Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 3 Nettjenesten sidetmedord.no  Oppstart 15. november 2006  Over 3000 meldinger er besvart  Ca 20 -30% av innskriverne er menn, resten er kvinner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 3 Nettjenesten sidetmedord.no  Oppstart 15. november 2006  Over 3000 meldinger er besvart  Ca 20 -30% av innskriverne er menn, resten er kvinner."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2

3 3 Nettjenesten sidetmedord.no  Oppstart 15. november 2006  Over 3000 meldinger er besvart  Ca 20 -30% av innskriverne er menn, resten er kvinner  Gjennomsnittsalder er 32 år.  Meldingene er jevnt fordelt på alle fylker  en liten andel kommer fra utlandet

4 4 Organisering  Driftes- og administreres gjennom Hjelpetelefonen  fast ansatte vakter og en prosjektleder jobber dagtid fra mandag til fredag  Vaktene har erfaring fra Hjelpetelefonen  Vaktene har allsidig bakgrunn og utdannelse  Jevnlig oppfølging i form av kurs og veiledning

5 5 Rammer for nettjenesten  Innskriver er anonym  Vi har taushetsplikt  Responstid er 48 timer  Meldingene kvalitetssikres av to vakter  Vår målsetning er å være tigjengelig for alle  Vi er nøytrale m.h.t. livssyn  Først og fremst medmennesker  Bygger på det samme verdigrunnlaget som Hjelpetelefonen har

6 6 Temaene i meldingene  Mange tunge meldinger  Psykiske plager, depresjoner, selvskading, ensomhet, stemmehøring, angst, seksuelle overgrep, selvmordstanker, problemer i forhold til andre osv.  Ofte flere temaer i meldingene

7 7 Hva ønsker innskriverne?  Viktigst å bli ”sett og hørt  Behov for støtte og motivasjon  En del ønsker forslag til ulike hjelpetilbud  Andre ønsker kun å fortelle sin historie  Noen skriver korte meldinger, andre en livshistorie

8 8 Tendenser  Flere ønsker dialog over tid  Positive tilbakemeldinger på at det å skrive hjelper til å få sortert vanskelige tanker og følelser.  Temaene endrer seg i forhold til hendelser i nyhetsbildet eller årstidene osv  Det setter i gang en prosess som gjør det lettere å åpne seg for venner, familie, behandlere osv.

9 9 Hva gjør vi?  Alminneliggjøre tabubelagte temaer  informere om gode selvhjelps- og problemløsningsmetoder  Skriving som egenterapi  Åpenhet  Fordelene med å dele vanskelige tanker med andre

10 10 Tilbakemeldinger ”Jeg føler meg lettere og bedre til sinns. Det er første gang mine indre tanker er delt med noen andre enn meg selv. Kan si at en liten barriere er brutt. Noe som føles bra…..” Mann 32 år

11 11 Tilbakemeldinger ”Takk for at jeg får lov til å skrive her. Det hjelper å få ordene ned på papiret. Da blir det lettere å ordne opp i kaoset som er inni hodet. Det er ofte lettere å skrive enn å prate i telefonen. Jeg har veldig telefonskrekk, så for meg er denne siden helt topp” Kvinne 37 år

12 12

13


Laste ned ppt "1. 2 3 Nettjenesten sidetmedord.no  Oppstart 15. november 2006  Over 3000 meldinger er besvart  Ca 20 -30% av innskriverne er menn, resten er kvinner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google