Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, Molde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, Molde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, Molde
Time samme dag Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, Molde

2 Legekontoret Fem Faste
Oppstart nytt legekontor mai 2004, sammenslåing av flere eksisterende kontorer. 5 leger, 4 menn, en kvinne. Turnuslege fra feb Ingen leger jobber mer enn 4 dager pr. uke. Listestørrelse Totalt ca 7500 listepasienter 5 ansatte kontormedarbeidere i 4 hele stillinger

3 Utgangspunkt Ventetid fra 2 – 5 uker Mange konsultasjoner på telefon
Dårlig telefontilgjengelighet, svarkapasitet for dårlig. Kontordamer ble ”mellomledd” mellom leger og pasienter, kilde til misforståelser. Mye ”innsmett”-timer, dagene ble ofte kaotiske for legen, lang ventetid på venterom for pasient. Vanskelige prioritenger for hva som er ”øyeblikkelig hjelp” for kontorpersonalet. For liten bruk av SMS-tjeneste for timebestilling.

4 Oppstart Ca. en måned før oppstart gradvis tilnærming mot time samme dag, for å få ned ventetiden til 0. 1.oktober 2007 ble lagt om med K-timer ( 20 min ) fra morgenen, time samme dag -timer (15 min ) fra ca. kl 10 mandag og tirsdag, fra kl. 11 resten av uken. Dette er justert flere ganger slik det passer for den enkelte leger. Trenden har vært færre K-timer. Redusert telefontid, fra 6 til 4 timer per dag. Telefonsvarer med oppfordring om å benytte SMS. Annonse i lokalpressen. Visittkort / flygeblad Mye jobbing med hjemmeside, Innslag på NRK Møre og Romsdal.

5 Erfaringer Pasienter Det er gjort to undersøkelser / pasientevalueringer i hhv og 2008 som studentoppgave ifb med utplassering av legestudenter. Ca.100 besvarelser begge ganger. Konklusjon: TSD er blitt godt mottatt av pasientene. Det er kun små forskjeller i synspunkter fra 2007 til 2008.

6 Erfaringer pasienter ( forts.)
Omtrent 70% har benyttet seg av SMS / Internett 80% vil bruke ordningen i fremtiden 85% mener den generelle tilgjengeligheten har bedret seg 50% mener telefontilgjengeligheten er bedret Det oppleves små endringer i ventetid på venteværelset og tid inne hos legen

7 Erfaringer kontorpersonale
Mindre stressende arbeidsdager. Besvarelse av SMS går greit. Slipper å prioritere hastegrad, alle får time likevel. Slipper i større grad å formidle problemstillinger mellom lege og pasient. Mindre avbestillinger og flyttinger av pasienter. Fornøyde pasienter gir fornøyde kontordamer. Kan benytte ledige K-timer en uke fram i tid.

8 Erfaringer leger Mindre telefoner / beskjeder, mer direkte pasientkontakt. Noe variasjon i daglig arbeidsmengde. Lettere å krysse ut hele arbeidsdager ifb med sykdom, kurs og lignende. Økt arbeidspress første arbeidsdag etter ferie og fravær. Økt antall konsultasjoner. Kortere konsultasjoner på godt og vondt. Mulighet for å gi K-time frem i tid ved mer komplekse problemstillinger. Antakelig mindre bruk av legevakt på kveld.

9 Antall konsultasjoner
Året før TSD 16415 År 1 med TSD 20646 År 2 med TSD 20892

10 Hjemmesidens betydning
Alle leger har 4 dagers kurativ uke. Ingen daghavende lege. På hjemmesiden vår står både fast og variabelt fravær for legene. Pasientene oppfordres til å bruke denne før timebestilling. Dersom timebestilling en dag pasientens lege ikke er tilstede, gis tilbud om time hos annen lege eller ny SMS den dagen legen er tilstede. Pga hjemmesiden unngår vi i stor grad unødig timesbestilling den dagen fastlegen ikke er tilstede.

11 SMS-statistikk Aret før TSD 1968 År 1 etter TSD 13624 År 2 etter TSD
15510

12 Oppnådde fordeler Mindre avglemte timer.
Lettere å bestille time på ”impuls”, det dukker opp pasienter vi tidligere ikke har sett…. Timebestillingssystemet vårt er tilpasset de media folk flest bruker. Bedre arbeidsdager for kontorpersonalet Mer fornøyde pasienter. Mer avgrensede problemstillinger. Noe bedre inntjening

13 Oppnådde ulemper? Noen pasienter ønsker å bestille time uker frem i tid, og opplever dette vanskelig. Er det for lett å få time ? Har vi for liten tid pr. pasient ? Vil kronikere og psykiatriske pasienter bli dårligere ivaretatt i dette systemet Vil systemet fungere ved økt fravær fra kontoret, jfr. samhandlingsreformen ?

14 Hvor går vi videre ? Ingen vil tilbake til det gamle systemet.
Videre utvikling og bruk av hjemmeside. Integrering av SMS i journalsystem. Økt fokusering / opplæring / bevisstgjøring på alternative timebestillingsmetoder ( Venteroms-TV, hjemmeside, direkte kontakt med pasienter m.m.)


Laste ned ppt "Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, Molde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google