Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva sier de offentlige styringsdokumentene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva sier de offentlige styringsdokumentene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva sier de offentlige styringsdokumentene?
IKT i skolen Hva sier de offentlige styringsdokumentene?

2 Hva sier Stortingsmelding 30 (kultur for læring):
Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er en forutsetning for å fungere i dagens samfunn. I dette ligger blant annet å hente frem, lagre, skape, presentere og utveksle informasjon Evnen til å beherske digitale verktøy er viktig for å fungere i et samfunns- og arbeidsliv som blir stadig mer digitalisert

3 Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er nødvendige for å kunne mestre og forstå nye digitale sjangrer og uttrykksformer både i arbeid og innenfor kunst og kultur Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne regne og kunne bruke digitale verktøy

4 Program for digital kompetanse 2004-2008
Programmets visjon: Digital kompetanse for alle! Digital kompetanse: Summen av enkelte IKT- ferdigheter som det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier Grunnopplæringen er sentral i utviklingen av barns og ungdoms digitale kompetanse

5 Programmet har fire hovedmål:
1. Innen 2008 skal norske utdanningsinstitusjoner ha tilgang til infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og nettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde. 2. Innen 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. Alle lærende, i og utenfor skoler og universiteter/høyskoler, skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å være fullverdige deltakere i samfunnet.

6 3. Innen 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring. 4. Innen 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning, basert på organisasjons- og arbeidsformer som fremmer næring og nyskaping.

7 IKT- ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder Den kritiske og kreative evnen fordrer også evnen til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangrer og medieformer

8 Fire satsningsområder:

9 IKT bør være en naturlig del av læringsarbeidet
Viktig at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy og mer avanserte former for digital kompetanse integreres i og konkretiseres gjennom arbeidet med nye læreplaner og vurderingsformer på ulike nivåer i grunnopplæringen

10 L-06 (høringsutkast for norskfaget)
Formål med faget: Barn og unge vokser opp i en verden av tekster: skriftlige tekster, muntlige tekster og sammensatte tekster, der lyd, bilder og skrift er satt sammen til tekster vi kan kalle multimodale, som bildebøker, tegneserier, nettsteder, film og musikkvideoer

11 IKT- planer ved noen skoler
Rosten skole Lade skole Markaplassen skole

12

13 Kilder Stortingsmelding nr. 30 ( ) Kultur for læring. Utdannings- og forskningsdepartementet Program for digital kompetanse: Utdannings- og forskningsdepartementet Læreplan –06. Høringsutkast for norskfaget Internett Rosten skole ( ) Lade skole ( ) Markaplassen skole ( )


Laste ned ppt "Hva sier de offentlige styringsdokumentene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google