Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkluderingsarbeid i idrettslaget. INKLUDERINGSKONFERANSE 14.- 16.januar – 2011 Svein Femtehjell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkluderingsarbeid i idrettslaget. INKLUDERINGSKONFERANSE 14.- 16.januar – 2011 Svein Femtehjell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkluderingsarbeid i idrettslaget. INKLUDERINGSKONFERANSE 14.- 16.januar – 2011 Svein Femtehjell

2 Idrettens menneskerettigheter  Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn,  uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn,  etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering,  vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

3 Retten til å delta er idrettens kjennetegn!?? I idrettslaget er alle deltakere,  ingen er kunder  ingen er elever  Ingen er klienter eller pasienter Men hvem som får delta er et verdivalg som gjøres i idretten fra toppen og ned i den enkelte treningsgruppe.

4 Får disse bli deltakere i idretten?  Store grupper barn/unge utsatt i Fredrikstad: ◦Tradisjonelt psykisk og/eller fysisk funksjonshemmede ◦BUPP mer enn 600 klienter pr.år under 18 år. ◦Minst 10% av barna er fattige ◦10 – 15% Innvandrerbarn ◦Barn med andre sosiale belastninger (rus, vold) Kanskje så mye som 15 - 20% utsatte barn?? Kan vi fokusere på noen barn og ikke på andre i et inkluderingsarbeid?

5 Inkluderingsarbeid i Fredrikstad  Hjelpetrenerprosjektet ◦45 hjelpetrenere i 23 klubber. (300 innvandrere + 10 andre) ◦Særlige grupper i 6 klubber  Nybegynnertilbudet ◦10 ganger gratis trening i en idrett (10 – 16 år) 2010: 40 tilbud i 25 klubber (400-500 delt. – 50% fortsetter)  Barneidrettens dag ◦15-20 klubber arr. 2 ganger i året med 1200 barn + foreldre/familie. Gratis.  Ferietilbud ”Kuuult med ball” 16 timer/4 dager første og siste uke i sommerferien. 4 klubber. Gratis.  Fargerik fotball. 4 klubber. Gratis.  Somalisk mor/datter grupper. Gratis.

6 Kostnad for frivillig inkluderingsarbeid i Fredrikstad  Idrettsrådet. - Del av daglig leder og barneidrettskonsulent - 2 inkluderingskonsulenter hver i 20% stilling - 3 inkluderingsansvarlige i 3 strategisk viktige klubber ca.350.000 kroner  Hjelpetrenertiltaket. 45 HT à 10.000: 450.000 kroner  5 særlige grupper i 5 klubber: 150.000 kroner  Ferietilbud, fargerik fotball, somalisk 150.000 kroner  Nybegynnertilbud 300.000 kroner Totalkostnad 1.4 millioner (LAM 700.00 kommunen 350.000 Kulturdep/NIF 350.000

7 Inkluderingsarbeid i lokalidretten  Det er umulig å drive et systematisk inkluderingsarbeid i lokalidretten uten et profesjonelt støtteapparat.  Ildsjelene strekker ikke til utover sitt eget begrensede rom.  Uten økonomisk og verdimessig forankring i idrettslagene, intet varig inkluderingsarbeid

8 Økonomisk forankring i idrettslaget  Inkluderingsarbeidet i klubbene kan IKKE drives med ”tilfeldige penger”.  Nødvendig med forutsigbare midler.  ”Lokale aktivitetsmidler” fra spillemidlene økes fra 10% til 15% og forvaltes av idretten lokalt. (Økning med ca. 75 mill.)

9 Verdimessig forankring i idrettslaget *I idrettslaget er alle deltakere, men hvem som får delta er et verdivalg som gjøres i idretten fra toppen og ned i den enkelte treningsgruppe. *Lever vi i et samfunn som mer og mer fokuserer på de bestes rettigheter? Hvem vil ta utfordringen og kampen for å sikre alles rett til deltakelse i norsk idrett?


Laste ned ppt "Inkluderingsarbeid i idrettslaget. INKLUDERINGSKONFERANSE 14.- 16.januar – 2011 Svein Femtehjell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google