Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ra i første rekke ? læring med IKT Presentasjon ved Berit Bratholm 22.10.03, Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ra i første rekke ? læring med IKT Presentasjon ved Berit Bratholm 22.10.03, Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ra i første rekke ? læring med IKT Presentasjon ved Berit Bratholm 22.10.03, Høgskolen i Vestfold

2 SAMARBEID RA OG HIVE  Undersøke hvilken betydning IKT får for elevenes læring. 2. Undersøke hvordan digitale læremidler fremmer samarbeidslæring.  Undersøke hvordan bredbånd kan skape nye vilkår for elevers læreprosesser.  Undersøke om IKT framtrer som et sosialt tiltak like mye som et teknologisk tiltak, og på den måten gir økt mulighet for samarbeidslæring.

3 3 fokusområder: 1.LÆRINGSFELLESSKAP 2.LÆRING MED IKT 3.DIGITALE MAPPER

4 1. LÆRINGSFELLESSKAP Læring og utvikling skjer gjennom deltakelse i sosiale praksiser og gjennom kommunikasjon med andre (Sæljø 00) Mål: Skape vilkår for produktive læreprosesser Elev og teknologi: teknologien gjøres sosial og settes i sentrum av et relasjonelt fellesskap Læring handler om bl.a. samspillet mellom mennesker og teknologiske ressurser.

5 2. LÆRING MED IKT ”IKT- en teknologi uten grenser” IKT representerer nye muligheter for læring” (NOU 2003:16, s.195) IKT endrer forutsetningene for læring og formell undervisning. Den løser og skaper nye problemer. Teknologien påvirker arbeidsfordelingen mellom individ og gruppen, og mellom hva vi gjør i hodet, med våre egen kropp og med teknologien.

6 IKT (bredbånd) kan være et medium for: Skape læringsfellesskap i klasserommet Utvide klasserommet som læringsarena: lokalt, nasjonalt, internasjonalt

7 Hvordan kan IKT anvendes? Nye samhandlingsmuligheter mellom: 1. Elev-elev 2. Elev-lærer 3. Lærer-lærer 4. Skole-hjem 5. Skole- lokalsamfunn osv….. Nye kommunikasjonsformer gjennom digitalt mappearbeid

8 FORSKNING OM IKT I SKOLEN ”IKT er en sterk motivasjonsfremmende faktor for elever i deres læringsarbeid, og de etterspør mer og bedre tilgjengelighet til og bruk av IKT. Mer og mer forskning synes å dokumentere økt læringsutbytte der bruken av IKT inngår systematisk som en del av et pedagogisk overveid arbeid ” (NOU 2003:16, s. 194)

9 3.MAPPEARBEID 2 definisjoner: 1. En mappe er en slags ”presentasjonsmappe” for elevens arbeider. Den er et hjelpemiddel som gjør det mulig å presentere og vurdere elevarbeider av ulike slag; prosjekter, skriftlige arbeider, dataarbeider, lyd-og videoprodukter osv. Utviklingen i retning av større forståelse for endret holdning til læreprosessen kan vha mappen demonstreres på ulike måter (Ellmin)

10 HVA ER EN MAPPE? 2. ”En systematisk samling elevarbeider som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier og kriterier for å bedømme nivået, og den må vise elevers selvrefleksjoner.” (Paulson, Paulson&Meyer:60-63, 1991).

11 Mappevurdering Vise bredden i kompetansen Vise utviklingen man har gått gjennom Dokumentasjon av forbedring Ikke bare produkter skal evalueres men også læreprosessen og personlig og faglig utvikling ”Mappe tas i bruk som en del av grunnlaget for underveis- og standpunktvurderingen” (NOU 2003:16, s. 23)

12 Digital mappe Digital MappeDigital Mappe Digital Mappe kan defineres som: En systematisk samling med elevarbeider som viser innsats, prosess, progresjon, refleksjon innenfor et fagområde. At mappen organiseres digitalt vil si at den: lagres og organiseres digitalt enten på nettet eller i et lukket system (som Classfronter eller lignende) bygges opp ved hjelp av digitale virkemidler og digitale strukturerings- og kommuniseringsmåter så vel i læringsprosessene som i dokumentasjonen av disse (for eksempel multimedialitet, interaktivitet og hypertekstualitet) er transparente. Det vil si at den digitale mappen gir mulighet for at studentene har innsyn i hverandres mapper, som igjen gir mulighet for samarbeidslæring og kollektive prosesser og produkter. gir, hvis den ligger offentlig på nettet, muligheter for autentiske og varierte skrivesituasjoner og mottakergrupper

13 Faglige utfordringer Frihet kontra styring Prosess kontra produkt Forholdet læreprosess, IKT og mappevurdering Forholdet læringsforløp/evaluering (les:eksamen) Endring av lærerrollen?

14 3 fokusområder: 1.LÆRINGSFELLESSKAP 2.LÆRING MED IKT 3.DIGITALE MAPPER


Laste ned ppt "Ra i første rekke ? læring med IKT Presentasjon ved Berit Bratholm 22.10.03, Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google