Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogikk 102 Våren 2008 Arbeidskrav og vurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogikk 102 Våren 2008 Arbeidskrav og vurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogikk 102 Våren 2008 Arbeidskrav og vurdering

2 Studieplanen om arbeidskrav Oppgaver til arbeidsmappen i Pedagogikk 102: 1) Presentere ett praksisbasert prosjekt for medstudenter og lærere. (Gruppeoppgave) 2) Praksisrapport. 3) Skrive minst to innlegg på nettkonferansen om pedagogisk problemstilling etter eget valg. (Individuell oppgave). Tilbakemelding i form av evt. svar fra medstudenter eller lærere. 4) Gjøre ferdig arbeidet med web-portalen: Ressursnettsted for lærere (Individuell oppgave) 5) Skrive en fagartikkel på inntil 3000 ord med tema og problemstilling knyttet til Pedagogikk 102. (individuell oppgave) og gjennomføre avtalt veiledning i tilknytning til dette arbeidet.

3 Studieplanen om Vurdering Studentene skal levere en digital presentasjonsmappe med følgende innhold: 1) Kopi av minst ett eget innlegg på nettkonferansen. Presentert som del av en evt. diskusjon med flere innlegg. (Individuell oppgave) 2) Fagartikkel fra Pedagogikk 102, med tema knyttet til erfaringer fra pedagogisk teori og praksis (Se punkt 10-4). Arbeidet skal være på inntil 3000 ord. (Individuell oppgave) 3) Refleksjonsnotat som bygger på praksisrapportene og inneholder studentens refleksjon over egne erfaringer og utvikling i praksisopplæringen. Notatet skal være på inntil 3000 ord. (Individuell oppgave) 4) En web-portal i form av et ressursnettsted for lærere. Oppgaven presenteres på et webområde og inneholder oversikt over relevante nettressurser og kommentarer til disse, i tillegg til linker til de andre eksamensarbeidene i mappen. (Individuell oppgave).

4 Følgende vurderingsgrunnlag gjelder: • En fagartikkel (skal legges i eksamensmappen) • En praksisrefleksjon (skal kun legges i eksamensmappen) • Referater fra de obligatoriske temadagene (i bloggversjon), dvs. 7 referater, ett fra hvert av temaene • En ressursside, enten i PageFlake-versjon eller i FrontPage-versjon, eller evt. en annen digital presentasjonsform

5 FRISTER: • Eksamensmappen skal være fullført seinest onsdag 30. april kl. 15.00. Da brennes mappeinnholdet på en DVD. • Referatene fra hver obligatoriske temadag, i blogg-versjon, skal være ferdig seinest innen fredag kl. 15.00 samme uke temaet har vært presentert.

6 Artikkelen • Skrivekurs i uke 6 (både onsdag og fredag) • Tema skal være knyttet til ped 102 og godkjent seinest fredag i uke 6, evt. ved første veiledning • Obligatorisk individuell veiledning ukene 7 og 8 • Problemstillingen skal være godkjent seinest fredag i uke 8 • Artikkelen skal være på ca. 3000 ord og legges i eksamensmappen. De som velger PageFlake presenterer den også som en wikiartikkel • Interessant: Wikibok som samarbeidsprosjekt om samme tema.

7 Praksisrefleksjon • Bygger på de 4 praksisrapporter som ligger i pedmappen • Se mal for praksisrefleksjon • Praksisrefleksjonen skal kun legges i eksamensmappen (i pedmappen)

8 Nettkonferansen • Går ut • Erstattes med blogger som er referater fra de obligatoriske temadagene

9 Obligatorisk frammøte til temadagene: Hvorfor? • Vi erstatter tradisjonell eksamen med prøving av pensum. Obligatorisk frammøte er eneste måten å sikre at alle har jobbet med alle de sentrale temaene. • De som ikke kan være til stede, uansett grunn, må skrive en mer omfattende sammenfatning av tema. Ikke som ”straff”, men fordi man vil sikre at alle har arbeidet med stoffet.

10 Obligatorisk frammøte til temadager: de som er til stede • Det skal skrives en kort sammenfatning av tema for at dagen skal bli godkjent (inntil 500 ord) etter en mal som dette: 1.Kort sammenfatning av innholdet 2.Hva jeg merket meg spesielt, syntes var mest interessant, og hvorfor 3.Hva jeg kunne tenkt meg å følge opp • Referatene skal presenteres som blogger med som tittel på hver post

11 Obligatorisk frammøte til temadager: de som ikke er til stede • Det skal skrives en mer omfattende sammenfatning av tema (minimum 1200 ord) etter en mal som denne: 1.En redegjøring for tema basert på litteratur og kilder 2.Hva jeg synes er mest interessant med tema, og hvorfor 3.Hva jeg kunne tenkt meg å følge opp • Sammenfatningen skal presenteres som en blogg med som tittel på posten

12 Ressursside: Pageflake eller FrontPage • Studenten velger selv presentasjonsform: PageFlake eller FrontPage eller evt. en annen digital plattform. • PageFlake er en åpen løsning. Man skriver for offentligheten. • FrontPage fronter i denne sammenhengen en lukket løsning som man skal ha tilgang til. Man skriver for dem som har tilgang.

13 De som velger PageFlake: • Kurs i Pageflake tirsdag 12.02.08 kl. 12.15 på AUD 2 • Pageflake-presentasjonen fungerer som en ressursside og presenterer den digitale mappen som skal vurderes • Presentasjonen skal ha følgende innhold: – Artikkelen, som en wiki-presentasjon. Kopi av artikkelen legges inn i eksamensmappen før fristen. Omfang: ca. 3000 ord – Bloggene, som er referatene fra de obligatoriske temadagene – Presentasjon av en linksamling knyttet til et tema • Husk: Linksamlingen skal presenteres på en god måte

14 De som velger FrontPage: • De som velger FrontPage følger opplegget slik det har vært tidligere. • FrontPage-presentasjonen fungerer som ressursside og presenterer den digitale mappen som skal vurderes. • Web-siden skal ha følgende innhold: – Link til artikkelen – Link til praksisrefleksjon – Linker til bloggene – Presentasjon av linker knyttet til et tema • Husk: Linksamlingen skal presenteres på en god måte

15 INDIVIDUELL VEILEDNING • Gis først og fremst i tilknytning til artikkelen, men andre sider ved eksamensmappen og presentasjonen kan være aktuelle veiledningstema. • Studenten har ansvar for å stille konkrete spørsmål. Send helst på mail minst dagen før. • Første veiledning er obligatorisk og foregår ”live” på Remmen. Veiledninger ut over dette er frivillig og kan foregå både ”live” og pr. mail. Studenten har ansvar for å gjøre avtaler om disse veiledningene minst en dag i forveien. • Siste uke det gis veiledning: Uke 14 Etter da kan man ikke regne med å få veiledning. • Helpdesk er behjelpelig med teknisk bistand


Laste ned ppt "Pedagogikk 102 Våren 2008 Arbeidskrav og vurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google