Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl
Aktiv på dagtid Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl

2 Historikk Aktiv på dagtid er et initiativ fra idretten
Idretten begynte å tenke folkehelse Dansk modell lansert i Norge på 80-tallet 1989 Først ute: Bedriftsidretten i Hordaland 1995 Oslo Idrettskrets: Startet opp med Kaja-midler (A-etat) i 1995 rettet mot arbeidsledige. 2004 Akershus Idrettskrets: Ski kommune først ute med Apd 2011 Apd finnes i 8 kommuner i Akershus

3 Ulike modeller: Oslo: 7 stillinger ansatt av Oslo Idrettskrets
Budsjett 5 mill Midler fra Oslo kommune og Helse Sør-Øst Bærum: 50 % stilling ansatt av Bærum IR Ingen forankring i kommune eller hos NAV Foreløpig kun midler til første halvår 2011 Asker: 60 % stilling ansatt i Asker kommune. Aktiv fritid (støttekontakttjenesten) Arbeid, Fritid, Avlastning (sektor) Helse og omsorg (RE-enhet) Budsjett ca ,-

4 Økonomi Asker Midler fra Budsjett ca 800 000,-
Asker kommune, SRT (seksjon rusforebyggende tiltak) NAV AIK (Akershus Idrettskrets) Folkehelsemidler Medlemsavgifter Budsjett ca ,- Apd betaler ca / 12000,- per aktivitet per semester. Vi skriver egen kontrakt med idrettslaget 15 aktiviteter per uke 2 ekstrakurs per semester Svømmeopplæring for voksne Kosthold Røykeslutt Stress-mestring

5 Målgruppe Aktiv på dagtid er et tilbud til alle Lavterskel Høyt nivå
Mellom 18 og 67 år Bosatt i Asker kommune Helt eller delvis ytelse fra NAV Lavterskel Pris 300,- per år Alle timene er på enkelt nivå. Krever ingen forkunnskaper Alle deltakere tas imot på en god og inkluderende måte Høyt nivå Alle trenere og instruktører skal ha relevant kompetanse Vi er ikke en del av hjelpeapparatet Vi tilbyr treningsglede i gode omgivelser på et bra nivå!

6 Nettverk Apd Asker startet opp mai 2010
Styringsgruppe med Kjell Hustad AIR, Gyda Steinsdotter (re-leder), Svein Einarsbøl og Gunvor Lund Solvang Jevnlig møter og kontakt med NAV, SRT, Service-torget, psykososialt tema, Sikta, Blakstad samt alle samarbeidspartnere i timeplanen. Avtale med NAV om egen forenklet bekreftelse på ytelse Vært i møte med fastlegene og kommunelegen ved oppstart Avtale med legene om at de kan skrive egen anbefaling

7 Statistikk Første halvår 2011: 78 % kvinner, 22 % menn
Gjennomsnittsalder 46 år (fra 19 – 65 år) 77 % oppgir Norge som fødeland 23 % fra 16 forskjellige nasjonaliteter 40 % på AAP (arbeidsavklaringspenger) 37 % uføre 15 % sykemeldte 8% sosialstønad, introduksjonsstønad eller annen form for trygd. Plager: Psykiske lidelser, nakke/ skulder, ryggplager

8 Statistikk for aktivitet
Fra 10. Januar til 16 juni: 11 ukentlige aktiviteter fordelt på 22 uker. 2647 deltakelser (1048 for høst 2010) 120 deltakelser per uke (66 per uke høst 2010) 11 deltaker på hver aktivitet (6 deltakere høst 2010) 210 medlemmer per oktober 2011

9 Videre mål: Takk for oss! Varig tilbud til innbyggere i Asker kommune
Drive på dagens nivå, ca 15 aktiviteter per uke 2 ekstra-kurs per semester i påvente av frisklivssentral Gjøre en brukerundersøkelse, basert på rapport fra NOVA om Aktiv på dagtid i Oslo Etablere aktiv hjemmeside for bedre informasjonsflyt Apd evaluerer aktiviteter kontinuerlig. Aktiviteter som er for dårlig besøkt blir lagt ned. Vi ønsker oss henvendelser fra idretten for å prøve ut nye ting Få medlemmene inn i ordinære medlemskap i idrettslagene Apd i Asker er per i dag et samarbeid mellom idrett og kommune Andre kommuner som driver Apd ønsker seg en kommunal forankring, men opplever dette som vanskelig. Vi tror vi har en god modell.. Takk for oss!


Laste ned ppt "Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google