Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grete Haaland Sund HiAk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grete Haaland Sund HiAk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grete Haaland Sund HiAk, 200406
Mapper Mappevurdering, som pedagogisk metode i læreprosessen Elevmedvirkning og læringsstrategier Vandreboka Grete Haaland Sund HiAk, Grete Haaland Sund, HiAk,

2 Hensiktsmessig dokumentasjon i mappen? Hva?
Hva eleven har gjort – eks. ”pila”, med begrunnelser Hva eleven har tenkt rundt det han/hun har gjort, begrunnelser, refleksjoner og vurderinger, - Elevens helhetlige grunnleggende yrkeskompetanse Grete Haaland Sund, HiAk,

3 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306
Helhetlig yrkeskompetanse - Hele arbeidsprosessen i fokus, med begrunnelser - Grunnleggende ferdigheter og alle fag – som naturlig del av yrkeskompetanse og læringsprosess Grete Haaland Sund, HiAk, Grete H. Sund, HiAk

4 Hensiktsmessig dokumentasjon i mappen?
Hvordan? Visuelt – med fotografier, film, lyd, produkter Verbalt – beskrivelser, refleksjoner og vurdering av prosess og produkt, med begrunnelser, lyd Oppbygging underveis i året, for underveisvurdring Oppsummering av året, for sluttvurdering Grete Haaland Sund, HiAk,

5 Hensiktsmessig dokumentasjon i mappen?
Hvorfor? For å ivareta elevens behov for respons og dokumentasjon som grunnlag for å oppnå motivasjon å lære av eget arbeid å vise hva han/hun kan For å ivareta bedriftens/skolens behov for Innsikt som grunnlag for veiledning og vurdering (for både lærere og veiledere i bedrift) å vurdere elevens/lærlingens kompetanse å kunne legge til rette for tilpasset opplæring/jobb å eventuelt kunne tilby læreplass/jobb samarbeid skole arbeidsliv, bruk av ulike læringsarenaer Grete Haaland Sund, HiAk,

6 Elevmedvirkning og læringsstrategier - Interessedifferensiering et eksempel
1. Bred Introduksjon til tema/målområde 2. Innledende øvinger 4. Felles vurdering og oppsummering av læring 3. Individuelt valgte arbeider, knyttet til den enkeltes interesser/ ønsker om vei videre 5. Individuell vurdering og oppsummering av læring Grete Haaland Sund, HiAk, Grete H. Sund, HiAk

7 Hva er interessedifferensiering
Tolke læreplanmål i tråd med individuelle interesser Eleven får så langt som mulig velge relevante produkter, tjenester og arbeidsprosesser innenfor rammene av læreplanen Fokus på læringsresultat mer enn veien mot målet Konkretisere vurderingskriterier i forhold til felles og individuelle læringsmål Grete Haaland Sund, HiAk,

8 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306
Tekst i oppgaver og planer – elevmedvirkning for å sikre relevans og mening fokus på det elevene skal lære i planer og oppgavetekster - i stedet for det de skal gjøre (produkt) – elevene “tvinges” til å konkretisere veien mot målet (med veiledning etter behov) relevans og mening i alle fag - temabasert arbeid med planer og oppgaver – ideer i beskrivelse av formål og felles programfag relevans og mening i FF – ideer gjennom grunnleggende ferdigheter Grete Haaland Sund, HiAk,

9 Medvirkning i organisering av hverdagen – et eksempel
FF-verksted Norsk Basis-gruppe Tekstil-verksted All-verksted Frisør-verksted tre-verksted Bedrift FF-verksted Matte Grete Haaland Sund, HiAk, Grete H. Sund, HiAk

10 Medvirkning og Entreprenørskapskompetanse
Grete Haaland Sund, HiAk,

11 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306
Medvirkning i VG1? Planskisser tar form i fylker og skoler Eks. FellesProgramfag 1) Obligatoriske yrkesmoduler innen alle yrker i utdanningsprogrammet for alle elever 2) Generell opplæring, som ikke knyttes til yrkesutøvelse Eks. Prosjekt til fordypning 1) elevene kan velge mellom 2 fellesfag 2) elevene kan velge blant de lærefag skolen kan tilby på VG2, og som de har verksteder til (minst forskjellige lærefag) Grete Haaland Sund, HiAk, Grete H. Sund, HiAk


Laste ned ppt "Grete Haaland Sund HiAk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google