Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE"— Utskrift av presentasjonen:

1 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE
Oppvekst i endring GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE

2 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE Fortellingen om oss sjøl
BOX HOME; Kåfjord kommunes kulturambassade Steg 1 og 2

3 Gjennom kulturmøter oppnår vi bevissthet om egen og andres kultur
Steg 7

4 Kultur i hverdagen Steg 2 , 5 og 6

5 FLERKULTURELL KOMMUNE Fra kamp og krise til forsoning og stolthet over egen kulturbakgrunn
Steg 1, 2,5 og 6

6 Medbestemmelse og demokrati
Økt makt, innflytelse og engasjement Forsøksvalg med stemmerett for 16- og 17-åringer i Gàivuotna/Kåfjord 64,1 % av de som kunne delta i forsøksvalget brukte stemmeretten Større valgdeltakelsen i vår aldersgruppe enn den ordinære deltakelsen, som er på 61,9 % totalt (inkludert 16- og 17 åringene). Demokratiopplæring på skoler og tur for 10. klasse til Fylkeskommunen, Storting og Barneombud Steg - medbestemmelse

7 Utfordringer i oppvekstmiljøet - hvordan endre kurs?
Kartlegge ståsted med systematisk oppfølging Hva er bra? Hva må bli bedre? Verktøy for kartlegging: Fylkesmannen i Troms: ”Sjumilsteget” som analyserer ivaretakelse av FNs barnekonvensjon Brukerundersøkelser, Bedre kommune, Skoleporten, egne undersøkelser Hvem kartlegger: Innbyggere i kommunen; foreldre og ansatte i barnehager og skoler, elever Tverrfaglig arbeidsgruppe om Sjumilsteget Representanter fra elevråd og ungomsråd er representert Oppfølging og evaluering av kartleggingsresultater Sjumilsteget

8 Sjumilsteget FNs barnekonvensjon skal gjelde i kommunene
7 utvalgte artikler er analysert 1) Barns rett til ”medbestemmelse” (artikkel 12) 2) Barn har rett til god omsorg (artikkel 18) 3) Barn som ikke kan bo i sitt hjemmemiljø har rett til særskilt vern og støtte (artikkel 20) Barn har rett til vern mot overgrep og utnytting (artikkel 34 og 36) Funksjonshemmede barn har rett til et fullverdig og anstendig liv (artikkel 23) Barn har rett til den høyeste oppnåelige helsestandard og behandlingstilbud (artikkel 24). God helse Barn har rett til grunnutdanning og at videre utdanning gjøres tilgjengelig og oppnåelig (artikkel 28 og 29). God utdanning Eksempler på kartlegginger Sjumilsteget

9 Tverrfaglig samarbeid
- Barnehage- og skolehelseteam (barnehage, skole, barnevern, PPT, helsesøster og BUP) - Barnevernstjenesten skal aktivt oppsøke skolene Steg 2, 3, 4, 5 og 6

10 Styrke med tilrettelegging for, og samarbeid med frivillige lag og foreninger
Steg 2, 3, 4, 5 og 6

11 Barnehage og skole styrker samarbeidet med foreldre og slekt gjennom overnattingsturer og uteskole
Steg 2 og 7

12 Støttespiller og aktiv tilrettelegger for befolkningen
Steg 6

13 Fysisk og psykisk helse
Hva gjør vi bra? Tilrettelegger av fysisk aktivitet sammen med frivillige lag og foreninger Samtaler med hver enkelt elev om temaet i ungdomsskolen Røykefrie kontrakter med belønning for den enkelte Undervisning om kosthold og psykisk helse Gratis frukt og grønt i skoler, barnehager, fritidsklubber Skape møteplasser, psykisk helse Ungdomsrådet prioriterer midler til rusforebyggende tiltak Hva må bli bedre? Tilrettelegge for transport mellom de ulike bygdene. Ungdommer ønsker å møtes på tvers av bygdene ( vi har ikke kollektiv transport som dekker dette behovet) Igangsatt planrevidering som evaluerer og kvalitetsikrer overgangene mellom barnehage- skole, de ulike trinn innenfor skole, grunnskole- vgo Utarbeide tilpasset kartleggingsmateriell i forhold til psykisk helse. Steg 3, 4, 5 og 6

14 Resultater i barnehager og skoler
Bevisst satsning for å øke resultater ved nasjonale prøver Igangsatt drøfting av hva som skal kartlegges i barnehager og metoder for dette Målstyringskort Behov for flere fagpersoner med kompetanse innenfor samisk språkopplæring K-vedtak 11/11 Vi må holde oss innenfor rammen av budsjett og økonomiplan, samt oppnå målsetninger om bedre ressursutnyttelse og samhandling framover gjennom et skole- utviklingsprosjekt. Vårt mål må være å skape et best mulig kvalitativt oppveksttilbud i vår kommune både faglig og sosialt, ut ifra fastsatte rammer. Steg 7

15 Sammenheng mellom fritid og skole
Steg 2, 3, 4, 5 og 6


Laste ned ppt "GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google