsekvenser for hele den offentlige forvaltningen Vi vil få se en overføring av oppgaver og ansvar mellom forvaltningsnivåene Nye grenser En varig reform


Laste ned ppt "1 Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken Hamar, 5. desember 2005 Framtidas regioner og kommuner - regjeringas målsettinger, forsøk og erfaringer så langt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google