Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnas Stasjon – et nettverkstiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnas Stasjon – et nettverkstiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnas Stasjon – et nettverkstiltak

2 Hva er Barnas Stasjon? En trygg og god arena for småbarnsfamilier. Her er foreldre og barn SAMMEN for å: bygge sosiale nettverk snakke, leke og få positive opplevelser oppleve mestring og bli sett styrke samspill mellom barn og foreldre delta i grupper og få veiledning

3 For hvem? Alle barnefamilier med barn 0-8 år som opplever større eller mindre utfordringer som: presset økonomi - fattigdom ensomhet/ utvidelse av nettverk rusrelaterte- og psykiske vansker barneoppdragelse/ atferdsvansker oppdragervold og integrering

4 Hvorfor Barnas Stasjon?
Jobber på en annen måte med familiene Det offentlige har ikke god nok tilrettelegging i sitt møte med disse familiene Familiene unndrar seg ofte hjelp fra det offentlige, er skeptisk Familiene trenger ofte lang tid og mye omsorg for å bli trygg

5 Barnas Stasjon tilbyr:
NETTVERKSOPPFØLGING SAMMEN rundt bordet - ukentlig middag SAMMEN om fritid - månedlig tilbud SAMMEN på ferie - skolens ferier

6 Et nasjonalt tilbud Barnas Stasjon Fredrikstad etabl. 2006
Barnas Stasjon Trondheim etabl. 2008 Barnas Stasjon Hamar etabl. 2009 Barnas Stasjon Teie (Tønsberg) etabl. 2011 Barnas Stasjon Kristiansand etabl. 2011 Barnas Stasjon Drammen etabl. 2011 Barnas Stasjon Moss etabl. 2012 Barnas Stasjon region vest etabl. 2013

7 Barnasstasjon.no Ny fellesportal under utarbeidelse:

8 Bakteppe 90.000 barn har en psykisk syk forelder
barn/unge har en psykisk lidelse barn lever i familier med lav inntekt barn lever i hjem med rus barn/unge følges opp av barnevernet (Folkehelserapport 2010, SSB/ EUs relative fattigdomsmål, Helse- og Omsorgsdep., SSB) Dette vil si 2-3 barn i hver skoleklasse!

9 Rapporter og utredninger
Rusmeldingen 2012 – «Se meg» Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner ( ) BV-panelets rapport

10 Samarbeidspartnere Helsestasjon Barnehage/ skole Home Start Amathea
NAV Føde- og barselavd. Frivillige organisasjoner Barnevern Spesialisthelsetjenesten Barneansvarlige Krisesentre Familievernkontor

11 Målsetting: For året som kommer forventer vi: 25.000 besøkende
700 middager til gjester 9 000 deltakere på ferie- og fritidstilbud 6 000 støttesamtaler med barn og voksne

12 Fra en mamma! Alle disse store ord Om trygghet, omsorg, glede.
Alle disse store ord Om trygghet, omsorg, glede. De fantes kun i bøkene Var ei i meg til stede. Men dere viser meg så enkelt Hver gang jeg titter inn Hva disse ord i praksis Kan gjøre med ens sinn. Nå kjenner jeg med hele meg At disse store ord ikke bør forkynnes, men vises rundt et bord.

13 Kongen – en ambassadør

14 Kampanje Mål: Synliggjøre Barnas Stasjon Budskap: SAMMENTID
Sammentid – et nytt begrep Innhold og verdier i møte med familiene

15 SAMMEN-kampanjen Offentlig rom Kommune/ Næringsliv Barnas Stasjon

16 Bakgrunn Ønske om å nå ut i det offentlige rom gjennom å skape en felles plattform og kommunikasjon for Barnas Stasjon med utgangspunkt i de gode opplevelsene, og sikre videre drift av tiltakene.

17 Mål for kampanjen Vi skaper bevissthet og begeistring i det offentlige rom for begrepet «sammentid» Barnas Stasjon framstår som den beste arena for nettverkstiltak med sammen-aktiviteter i fokus Kampanjen utløser giverglede hos næringsliv og andre aktører, og bidrar til at Barnas Stasjon består.

18 Budsjett pr. stasjon SAMMEN-aktiviteter: Middag 250’ Ferie 150’
På tur 100’ Grupper 250’ SUM: 700’ SAMMEN-kampanjen: Konferanse 70’ Profil ’ Materiell ’ Markedsføring 70’ Administrering 90’ SUM: ’

19 Program for stasjonslederdagene 1. og 2. november 2012
Torsdag 10.30 – 13.00 Velkommen kaffe og lunsj Vidar leder oss gjennom portal, profilering og kommunikasjonsstrategi. 13.00 – Pause 13.15 – 14.00 Forberedelser til møte med generalsekretæren og Magnar Lie. 14.00 – 16.00 Økonomisk grunnlag etter TVA midlene 16.00 – 17.00 Oppsummering 20.00 Felles middag Fredag 09.00 – 12.00 Nasjonalt felles fokus Nasjonale søknader Rapporteringer for 2012 12.00 – 14.00 Lunsj og eventuelt. 14.00 Avslutning.


Laste ned ppt "Barnas Stasjon – et nettverkstiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google