Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten 1 SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I NORSK Vg3 14. OKTOBER 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten 1 SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I NORSK Vg3 14. OKTOBER 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten 1 SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I NORSK Vg3 14. OKTOBER 2008

2 Oslo kommune Utdanningsetaten 2 Faglig ansvarlig: Anne Kristin Dahl, ILS Innspill fra lærere på Hartvig Nissens skole: Anita Ramberg og Heidi M. Solbakken Dag 1: 14. oktober 2008 – mest om arbeidet fram mot eksamen Dag 2: 31. mars 2009 – mest om selve eksamenssituasjonen

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 3 Plan for dagen 09.00 – 09.30 Innledning 09.30 – 10.45 Arbeid med norsk muntlig fram mot eksamen. Anne Kristin Dahl Muntlige tekster Norskklasserommet - hva vet vi om deltakerstrukturer Retorikk (kort) Tekst og tanke - muntlig som redskap for læring og muntlig som mål Muntlige sjangere med vekt på monologen og dialogen Muntlige uttrykkselementer Vurdering 10.45 – 11.00 Pause

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 4 11.00 – 12.15 Det nye norskfaget. Tre veier i arbeidet med muntlighet. Heidi M. Solbakken og Anita Ramberg 12.15 – 13.00 Lunsj 13.00 – 13.15 Video som utgangspunkt for gruppeoppgave 13.15 – 14.30 Gruppearbeid 14.30 – 14.45 Pause 14.45 – 15.15 Drøfting i plenum 15.15 – 15.30 Arbeid fram mot Modul 2 Muntlig eksamen og avslutning

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 5 Er det behov for sensorskolering? Noe kjent? Noe nytt?

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 6 Styringsdokumenter Opplæringslova med forskrift Læreplanverket for Kunnskapsløftet inkl. Prinsipper for opplæringen og Læringsplakaten –Omtale av vurdering i grunnopplæringen i hver læreplan i Kunnskapsløftet

7 Oslo kommune Utdanningsetaten 7 Sentralt gitt eksamen med vurderings- /sensorveiledninger gir også (indirekte) retning for vurderingsarbeidet

8 Oslo kommune Utdanningsetaten 8 Utdrag fra forskrift til opplæringslova: § 4-15 Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket for Kunnskapsløftet. Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist både breidd og djupn i kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal gi uttrykk for den individuelle kompetansen til kvar elev slik denne kjem fram på eksamen.

9 Oslo kommune Utdanningsetaten 9 En liten påminnelse: Retningslinjer for eksamensavviklingen i Oslo-skolene (Oslos føringer) Krav om 48 timers forberedelsesdel og vurderingskriterier på muntlig eksamen – følger innføringen av Kunnskapsløftet Fra og med våren 2008 skal alle eksamensoppgaver til muntlig eksamen gi opplysninger om vurderingskriterier – http://www.lovdata.no/http://www.lovdata.no/ –http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/vurdering_for_laring/eksamen/felles_retnings linjer/

10 Oslo kommune Utdanningsetaten 10 Lokale retningslinjer i Oslo Revidert utgave gjeldende fra 1. februar 2008. Noen mindre endringer kommer.

11 Oslo kommune Utdanningsetaten 11 http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no / Nyttig informasjon Ferie og fridager. Ferie og fridager Inntak - vilbli.no KunnskapsløftetOslo kurs Kvalitetsportalen Oslo Lovverk, rundskriv og forskrifterLovverk, rundskriv og forskrifter Prosjekter Tall & fakta Brukerundersøkelsen 2008 Vurdering og eksamen.Vurdering og eksamen Pålogging til Fronter

12 Oslo kommune Utdanningsetaten 12 Vurderingskriterier Vurderingskriterier kan defineres som det vi legger vekt på når vi skal vurdere elevene. Når vi bestemmer vurderingskriteriene, bestemmer vi samtidig hva som teller/hva vi legger vekt på ved vurdering.

13 Oslo kommune Utdanningsetaten 13 Forskrift til opplæringslova: § 4-4 Undervegsvurderinga skal ein gi løpande i opplæringa som rettleiing til eleven. Ho skal hjelpe til å fremje læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpassa opplæring. Undervegsvurdering kan ein gi både med og utan karakter. Sluttvurderinga skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget

14 Oslo kommune Utdanningsetaten 14 Grunnlaget for vurdering i Kunnskapsløftet Kriteriebasert/målrelatert vurdering – vurdering som måler elevens prestasjoner opp mot på forhånd gitte kriterier for måloppnåelse

15 Oslo kommune Utdanningsetaten 15 Eksempel på kriteriebasert/målrelatert vurdering –En konkret beskrivelse av kompetanse som elevens prestasjon måles opp mot, som f. eks. eleven leser med flyt, eleven kan gjøre rede for språklige virkemidler i en valgt tekst –Kriteriene kan angi en grense for godkjent kompetanse, som f. eks. ved førerprøven –eller de kan angi ulike grader av kompetanse

16 Oslo kommune Utdanningsetaten 16 Fra retningslinjer for eksamensavviklingen (side 8): Eksamen skal ha direkte sammenheng med det faglige arbeidet som er drevet i klassen eller gruppen gjennom skoleåret og med fagrapporten.


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten 1 SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I NORSK Vg3 14. OKTOBER 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google