Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Litt om vurdering. Vurdering l Vurdering for utvelgelse og eventuell sertifisering, enten i videre utdanning eller for å søke jobb. Dette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Litt om vurdering. Vurdering l Vurdering for utvelgelse og eventuell sertifisering, enten i videre utdanning eller for å søke jobb. Dette."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Litt om vurdering

2 Vurdering l Vurdering for utvelgelse og eventuell sertifisering, enten i videre utdanning eller for å søke jobb. Dette er summativ vurdering, hvor intensjonen er å vurdere for å treffe en dom om kvalitet (godkjenne, sertifisere eller rangere). Slik vurdering gir grunnlag for opptak til høyere utdanning. Mappevurdering kan være et alternativ i slik vurdering. l Vurdering for å gi eleven informasjon om egen framgang og danne grunnlag for forbedring av læringsstrategier. Dette er formativ vurdering, hvor intensjonen er å gi eleven tilbakemelding om kvalitet i forhold til krav og kriterier. Formativ vurdering støtter læring og foregår vanligvis underveis i form av veiledning. Slik vurdering er uavhengig av karakterer og gis i hele grunnskolen. Mappevurdering er et ypperlig redskap til dette. l Vurdering for å gi skolen og læreren informasjon om nivå og sterke og svake sider ved undervisningen. LMS kan være et redskap i slik vurdering.

3 Hjelpemidler i Fronter l Mapper: arbeidsmapper, innleveringsmapper, samskrivingsverktøy l Prøver – pedagogikk? l Læringsstier – tja…

4 Tre typer mapper l Arbeidsmappe (læringsmappe, samlemappe) er et arbeidsredskap for å samle og dokumentere det arbeidet eleven jobber med gjennom skoleåret. Eleven selv er mottaker av innholdet i mappen da det er her tilbakemelding og vurdering fra lærere og medelever skjer underveis i læringsforløpet. Og l Presentasjonsmappe (vurderingsmappe) har sluttvurdering etter endt periode som er det primære siktemålet. Mappearbeidene blir da laget og valgt ut først og fremst med tanke på hva en elev ønsker å bli vurdert på grunnlag av. Presentasjonsmappen har læreren som evaluator og ekstern sensor som primær målgruppe og bidrar til summativ vurdering. l Kompetansemappe lages med tanke på å søke videre studier, oppdrag eller jobb. Formålet er å dokumentere sin egen kompetanse. I lys av ”livslang læring” blir slike mapper mer og mer relevant og brukt i rekruttering og jobbsøking for å dokumenterer egen kompetanse.

5 Oppgave Arbeid med oppgaven, Evt innsamling av materiale KLADD: Ressurser Utkast Skisser Stadig mer ferdig Veiledning fra lærer eller med- elever PRODUKTF eks fortelling Vurdering Tilgang: Elev, Lærer (evt bare lese?) Medelever? Tilgang: Elev, Lærer Medelever? Foresatte? Modell for individuelle mappeprosesser kriterierUtvalgs- kriterier Presentasjons- mappe Tilgang: Elev, Lærer, Sensor Medelever? Foresatte?

6 Oppgave Forberedende diskusjoner Arbeids- mappe: Skisser, planer Stadig mer ferdig Veiledning fra lærer eller med- elever PRODUKTF eks Prosjekt- rapport Vurdering Tilgang: Elevgruppe, Veildeder Medelever? Tilgang: Elevgruppe, Lærer Medelever Foresatte? kriterierUtvalgs- kriterier Individuell presentasjons- mappe Tilgang: Elev, Lærer, Sensor Medelever? Foresatte? Modell for mappeprosesser ved tema- og prosjektarbeid

7 Individuell samlemappe Individuelle presentasjonsmapper utvalgskriterier Elevmappe: Utvalgte arbeider, både individuelle og gruppearbeider

8 Kun eleven selv, samt lærer skal har innsyn Tilpasset mappe i et LMS, hvor kun eleven selv og lærer har tilgang Elevene har innsyn i hverandres mapper Mapper med tilpasset tilgang kan blant annet lages i LMS For eksempel kan en elev gi en eller flere medelever tilgang. Alle elevene har innsyn i hverandres mapper Åpne mapper i et LMS eller lagring på felles server Mappene ligger åpent for alle, men noe er passordbelagt Et nettsted hvor innsyn i enkelte dokumenter er passordbelagt Alt mappeinnhold er åpent for alle Et åpent nettsted på Verdensveven Innsyn i mapper


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Litt om vurdering. Vurdering l Vurdering for utvelgelse og eventuell sertifisering, enten i videre utdanning eller for å søke jobb. Dette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google