Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fusjonsprosessen UiA/HiT Larvik 6. juni 2011 John W. Viflot Høgskolen i Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fusjonsprosessen UiA/HiT Larvik 6. juni 2011 John W. Viflot Høgskolen i Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fusjonsprosessen UiA/HiT Larvik 6. juni 2011 John W. Viflot Høgskolen i Telemark

2 12.07.2014 Innledning Høgskolen i Telemark

3 12.07.2014 Innledning www.uiahit.no Utredning om muligheter for en fusjon eller et utvidet samarbeid mellom HiT og UiA ble satt i gang på bakgrunn av styrebehandling ved begge institusjoner høsten 2010. Utredningen ble gjennomført i perioden 1. januar 2011 – 31. mars 2011. Kort tid, men… ”På grunnlag av det som kommer fram i utredningen, skal styringsgruppa tilrå om styrene for de to institusjonene bør gå inn for fusjon, og i tilfelle på hvilke vilkår og under hvilke forutsetninger, eller om prosessen bør føres videre med sikte på et nærmere institusjonelt samarbeid uten sammenslåing”. Felles rapport – styringsgruppen/utredningsgruppen Høgskolen i Telemark

4 12.07.2014 Innledning Hovedkonklusjoner i rapporten: Alternativ 1: Mer forpliktende samarbeid UiA og HiT inngår et mer forpliktende og institusjonelt forankret samarbeid, med sikte på å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak. Et hovedmål må være å utvikle universitetsfunksjonene videre både i Agder og i Telemark. Det settes i gang et prosjekt over 3 år for å oppnå dette. Alternativ 2: Nærmere utredning av mulig fusjon. Det gjennomføres en andre utredningsfase med sikte på å avklare om fusjon vil kunne gi en styringsdyktig og velfungerende institusjon og hvordan den nye institusjonen i så fall må organiseres. Denne utredningsfasen må munne ut i et klart råd om fusjon er den beste løsningen gitt institusjonenes utfordringer og muligheter. Høgskolen i Telemark

5 12.07.2014 Innledning Prosess etter utredning: Høringsdokument – frist 1. juni Høringsmøter på hver studiested Felles styremøte 24. mai Styrebehandling ved begge institusjoner i juni – like forslag til vedtak Vedtak: ? Høgskolen i Telemark

6 12.07.2014 Målsettinger med fusjon Høgskolen i Telemark

7 12.07.2014 Målsettinger Styringsgruppen fastsatte dette mandatet for utredningen: 1) Målet med utredningen er å gi styrene for HiT og UiA grunnlag for å kunne realitetsbehandle spørsmålet om fusjon mellom de to institusjonene, eventuelt om et utvidet forpliktende samarbeid. Høgskolen i Telemark

8 12.07.2014 Målsettinger Målerklæringer i utredningen: En fusjonert institusjon skal kunne tilby mer og bedre høyere utdanning enn HiT og UiA hver for seg. En fusjonert institusjon skal kunne utføre mer og bedre forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid enn HiT og UiA hver for seg. En fusjonert institusjon skal i større grad og på en bedre måte kunne bidra til innovasjon og verdiskapning enn HiT og UiA hver for seg. En fusjonert institusjon skal i større grad og på en bedre måte kunne delta i samfunnsdebatten enn HiT og UiA hver for seg. En fusjonert institusjon skal være bedre i stand til å bidra til at utdanningene og forskningen følger den internasjonale forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud. En fusjonert institusjon skal i større grad og på en bedre måte kunne samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner internasjonalt, lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner enn HiT og UiA kan hver for seg. En fusjonert institusjon skal i større grad og på en bedre måte kunne tilby etter- og videreutdanning enn HiT og UiA hver for seg. En fusjonert institusjon skal på en bedre måte kunne forvalte de tilførte ressursene og bedre få tilført eksterne ressurser enn HiT og UiA kan hver for seg. Høgskolen i Telemark

9 12.07.2014 Målsettinger Målerklæringer i utredningen: Et viktig mål på om en fusjon eller et nærmere samarbeid mellom HiT og UiA vil virke positivt, er derfor om en samlet institusjon vil stå seg sterkere i den nasjonale og internasjonale konkurransen om gode studenter, dyktige fagfolk og forskningsmidler enn en eller begge institusjonene hver for seg. Stjernø-utvalget peker på at det er for mange små og lite robuste utdannings- og forskningsmiljøer i Norge. Også UiA og HiT har små og lite robuste fagmiljøer og utdanninger. En fusjonert institusjon må gi sterkere fagmiljøer og utdanninger, og dermed styrke Agder og Telemark i konkurransen om ressursene. Høgskolen i Telemark

10 12.07.2014 Utfordringer Høgskolen i Telemark

11 12.07.2014 Utfordringer Forankring og reell vilje Universitet og høgskole Geografi og studiesteder Ulikheter i organisering, styring og ledelse –Både på institusjonsnivå og på fakultets-/fagnivå (ex. enhetlig/to-delt ledelse, lærerutdanning og budsjettfordelingsmodell) Høgskolen i Telemark

12 12.07.2014 Gevinster Høgskolen i Telemark

13 12.07.2014 Gevinster –En fusjonert institusjon skal kunne tilby mer og bedre høyere utdanning, forskning m.v. enn HiT og UiA hver for seg – dvs. faglige gevinster –Størrelse – betyr dette noe? Store innenfor fremtredende profesjonsutdanninger – bl.a. betydning for markedsføring, studentrekruttering, personalrekruttering, premissgiving, konkurranse om midler fra NFR, EU m.v. Større fagmiljø ”3 stortingsbenker i stedet for 1” –Utviklingen i sektoren – det langsiktige perspektiv – hvor er institusjonen(e) om 10- 15 år dersom vi fortsetter hver for oss som i dag? –Administrative gevinster – tja - muligens over tid –Kan gevinster oppnås like godt ved samarbeid som gjennom fusjon? Høgskolen i Telemark

14 12.07.2014 Noen grafer (hvis tid) Høgskolen i Telemark

15 12.07.2014 Høgskolen i Telemark

16 12.07.2014 Høgskolen i Telemark

17 12.07.2014 Høgskolen i Telemark

18 12.07.2014 Høgskolen i Telemark

19 12.07.2014 Høgskolen i Telemark


Laste ned ppt "Fusjonsprosessen UiA/HiT Larvik 6. juni 2011 John W. Viflot Høgskolen i Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google