Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” Faglige og politiske utviklingsverksted for aktive skoleeiere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” Faglige og politiske utviklingsverksted for aktive skoleeiere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” Faglige og politiske utviklingsverksted for aktive skoleeiere

2 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” ”Det gylne grensesnitt” KS – BTV 2008 Politikk Fag Folk ”New Local Governance”

3 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” Bakgrunn •Opplæringslova, § 13 – 10: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. KS – BTV 2008

4 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” Bakgrunn •§ 13 – 10, innebærer at kommunene og fylkeskommunene, som ansvarlige skoleeiere, i større grad må ta grep om styringen av opplæringen på et overordnet nivå. Både administrativt og politisk. Med andre ord - utøve aktivt eierskap •Nasjonale styringsdokument legger vekt på tydelig og kraftfull ledelse av skolene som en viktig faktor for utviklingen av god kvalitet i skolen, og setter derfor fokus på lederutvikling som et viktig grep for å utvikle gode skoleledere på alle nivå. •Fokus så langt har vært på rektorrollen og skoleeiers ansvar for opplæringens kvalitet. Det er et udekket behov for faglig oppdatering/oppgradering på kommunenivå – uavhengig av organisasjonsform. KS – BTV 2008

5 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” Grunnlaget Forskning: - Skolen som system, er i dag preget av et ”religiøst aspekt” – man innfører og gjør det man tror på, ikke nødvendigvis det man gjennom kunnskap og viten om læring vet virker. Thomas Nordahl, Forsker og professor Påstand : Kunnskap om hva som skjer rundt oss nasjonalt og internasjonalt, både politisk og gjennom forskning og ny viten om utdanningsfeltet, er en forutsetning for å kunne ta gode, konsistente og langsiktige styringsgrep lokalt. KS – BTV 2008

6 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” Formål •Bidra til å legge til rette for lokale forsknings- og kunnskapsbasert dialoger på utdanningsområdet i spenningsfeltet mellom administrativt og politisk nivå –Gi administrativ ledelse på kommunenivå et faglig løft på utdanningsområdet. –Bidra til å skape en forståelse hos lokalpolitikere for styringsbegreper og hvilke krefter og faktorer som bidrar til å påvirke den utdanningspolitikken som utformes internasjonalt, nasjonalt og lokalt. KS – BTV 2008

7 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” 1.Styringsbegrepene – styring vs. ledelse –Styring som et globalt fenomen –Økonomi og juss i styring av utdanning –Forholdet mellom politikk, offentlighet, forvaltning og profesjon –Utdanningens mandat –Organisasjonsteoretiske begreper om skole og utdanning KS – BTV 2008

8 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” 2.Internasjonal styring av utdanning –Globale trender og konsekvenser for utdanningssamfunnet –Kommunikasjon, teknologi og utdanning –Det flerkulturelle utdanningssamfunnet –Marked og utdanning –Internasjonal forskning KS – BTV 2008 PISA

9 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” 3.Nasjonal styring av utdanning –Overnasjonale målinger – gjør det oss bedre? –Styring og organisering av nasjonal utdanningspolitikk –Nasjonal forskning på utdanning –Utdanningssektoren som system –Offentlig reformpolitikk KS – BTV 2008

10 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” 4.Lokal styring av utdanning –Utdanning og kommunenes/fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle –”Skolesjefen” – kommunens eller statens ”mann”? –Kommunene/fylkeskommunene og KS KS – BTV 2008

11 Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” Organisering •Et program med en serie økter eller samlinger som beveger seg langs to akser – faglig og politisk •Veksling mellom felles økter/samlinger og mer spissede samlinger til målgruppene. •Legge til rette for arenaer der deltagere fra den ”faglige aksen” får anledning til å skaffe seg praktiske øvinger og erfaringer i forhold til å skape kunnskapsbasert dialoger og refleksjoner med politisk nivå. •Programmet gjennomføres i nært samarbeid med høgskoler og/eller universitet •Programmet avsluttes med en åpen konferanse i KS-BTV regi der temaet er styring av utdanning, og der kursdeltagere kan være innholdsleverandører. KS – BTV 2008

12


Laste ned ppt "Styring av utdanning – fra global forståelse til ”New Local Governance” Faglige og politiske utviklingsverksted for aktive skoleeiere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google