Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bymiljøavtaler Bård Norheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bymiljøavtaler Bård Norheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bymiljøavtaler Bård Norheim

2 Bakgrunn for presentasjonen
Analyser Politiske vedtak Hva koster befolkningsveksten? (KS) Evaluering av Belønningsordningen (SD) Utvikling av lokale samarbeidsavtaler (KS) Evaluering av bypakkene (MD) Vurdering av finansieringsbehovet (NHO) Kollektivtransport og gang/sykkel skal ta trafikkveksten Etablering av bymiljøavtaler mellom staten og byene Utvidelse av Belønningsordningen

3 Status og utfordringer
Byene vokser kraftig Staten klarer ikke å finansiere det økte veibehovet Det nytter ikke å bygge seg ut av køproblemene Fylkeskommunene klarer ikke å finansiere det økte tilskuddsbehovet Lokale vedtak kan svekke satsingen Hvordan stimulere til mer helhetlig virkemiddelbruk? Hvordan få til et bedre samarbeid mellom staten og byene? Hvordan stimulere til mer kostnadseffektive virkemiddelbruk?

4 Byene er milevis fra målsettingen om nullvekst i biltrafikken

5 Behov for ytterligere reduksjon i biltrafikken

6 Hva må bilandelen være hvis man skal nå et Miljøscenarie
Bilandel i dag og med Miljøscenarie Endring relativt til bilandel i Oslo i dag (prosentpoeng)

7 Strategi for å nå målsettingen i Klimameldingen
Bygg opp under trafikkgrunnlaget Rammebetingelser bil/kollektivt Befolkningsøkningen skjer som fortetting Økningen i arbeidsplasser skjer i sentrum Ingen nye i parkeringsplasser i sentrum Antall avganger på kollektivtransporten øker i takt med passasjerveksten 20 % bedre fremkommelighet kollektivt 20 % økte kostnader for bruk av bil Biltilgang reduseres i takt med bedre kollektivtrafikk

8 Anslått effekt av ytterligere tiltak Prosent reduksjon i biltrafikken
Effekt på biltrafikken Bygger opp under trafikkgrunnlaget -17,3 % Effekten av økte bilkostnader og bedre fremkommelighet -6,1 % Effekten av redusert behov for bil -3,9 % Samlet effekt -27,3 %

9 Bedre rammebetingelser sparer samfunnet for penger
Miljø 2030 (mrd kr) Årlig tilskudds-behov Årlig investerings-behov Sum 28 % mer fortetting -0,8 -1,6 28 % færre parkeringsplasser -0,4 -0,9 -1,3 20 % økt kjørehastighet -2,4 Summen av enkelttiltak -3,6 -1,7 -5,3

10 Staten satser på helhetlige bymiljøavtalene nå målene
Helhetlige bymiljøavtaler Finansiering Felles rammeverk for forhandlinger 10-20 år, med rullering hvert fjerde år Mål og resultatstyring Porteføljestyring Arealbruk som bygger opp under trafikkgrunnlaget Bedre samordning av jernbane og lokal kollektivtransport Belønningsordningen som en integrert del av avtalene Belønningsordningen (1 mrd) Resultat og reisemiddelvalg Bymiljøavtaler (1,6 mrd) Rammebetingelser bil og kollektivt Effektivisering Drift av kollektivtransport Eksisterende bypakker (9,6 mrd) Veg og kollektivtiltak Gang/sykkel (0,8 mrd) + 0,4 mrd

11 Årlige rammer til Belønningsordningen og Bymiljøavtalene

12 «Forventet» fordeling mellom byene Mrd kr/år

13 Helhetlig satsing er mest kostnadseffektivt Finansieringsbehov (mrd kr/år)
Kilde: Bymiljøavtaler i NTP – Et godt virkemiddel for å bedre kollektivtrafikk og miljø? UA-notat 52/2013

14 Behov for skreddersydde løsninger
Staten må ikke bestemme hvordan byene skal løse transportproblemene Men de skal legge til rette Og skaffe finansiering Men ikke for enhver pris Eksempel Bybane og trafikkgrunnlag Knutepunkter og framkommelighet Jernbane og samordning med lokal kollektivtransport

15 Takk for oppmerksomheten!
Kilder: Bymiljøavtaler i NTP – Et godt virkemiddel for bedre kollektivtrafikk og miljø? UA-notat 52/2013 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Urbanet Analyse rapport 34/2012 Bypakker - hva skal til for å nå klimaforliket? Urbanet Analyse rapport 36/2012 Forpliktende avtaler om utbygging av miljøvennlige transportformer i de største byområdene. Urbanet Analyse, rapport 35/2012.


Laste ned ppt "Bymiljøavtaler Bård Norheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google