Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode boliger for innbyggere med utviklingshemming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode boliger for innbyggere med utviklingshemming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode boliger for innbyggere med utviklingshemming
Oslo 15. – 16. mai 2012 Presentasjon. Leder for NFU Gjøvik lokallag. Glad for å få anledning til å holde en innledning her, Og fortelle litt om hvordan vi har det på Gjøvik. Først et kort tilbakeblikk

2 Ansvarsreformen Innstilling fra helse og omsorgskomiteen på Stortinget
Et enstemmig Storting ber om offentlig utvalg. Livssituasjon for de utviklingshemmede må bedres. Antall boliger samlokalisert 2-5 Tjenester skal tildeles individuelt, ikke anledning til å tildele kollektivt Høst 2011: Et enstemmig Storting leverer innstilling om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp ansvarsreformen og se på livssituasjon for utviklingshemmede. Bygging av institusjoner bryter med intensjonen om at antallet boliger som samlokaliseres skulle begrenses til fra to til fem enheter Tjenester skal tildeles individuelt, det er ikke anledning til å tildele tjenester kollektivt

3 Den hvite by ved Mjøsa Gjøvik 30000 innbyggere
En liten kuriositet: Ordfører for innstillingen heter Tore Hagebakken. For 20 år siden, ble han ordfører på Gjøvik. I dag er han på stortinget Han og Gjøvik kommune tok ansvarsreformen på alvor. Den har fungert på Gjøvik i over 20 år.

4 Hvorfor er Gjøvik en god kommune å bo i for utviklingshemmede?
Vedtak i kommunestyret på maks 6 boliger samlokalisert Tjenester tildeles på individuelt grunnlag, uten å kobles til bolig Aktiv fritid, med individet i fokus Kultur- og fritid blomstrer Vi har ingen store bofellesskap Intensjonen med individuelle tjenester har blitt fulgt opp Individet er satt i fokus Kultur og fritid er veldig aktive i Gjøvik kommune

5 Boligene 8 bofellesskap
De fleste med 4 boenheter Et utvides fra 3 til 6 Planlegges nytt med 6 boenheter Boligene er eid av Gjøvik Boligstiftelse, som er eid av Gjøvik kommune Driftet av GOBB Private leiligheter Prinsippvedtak om maks 6 boliger samlokalisert GOBB: Gjøvik og omegn boligbyggelag Private leiligheter, med vedtak om tjenester i boligen

6 Boligene Gjøvik avlastningsenhet
Åpnet høsten 2011 6 plasser, 4 er tatt i bruk Avlastning hver 3. helg er standard Ligger samlokalisert med Gjøvik aktivitetssenter, men ikke under samme tak NFU har bedt om at alle plassene tas i bruk, men ikke økonomi til det nå. Mener at alle har et tilbud, men flere ønsker mer avlastning Det var viktig for NFU at de nye enhetene ikke skulle ligge under samme tak, slik at det blir minst mulig institusjonspreg. Ville gjerne ha to forskjellige tomter, men fikk ikke det.

7 Planlegging av nye boliger
Dialogmøte NFU og andre organisasjoner inviteres Hva slags type bolig, eie eller leie Bofellesskap eller bo alene i egen leilighet Hvor vil du bo, i eller utenfor sentrum Noen trives best i byen, andre utenom bykjernen En viss valgfrihet, avhengig av tilgang på tomter Kommunen er veldig interessert i å møte oss, for å drøfte boligplanene Vi er alle forskjellige, noen trives i byen, andre utenfor bykjernen NFU foreslår at kommunen reserverer tomt hver gang det skal legges ut et nytt boligfelt

8 Nye boliger Tett og godt samarbeide med den enkelte bruker under planleggings- og byggeperiode Hjelpemidler og utstyr påvirker størrelsen på boligen Brukermedvirkning Tjenestene er de samme, uavhengig av boform Alle har krav på tjenester der de bor Tjenestene er de samme, enten du bor samlokalisert eller alene

9 Tjenester Utformingen av tjenestetilbudet og, hvordan individet blir ivaretatt Enkeltvedtak, basert på den enkeltes behov, og ikke kollektivt Brukermedvirkning Den enkelte og foreldre/pårørende vet ofte best Har hørt tilfeller der mor mente det var gitt altfor få timer Men det viste seg at det var akkurat passe, og at hvis mor var blitt hørt ville datter blitt helt overkjørt. Målet må være å bli mest mulig selvstendig.

10 Tjenester Tjenester ytes med stor respekt for individuelle behov og selvstendighet ”De må få leve sine selvstendige liv nå, når skal de ellers gjøre det” Privatlivets fred Leder for tilrettelagte tjenester sa: ”De må få leve sine selvstendige liv nå, når skal de ellers gjøre det” Flott sagt, da har du forstått hva det dreier seg om. Har intervjuet foreldre; Privatlivets fred er respektert; banker alltid på døra før de går inn i leiligheta At alt foregår med respekt og verdighet er viktig

11 Tjenester Primærkontakt Kulturkontakt i hver bolig
Mange er innom boligen hver dag Kulturkontakt i hver bolig Innkalles til møte på kulturkontoret Planlegging Nattevakt etter behov Noen boliger har ikke nattevakt Primærkontakt, mange som er innom boligen. Jobb hver 3. helg utløser mange vakter. Prøver å ha fokus på at det ikke blir for mange stillingsbrøker. Kulturkontakt samarbeider med kulturkontoret, og har jevnlige møter slik at aktiviteter kan planlegges og tilrettelegges. Nattevakt i de fleste boligene. Ambulerende hjemmetjeneste kan brukes hvis behov for ekstra hjelp

12 Tjenester Dagsrytmer Fritid Mange trenger hjelp til å starte dagen
Jobb eller annet dagtilbud Middag lages i den enkeltes leilighet Fokus på kosthold Måltider spises som oftest i leiligheten Kanskje med en gjest Fritid Vi ønsker oss flere VTA plasser på Gjøvik også, flere på venteliste Men alle har et dagtilbud Middagen lages hos den enkelte Blir lagt vekt på kosthold. Hvis det står i vedtaket at det skal spises grønt hver dag, så spiser de grønt hver dag. Drikk vann, safta venter vi med til lørdagsgrøten. Middag spises i den enkeltes leilighet, gjerne med en gjest, men på den enkeltes premisser

13 Tjenester Fritid med individuelle aktiviteter
Blir fulgt av personell fra bolig, eller støttekontakt til sin aktivitet Fokus på mosjon, går hvis mulig Av og til kollektiv utflukt, men det er ikke hovedregel Lørdag, gå sammen til byen Hvis nødvendig trekkes støttekontakten inn. Mosjon er viktig, derfor går de til aktiviteten når det er mulig

14 Kulturaktiviteter Kultur og fritid Stor aktivitet og tilbud til alle:
Korpus Øving kor og scene hver uke Samarbeidsprosjekter med Spania og Den dominikanske republikk Teateroppsetninger Svømmeklubben Full inkludering både på trening og svømmestevner Kultur og fritidskontoret er veldig aktive. Mange aktiviteter, trekker fram Korpus Stor fleksibilitet rundt vaktordning og vaktskifter gjør at det lar seg gjennomføre med største smidighet. Nøye planlegging Hva som enn skjer, blir ikke aktivitet avbrutt på grunn av vaktskiftet. Gjelder ikke bare Korpus, er du på julebord, er du der til det er slutt. Enorm entusiasme i gruppa Støttekontakt trekkes inn Svømmeklubben har et godt tilrettelagt tilbud. Krever mye jobbing fra enkeltpersoner. Men så flott når det lykkes. All ære til svømmeklubben og initiativtagere

15 Fellesskap Klubbstevne i Gjøvik Svømmeklubb
Er det noen som ser noen utviklingshemmede her? Nei, det var ikke meningen heller, her er alle inkludert Mottoet er: Se og bli sett. Å ha et tilrettelagt tilbud i en klubb eller et idrettslag. I Gjøvik Svømmeklubb deler utviklingshemmede bassenget med funksjonsfriske på trening hver uke. De deltar på vanlige svømmestevner i egne klasser, og stiller i samme heat som funksjonsfriske. Tenk så flott for foreldre og utøver å kunne dele dette sammen. Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har skrevet om Gjøvik svømmeklubb i sin eksempelsamling; Grenselaus fritid Om inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter

16 Ansvarsreformen virker på Gjøvik
Reformens intensjoner er fulgt opp Ingen store bofellesskap Individuelle tjenester Meningsfull fritid gjennom meget aktive kultur og fritidskonsulenter Leder av hovedutvalget for helse og omsorg, Bjug Ringstad, har jobbet godt. Nå som han har gått av må vi passe godt på. Vi skal fortsette å være en kommune som andre kan strekke seg etter når det gjelder politikken for utviklingshemmede.

17 Hotell Jord Det er så mange slags rom på "Hotell Jord"
Ja, nåen flotte med utsikt og stor terrasse Mens andre rom er mørke og vender mot nord Døm er før følk på andre og tredje klasse Guren Hagen Jeg var på konsert med Guren Hagen for ikke så lenge siden. Under framføringen av sangen ”Hotell Jord” kunne jeg ikke la være å tenke på situasjonen for mange utviklingshemmede i Norge. Skal vi ha klasse skille som i sangen til Guren Hagen. La oss heller ha en politikk for de utviklingshemmede som gir alle de samme mulighetene. Takk for meg


Laste ned ppt "Gode boliger for innbyggere med utviklingshemming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google