Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg på arbeids- og temamøte Thon Hotel Oslo Airport 29.1.09 ved Anders Tveit Innlegget finnes i sin helhet på:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg på arbeids- og temamøte Thon Hotel Oslo Airport 29.1.09 ved Anders Tveit Innlegget finnes i sin helhet på:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg på arbeids- og temamøte Thon Hotel Oslo Airport 29.1.09 ved Anders Tveit Innlegget finnes i sin helhet på: http://home.bi.no/fgl93020/pedagogikk.htm Læringsmål og pedagogiske utfordringer

2 Innhold BI Strategi Innstilling fra arbeidsgruppe Begrepsavklaring: Formativ - og summativ vurdering Mappevurdering Eksempler på bruk Kurs i store klasser og på mange skoler

3 BIs visjon: Faglig styrke og relevans gjør BI til en ledende europeisk handelshøyskole. Kjernevirksomhet: Drive forskning og utdanning av høyeste internasjonale kvalitet og relevans. Innebærer at: Uteksaminerte studenter må være gode (faglig sterke, anvende kunnskapen, etisk bevissthet, ha perspektiv)

4 Prosessundervisning og prosessvurdering Innstilling fra arbeidsgruppen

5 Begrepsavklaring: ”Læringsprosessen skal være en summativfri sone”. Formativ vurdering kontra summativ vurdering

6 Digitale mapper Viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon Består av sammensatte tekster (tekst, bilde, lyd, film)

7 Eksempler på dagens praksis: Kurset starter med at studentene tar i bruk sin hjemmeside på BI Slike adresselister ligges på Internet

8 Ved kursstart – klare forventninger Studentene får oversikt over alle oppgaver og hvilke frister som gjelder.

9

10 Læringsmål: Hva det forventes at studenten skal kunne etter gjennomført kurs. Eksempel: ”Etter endt kurs skal studenten ha videreutviklet evnen til å opptre, vurdere, føle, avgjøre og løse problemer, som en profesjonell”.

11 Åpne digitale mapper = kunnskapsdeling Egenvurdering og medstudentvurdering Arbeidsmappe og presentasjonsmappe

12 Studentenes tilbakemeldinger etter bruk av mapper i undervisningen Kommentarer: Tvunget til kontinuerlig arbeid. Veldig positivt. Flott måte å lære på. Samtidig som man kan lese på andres bidrag som skaper grobunn for læring. Veldig positivt. Presser oss til å lese underveis. Høy læringskurve. Stort læringsutbytte. Lært hvordan publiseringer skal se ut og hvordan man lager hjemmeside. Veldig nyttig.

13 Suksessfaktorer Atmosfære for læring Følelse av mestring Integrere prosess og karaktersetting Tydelige krav og forventninger

14 Læringsmål og tilbakemeldinger i store klasser og i kurs som går på flere skoler Eksempel på Kunnskapsmål: ”Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for makroøkonomiske begreper, indikatorer og de sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk. Du skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og finansielle forhold på den andre. Du skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør deg i stand til å skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og økonomisk politikk på et elementært nivå (lavt nivå). De må ha en god oversikt over økonomiske sammenhenger og etablerte makroøkonomiske teorier og empiriske kunnskaper (mellomnivå), og kunne drøfte økonomiens virkemåte og virkninger av økonomisk politikk ved hjelp av grafiske modellresonnementer (høyt nivå). ” Ferdighetsmål: Osv

15 Eksempel på gjennomføring i store klasser og i kurs som går på flere skoler Ved kursstart: Alle oppgaver med frister gjøres tilgjengelig. Herunder presiseres arbeidskrav nøye. 1: Tradisjonell forelesning eller Case. 2: Studentene leverer inne en oppgave via Blackboard. 3: Oppsummeringsforelesning med tilbakemelding fra faglig. Opplegget gir mulighet for at foreleser kan lage system med egenvurdering og medstudentvurdering. 4: Nytt tema = ny runde Dessuten: Mulighet for nasjonal kursside med elektroniske oppgaver og lenker.

16 Har vi kommet lenger i vårt arbeid med å forberede studentene for livet?

17 Vennlig hilsen Anders Tveit TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Innlegg på arbeids- og temamøte Thon Hotel Oslo Airport 29.1.09 ved Anders Tveit Innlegget finnes i sin helhet på:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google