Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOVEDMÅL  Redusere den 428 mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år med 50 % eller 214 personer innen 31.12.09. STRATEGIER 1.Forebygge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOVEDMÅL  Redusere den 428 mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år med 50 % eller 214 personer innen 31.12.09. STRATEGIER 1.Forebygge."— Utskrift av presentasjonen:

1 HOVEDMÅL  Redusere den 428 mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år med 50 % eller 214 personer innen 31.12.09. STRATEGIER 1.Forebygge rekruttering med særlig fokus på de to yngste årsklassene. 2.Formidle unge sosialhjelpsmottakere inn i arbeid, aktivitet eller utdanning. 3.Være ledende i landet i forhold til målrettet arbeid og utvikling av ny kompetanse – sikre erfaringsoverføring til andre kommuner.

2 Hovedgrep – hva gjør vi annerledes? Teamarbeid kontra individuelt arbeid Ressurs- og motivasjonsarbeid kontra forvaltning og dokumentasjon Løsningsfokusert kontra problemfokus Individ fokus og skreddersøm kontra fokus på likhet for alle Samarbeid og ”en dør” kontra ”verne om eget revir”

3 MOTTAK I dette første møtet gjøres den første grove kartlegging og ungdommen blir bedt om å fylle ut et samtykkeskjema HENVISNINGS- UTVALGET Utsjekk av tverrfaglig kunnskap Raskt i tiltak Klart jeg kan kurs Re- etablering av skoleløp Arbeids- trening Behandling Dag 1 Etter maks 1 uke 1 – 3 uker Igangsettes hver 4 uke Raskt i gang !

4 ForprosjektProsjektavslutning 428 ungdom mellom 18 og 24 år mottar sosialhjelp 458 ungdom har i snitt mottatt sosialhjelp hvert år 49,5 % menn 50.5 % kvinner 62 % menn 38 % kvinner 62 % er 18 / 19 år40 % er 18/ 19 år 39 % har innvandrerbakgrunn 40 % har innvandrer bakgrunn

5 De 428…. 38 personer av de 428 ( 10 %) mottar fremdeles sosialhjelp Målet er nådd med god margin 164 av de 428 (38 %) mottar offentlige ytelser (sosialhjelp/ AAP/ Trygd/ KVP stønad. Målet er også nådd med dette utgangspunkt

6 Hva skjer?

7 Bekymringsfulle tall i 2010 !

8 Kontroll på utgiftene ?

9 Vi lykkes i arbeidet med ungdommene!

10 Økende ungdomsledighet !

11 Økt frafall i videregående skole!

12 Andre har også utfordringer ?

13 Arbeidsmetodene som er utviklet i prosjektet videreføres i NAV: organisering i eget Ungdoms-team og eget mottak for ungdom fokus på den enkelte ungdom med stor grad av bruker-involvering ressursavklaring ved bruk av ”Klart jeg kan” som metode-verktøy nødvendig tett individuell oppfølging bemanningen økes

14 De tre foreslåtte arenaer for tverrfaglig samarbeid om målgruppen videreføres Henvisningsutvalget SOS teamet Overordnet tverrfaglig team

15 NY GIV – videre utprøving av: Tett oppfølgingen av utsatte elever i inntaksprosessen til videregående skole Klart jeg kan kurs som del av karriereveiledningen, gjerne i faget ”utdanningsvalg” Alternative opplæringsmetoder for elever som er dårlig motiverte og som har faglig svake resultater Samarbeid med og synliggjøring av arbeidslivet som del av karriereveiledningen på ungdomsskolen

16 Samarbeid mellom Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune Forsøk med å etablere et 11. skoleår ? ” Timeout” – tilbud for skoletrøtte ? ”Ståkurs” og flere med fullverdig vitnemål ? I Drammen mister ingen sine rettigheter ? Inntaket til videregående opplæring skjer i mai?


Laste ned ppt "HOVEDMÅL  Redusere den 428 mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år med 50 % eller 214 personer innen 31.12.09. STRATEGIER 1.Forebygge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google