Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt ”Mestring av hverdagen” Utvikling av aktivitetstilbud tilpasset personer med nevrologiske skader eller sykdommer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt ”Mestring av hverdagen” Utvikling av aktivitetstilbud tilpasset personer med nevrologiske skader eller sykdommer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt ”Mestring av hverdagen” Utvikling av aktivitetstilbud tilpasset personer med nevrologiske skader eller sykdommer

2 Bakgrunn for prosjektet • Fagrapport Fleksible tjenester –for et aktivt liv, Nevroplan 2015 • Yngre brukere, sterkeste veksten i bruk av omsorgstjenester de siste 10 år. • Tilbudet ”treffer” ikke alltid de yngre brukernes behov. • Søkt og mottatt midler fra tilskuddsordningen; ”Nevroplan – modellutvikling dag – og aktivitetstilbud”

3 Effektmål Prosjektet har utviklet en modell som bidrar til et meningsfullt aktivitetstilbud i tilstrekkelig omfang og til rett tid, i den hensikt å redusere den enkelte deltakers/brukers hjelpebehov. Prosjektet har bidratt til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester til deltaker/brukere med nevrologiske sykdommer og skader. Prosjektet har utviklet en modell som bidrar til et meningsfullt aktivitetstilbud i tilstrekkelig omfang og til rett tid, i den hensikt å redusere den enkelte deltakers/brukers hjelpebehov. Prosjektet har bidratt til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester til deltaker/brukere med nevrologiske sykdommer og skader.

4 Hvordan? • kartlegge eksisterende tilbud • innhente kunnskap fra samarbeidspartnere innenfor nevrologifeltet • tverrfaglig kunnskap. • helsepedagogikk • pilotgruppe • videreutvikle • kartleggings og evalueringsverktøy • innhente data og evaluere • utvidelse, samarbeid og veien videre.. Modell for kvalitetsforbedring. kunnskapssenteret.no

5 Hvem er tilbudet beregnet for? • Aldersgruppen 20 – 67 år • Ervervet nevrologisk skade eller sykdom • Bør ha hatt sykdommen/skaden ca ett år. • Motivasjon og evne til å bidra i gruppen. • Antall deltakere 6-8 personer • Mindre aktuelt; omfattende språkvansker, alvorlig kognitiv svikt, rus/alkoholmisbruk eller alvorlig psykisk lidelse.

6 Hva går tilbudet ut på? • Innledende individuell kartleggingssamtale. Lager en målsetning som kan evalueres. • 10 gruppesamlinger som varer 2 timer. • Individuell oppsummeringssamtale. Har tilbudet vært nyttig? Hvordan gikk det med målsetningen? • Invitasjon til ny samling etter 3 mnd. Hvordan har det gått i ettertid? Effekt Individuell prosess Gruppe metode

7 Tema vi tar opp.. • Mestring • Utfordringer i hverdagen • Energiøkonomisering • Aktivitetstilbud • Sosiale nettverk • Livsstil • Reaksjonsfaser • Selvvalgt aktivitet • Oppsummering og tilbakemeldinger

8 Resultater De aller fleste brukerne oppgir å ha nådd målene som de satte seg ved oppstart helt eller delvis. ”Målene har endret seg underveis” ”Jeg har oppnådd målene mine som var å leve med stress og uro som tok all min energi” ”Tar et steg om gangen, og lager nye delmål” ”Det jeg skal gjøre nå er å prøve ut å jobbe 50% i regi av NAV, og evaluere underveis” ”Oppnådde en del men kunne deltatt en runde til..”

9 Etter 3 måneder Brukerne gir i stor grad uttrykk for å se tilbake på tilbudet som nyttig også i ettertid. Eksempler : Avgjørelser i forhold til arbeidslivet Oppmerksomhet på energibruk Fokus på sitt sosiale nettverk ”I stedet for å tenke det, har jeg nå begynt å gjøre det..”

10 Prosjektet erfarer… Gruppetilbudet fyller et behov Modellen fungerer Rekruttering er en utfordring

11 Kontaktinformasjon Ta kontakt med oss: • Informasjon finnes i brosjyre eller på www.drammen.kommune.no www.drammen.kommune.no • Telefon til kommunens sentralbord: 03008 • e-post adresse: mestring.hverdagen@drmk.nomestring.hverdagen@drmk.no • Facebook: https://www.facebook.com/MestringAvHverdagenhttps://www.facebook.com/MestringAvHverdagen


Laste ned ppt "Prosjekt ”Mestring av hverdagen” Utvikling av aktivitetstilbud tilpasset personer med nevrologiske skader eller sykdommer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google