Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samlokaliserte boliger og store bofellesskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samlokaliserte boliger og store bofellesskap
SAFO Konferansen Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst

2 Dette skal jeg snakke om…….
Fra ansvarsreform til omsorgsplan fra boliger integrert i bomiljøer til arbeidsplasser integrert i boligen Hva er de politiske føringene nå? volum, kvaliteter, heldøgns omsorg, ikke preg av institusjon Hva gjør Husbanken? samle kunnskap, spre kunnskap, gjennomføre politikk

3 …, men først Diskuter med sidemannen finn fram til to faktorer som bidrar til gode boliger som ikke har institusjonsliknende preg 2 min

4 Fra ansvarsreform til omsorgsplan….
Fra normalisering til ‘boliggjøring’ av tjenester Kommunalt selvstyre Omsorgspolitikk Reformer Teknologi Økte oppgaver Ansvarsreform-generasjonen vokser opp

5 Statistikk samlokaliserte boliger Personer med utviklingshemming
33% av alle omsorgsboliger for personer med psykisk utviklingshemming er bygd i prosjekter med flere enn 10 enheter (15% >15) Kilde: Husbanken, Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, –

6 Statistikk samlokaliserte boliger Personer med fysiske funksjonshemming
45% av alle omsorgsboliger for personer med funksjonshemminger er bygd i prosjekter med flere enn 10 enheter (39%>15) Kilde: Husbanken, Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, –

7 Statistikk samlokaliserte boliger Personer med funksjonshemming
35% av alle utleieboliger for personer med funksjonshemminger er bygd i prosjekter med flere enn 10 enheter (24%>15) Kilde: Husbanken, Tilskudd til utleiboliger, –

8 Hva er de politiske føringene nå?
Sterk uro for økning i størrelse og ‘reinstitusjonalering’ Presse, media, interessegrupper, enkelte fagmiljøer, Dok 8 forslag fra Trine Schei Grande FAFO rapport om kommunenes arbeid med store bofellesskap Tverrsektoriell gjennomgang – 20 år etter ansvarsreformen Samhandlingsreformen

9 Samlokaliserte boliger og store bofellesskap
FAFO har dokumentert kommunenes vurderinger ved valg av løsninger for samlokaliserte boliger og bofellesskap Økonomi – anskaffelse – drift Fagmiljø og kompetanse Lokale rammer – tomter – reguleringer – stort behov Statlige føringer

10 Samlokaliserte boliger og store bofellesskap
Husbanken endrer retningslinjene for prosjektrettede virkemidler: Tilskudd til utleieboliger Det understrekes at boenhetene ikke skal ha et institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen ikke må være for stort. Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike grupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem Ved etablering eller kjøp av samlokaliserte boliger er det viktig at disse ikke får et institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen derfor ikke skal være for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte.”

11 Hva gjør Husbanken nå? Kunnskapsinnhenting Kunnskapsformidling
Seminar, forskning, evaluering, kommuner Kunnskapsformidling Oppstartsmøter, web, veileder, læringsarenaer for/med kommuner Verktøy for helhetlig vurdering av prosjekter Sikre at kommuner vurderer flere perspektiver

12 Hva gjør Husbanken nå? Kriterier + +/- -
Lokalisering - i forhold til sentrum, jobb, aktiviteter, andre ord. boliger Samlokalisering - i.f.t. andre oms. boliger/ sykehjem - gettopreg Organisering av tjeneste - individuelt tilrettelagt (+) eller institusjon(-) Boform (institusjon elle bolig) Utforming - vurdering av kvaliteter i prosjektet, ikke institusjonspreg Størrelse på bogruppe - i forhold til den anbefalte størrelse Antall boliger i prosjektet - samlokaliseringsgrad Blanding av målgrupper - hvis det er flere målgruppe i prosjektet/område Tilgjengelighet - til forskjellige tilbud Bruker medvirkning - prosess, samarbeid: kommune, brukere, fagfolk… Kommunens totale tilbud av boliger – spredning, kvalitet, boformer

13 Hvordan jobber Husbanken?
Kunnskapsutvikling med praksisfeltet Brukerorganisasjoner, kommuner, fagmiljøer Utvikle og formidle kunnskap Søknadsbehandling Forespørsel Felles utvikling av prosjektet med kommune/pårørende/brukere Søknad -> tilsagn Nye veiledere Oslo, Trondheim og Husbanken med ny veileder KS, NBBL, Virke, Husbanken med ny veileder samarbeid med private aktører

14 Takk for meg. Geir Olav Lisle Epost:. geir.lisle@husbanken.no
Twitter: twitter.com/geirolavlisle LinkedIn: no.linkedin.com/in/geirolavlisle Forklare bakgrunnen for å


Laste ned ppt "Samlokaliserte boliger og store bofellesskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google