Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skien kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skien kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skien kommune

2 Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet  i sin hverdag. .

3 Kritiske suksessfaktorer (Ernst og Young 2011)
Velferdsteknologien må oppleves som enkel å bruke Den må løse et reelt behov for bruker og pårørende Brukermedvirkning er viktig ved at bruker og pårørende deltar i utformingen av tilbudet Helsepersonell må føle trygghet for at de velferdsteknologiske løsningene gir bruker økt livskvalitet Velferdsteknologien må bli en integrert del av tjenestetilbudet til den brukergruppe som skal bruke den Kompetanseutvikling i sektoren er nødvendig. Innsikt og forståelse i god bruk av velferdsteknologi, gir trygghet for bruker.

4 Framtidige utfordringer

5 Kunnskapsbygging «Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det.» - Aristoteles Kunne gjøre bruk av eksisterende teknologi Innsikt i lovgivning, regler og etikk Kompetanse, innsikt og forståelse i god bruk av velferdsteknologi Pedagogisk kunnskap for opplæring av medarbeidere og brukere

6 Det er forskjell på fattig og rik…

7 Nasjonal strategi…

8 §§ og etiske dilemmaer

9 Trygghet for tilbud

10 Hva er livskvalitet?

11 Tjenestereportoar – hva gjør vi når det blir farlig?

12 Hvem bryr seg?

13 Gamle Ekdal – test/demoleilighet for velferdsteknologi
Huset er bygget for samhandlingsmidle fra Helsedirektoratet Åpnet 12 september 2012 av Helse og -omsorgsministeren Vi har visninger og informasjon til de som ønsker det

14 Gamle Ekdal - møteplass
Folk møter folk – fagfolk møter fagfolk Vi vil bruke denne leiligheten både som en viktig møteplass mellom kommune, undervisningsmiljøer og næringsliv, som gir grobunn for felles innovasjon og læring på et nytt område. Denne møteplassen vil være hovedsete for utviklingen av de velferdsteknologiske løsninger som Skien kommune ønsker å innføre. Utviklingsarbeid og samhandling ANSATTE - LEVERANDØRER - KOMMUNE - SYKEHUS – ELDERERÅD Vi vil her vise fram hvilke muligheter velferdsteknologi gir for brukere, brukerråd, pårørende, medarbeidere, politikere og samarbeidspartnere. Dette vil også medvirke til å ufarliggjøre bruk av teknologi, og gi en konkret demonstrasjon av disse hjelpemidlene. Denne møteplassen har altså flere funksjoner: både som demo-leilighet og test-leilighet, samt verifisere/godkjenner produkter før de settes i drift.

15 Samarbeid med næringslivet
Bedre offentlig-privat samspill er et viktig resultat av et felles innovasjonsarbeid som dette feltet gir.Det offentlige er en stor bestiller av velferdsteknologiske løsninger. For å utnytte potensialet bedre enn i dag kreves det at de offentlige aktører og private bedrifter samarbeider tettere. Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO og KS er et eksempel på dette innovasjonsarbeidet. Kommunene må utvikle kompetanse til å spesifisere krav og se helhetlige konsekvenser av de ulike velferdsteknologiske løsninger. Leverandørindustrien må utvikle kompetanse på pleie og omsorgsfeltet og feltets forutsetninger for å ta i bruk denne type teknologi.

16

17 GPS – prosjektet Prosjektleder Bjørn Halvorsen, prosjektmedarbeider/hjelpepleier Anne Lene Heldal, IT-støtte Heidi Sivertsen, spesialsykepleier demens Leoni Djuvland og sykepleier Ingvild Skau. - Prosjektplan er utarbeidet. - Hovedfokus på kunnskapsbygging - Uttesting fra flere leverandører. - Gamle Ekdal er arena for arbeidet - Hente erfaringer og kunnskap fra andre. - Forankring i fagmiljøet

18 Gamle Ekdal test/demoleilighet for velferdsteknologi
 I samarbeid med leverandør på Lyngbakken, skal prosjektet kartlegge, utvikle, teste -   og verifisere velferdsteknologiske løsninger på sykehjem Gamle Ekdal som premissleverandør og arena i valg av leverandør til syke og varslingsanlegg til Lyngbakken Gamle Ekdal som verktøy og katalysator Gamle Ekdal som systematisk  utprøvingsarena  Gamle Ekdal som systematisk utviklingsarena Gamle Ekdal som kunnskapsbyggingsarena

19 Brukermedvirkning Brukerrådet på praktisk bistand på Gamle Ekdal

20 Søknadskjema for leverandører
Brosjyre «Gamle Ekdal» KOLS prosjekt Trygghetsalarm «Etikk i hvert hjørne» Samarbeid med HIT Samarbeid med Sintef og andre kommuner

21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Skien kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google