Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamen og andre vurderingsformer. ”Kvalitetsreformen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamen og andre vurderingsformer. ”Kvalitetsreformen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamen og andre vurderingsformer

2 ”Kvalitetsreformen”

3 5.3.5 Eksamen • Eksamen er i stor grad styrende for studenters studieatferd. • Den tradisjonelle prøveformen i mange studier er basert på såkalt sluttevaluering. Denne eksamensformen har til hovedhensikt å teste studentens kunnskaper ved studiets slutt for sertifisering for videre studier eller arbeid. • Ensidig bruk av denne metoden for prøving av studenters kunnskaper stimulerer i for stor grad til kortsiktig pugg framfor læring og forståelse. • Valg av metoder for eksaminering er av vesentlig betydning for de ulike studienes anretning og hvilket forhold studentene får til læringsarbeidet.

4 • Departementet mener at jevnlige evalueringer som gir studentene hyppige tilbakemeldinger om utbyttet av læringsprosessen, skal inngå i studiene som en del av undervisningsarbeidet. • Dette vil føre til en jevnere arbeidsfordeling gjennom studieåret og bidra til å flytte fokuset fra kortsiktig eksamenslesing på slutten av semesteret og være et uttrykk for hva studentene har forstått, framfor gjengiving av fastlagt pensum. • Nye former for evaluering kontinuerlig gjennom studiet og mindre omfattende avslutningseksamen vil også bidra til at mindre tid går bort til eksamensperioder, og til en bedre utnyttelse av studieåret.

5 Mål for undervisning og læring • Kunnskapsmål • Ferdighetsmål • Holdningsmål

6 Hensikt med vurdering • Kontroll • Rangering • Sertifisering • Informering • …og læring

7 Vurdering som strategisk redskap

8 Hovedtyper vurderingsformer • Summativ – Hovedsakelig sluttevaluering – Kontrolltiltak; gi en karakter • Formativ – Utføres løpende – En del av læringsprosessen – Har tilbakemeldinger – Kan utføres av lærer, assistenter eller medstudenter – Trenger ikke gis karakter

9 Pålitelighet og gyldighet

10 • Resultatet er lite/ikke avhengig av hvem som vurderer • Likt resultat om flere vurderer samme produkt • Likt resultat om samme person vurder på ulike tidspunkt • Metoderegler • Hva ved presentasjonen skal vektlegges • Fordeling av aspekter som skal vektlegges • Hvordan skal karakterskalaen benyttes • Opplæring/trening av de som skal vurdere (faglærer/sensor)

11 Pålitelighet og gyldighet • Innholdsgyldighet • Sammenheng mellom læringsmål og eksamen/vurdering • Unngå vurdering av perifere læringsmål • Skriftlig eksamen: Tester mest kunnskapsmål • Prediktiv gyldighet • Viktig i profesjonsstudier • Sertifiserer kandidaten mer enn rangere og kontrollere • Eksempel: Legestudiet må teste både kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål • Konsekvensgyldighet • Styrer når og hvordan studentene arbeider • Eksempel: Avsluttende skriftlig eksamen fører til skippertak og har tilbakevirkende kraft på studieatferd og læring

12 Studenter bør lære gjennom vurdering - ikke lære å bli vurdert

13 Læring, snarere enn vurdering, bør være målet for høyere utdanning.


Laste ned ppt "Eksamen og andre vurderingsformer. ”Kvalitetsreformen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google