Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Løper og trener utviklingsplan for Agder og Rogaland Skikrets Alpin komiteen 2009/2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Løper og trener utviklingsplan for Agder og Rogaland Skikrets Alpin komiteen 2009/2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Løper og trener utviklingsplan for Agder og Rogaland Skikrets Alpin komiteen 2009/2010

2 Løperutvikling skjer i tre trinn Klubb aktivitet og samlinger Sonesamlinger Utvida kretssamlinger Tilbud utover dette gis ved skigymnas eller NSF

3 Klubbaktivitet og samlinger •Hver klubb har ansvaret for –Rekruttering av nye skiløpere –Barmarkstrening vår/sommer og høst –Skape skiaktivitet i eget skianlegg •Trening i helger og ferier •Telenor Karusell og andre rekrutteringsrenn i gode sosiale rammer –Skape klubbfølelse og sosial samhørighet

4 Sone samlinger •I skikretsen er det to soner –Agder Alpin – klubbsamarbeid i Agder fylkene –Rogaland Alpin – klubbsamarbeid i Rogaland •Sone komiteene har ansvaret for –Arrangere sonesamlinger på Fonna i Mai-August –Arrangere Hintertux tur i Oktober (uke 40 og 41) –Arrangere sonesamlinger i nov/des –Sonesamlinger settes opp i samarbeid med kretsen (AK) –Deltakelse på sonesamlinger vil gi 28-32 skidager i mai-des (inkl to uker i Hintertux)

5 Alpinkomiteen sitt ansvar •Alpin komiteen har ansvaret for –Uttak til mesterskap og organisering av reise og opphold –Trenerutvikling –Terminliste –Sette opp samlingsplaner for mai-des –Utvida kretssamlinger som er tilbud til løpere som ønsker et tilbud utover sonesamlinger •Gjennom utvida kretssamlinger gis tilbud om 20-22 skidager + 8 barmarksdager. Sammen med sonesamlinger blir totalt tilbud ca 50- 55 skidager mai-des

6 Utvidet kretssamlinger 2009/2010 •Alle løpere i kretsen i aldersgruppen født 1997 og eldre får tilbud om et utvidet samlings- og treningstilbud i kretsregi •Det sportslige tilbudet omfatter alle utvidede kretssamlinger, ref samlingsplan på neste side •Økonomi –Løperne innbetaler en egenandel på kr. 10.000 for sesongen. Egenandelen dekker alle kostnader på utvidede kretssamlinger med unntak av reise til/fra samlingsstedene –Egenandelen betales inn i rater á kr. 1250/måned fra og med mai til desember –Egenandelen skal betales inn selv om enkeltløpere ikke kan delta på enkeltsamlinger –Budsjettet er lagt opp med 3 trenere på alle samlinger og 6 voksne (ved 20 løpere) –Sesongkort på Fonna er inkludert i egenandelen –Det legges opp til enkel overnattingsstandard på alle samlinger, hvor foreldre må bidra med matlaging –Løpere som grunnet skade eller lengre sykdom ikke kan delta på samlingene, vil få refundert deler av egenandelen. –Løpere som underveis i sesongen finner ut at de ønsker å slutte med dette treningstilbudet, vil få refundert deler av egenandel (ikke sesongkort på Fonna) –Løpere som ikke ønsker å delta på utvida samlingsplan, men ønsker deltakelse på en enkelt samling kan kjøpe seg inn der. Overnatting sammen med resten av samlingen om mulig, ellers må overnatting ordnes selv. Dette tilbudet vil også gis de andre kretsene I regionen for å skaffe kretsen inntekter. •Påmelding –Klubbene melder på løpere innen 15. april. Det forventes at løpere som ønsker å delta utvidede kretssamlinger også deltar på all klubbaktivitet og på sonesamlinger

7 Samlinger 2009/2010

8 Trenerutvikling •AK vil i samarbeid med klubbene arrangere trener kurs –Trener 1 kurs vinter 2009 i Sør-Rogaland •Klubb trenere om vil utvikle seg som trenere kan få være trenere på sonesamlinger og kretssamlinger og bli fulgt opp av kretstrener og AK. Klubbene melder inn kandidater •Man vil forsøke å få til trener 3 kurs i krets regi.


Laste ned ppt "Løper og trener utviklingsplan for Agder og Rogaland Skikrets Alpin komiteen 2009/2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google