Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004
Om meg. Født i 1963, og var rusavhengig siden 16 års alder, har brukt ”alt”, av illegale rusmidler og har sittet over 12 år i fengsel. Hadde før jeg sluttet med rusmidler i 2002 aldri hatt en jobb. Fullført grunnskole og Maskin/mek grunnkurs VG Tok Engelsk og mattematikk for generell studiekompetanse i Startet MARBORG i 2003 og har jobbet som daglig leder av organisasjonen og prosjektleder for flere av våre prosjekter siden da. Kurs og etterutdanninger: 2006 ”Rus og psykisk helse” ved HiTos-15 stp, ”Selvhjelp i brukermedvirkning” ved HiVolda – 30 stp. I tillegg kommer en rekke kurs og annen kunnskapsinnhenting. F.eks, kurs i praktisk prosjektledelse, modul 1, LØFT kurs modul 1 og mange andre. Hentes ofte inn for å forelese for høyskolestudenter og andre i forhold til rus, rusavhengighet og hva som må til for å komme seg ut av et misbruk. I tillegg holder jeg ofte foredrag på konferanser, kurs og annet. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf:

2 Hmmm…!

3 Hvem er MARBORG for…. Hovedmålsetting:
Organisasjon for ”tidligere” rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR), hovedsaklig i Nord Norge Har også tilbud til andre tidligere rusavhengige Hovedmålsetting: Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate rusmisbruket og skape seg et rusfritt liv Vidar Hårvik MARBORG Tlf:

4 Hvor finner du MARBORG? Hovedkontor i Tromsø Tlf: 93 40 89 12
Lokalavdeling i Bodø Tlf: Jobber i forhold til lokal brukerrep i Mo I Rana Vidar Hårvik MARBORG Tlf:

5 BRUKERSTYRTE TILTAK Kafé X TTV Brukerbasen

6 Hovedmål for tilbudene…
Utvikling av nettverksplattformer, aktivitetstilbud, og boligsosialt arbeid I samarbeid med, og som supplering av kommunale tiltak

7 Kafé X Rusfri møteplass for nettverksbygging, i trygge sosiale omgivelser 7 Vidar Hårvik MARBORG Tlf:

8 Besøk og ansatte på Brukerhuset og Kafé X
To organisasjoner står bak Kafé X. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Arbeidstrening = kafédrift, oppussing av bygning og generelt vedlikehold, barneprosjektet, rekvisisjoner slalåm, utdeling av fribilletter, samarbeid med Bukta 8

9 Kafé X Et nettverkstilbud til tidligere rusmisbrukere, mennesker med psykiske problemer, nettverks løse, andre vanskeligstilte og mannen i gata Kafeen er en del av den totale rehabiliteringen for rusmisbrukere i Tromsø Brukes også som praksisplass i forhold til forskjellige utdanninger

10 Oppsummering 2008 Kafeen har ca 300 besøk pr mnd
Vi har åpent 40 timer i uka. Har formidlet fribilletter for mellom kr Utføres mellom t/uka i frivillig arbeid Vi kommer til å utvide ytterlige i løpet av 2009 Vi er bare i starten og kommer til å utvide ytterlige i løpet av 2009

11 Hva har vi lært… Stabilitet er viktig…
Klarhet i forhold til rusfrihet… Strukturering av arbeidsoppgaver… Oppfølging av og krav til de frivillige… Vanskelig å drive med bare frivillige… Ikke alle passer som ”ledere”…

12 Tilbake til verden… Arbeidstrening, kurs og sosiale tiltak

13 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12
TTV - Mål og tilbud… Tilbud til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess og med rus-frihet som mål… Målet er å gi deltagerne bedre forutsetninger for å kunne delta i vanlig arbeid eller skole, OG tilby aktiviteter i en vanskelig livsfase der det jobbes med (re)habilitering… Det kan snakkes om rus men da i en terapeutisk sammenheng To grupper med arbeidstrening 13 Vidar Hårvik MARBORG Tlf:

14 Har inneholdt To arbeidstreningsgrupper
En med krav til rusfrihet (Kafé X) En med kravet: ikke rusa på jobb Datakurs, hundedressur og annet Sosiale tiltak Turer, kultur, fellesmiddager og annet

15 Oppsummering 2008 Over 30 deltagere har vært inne i TTV
6 er i vanlig jobb 3 har gått til arbeidsmarkedstiltak 2 er frivillige ved Kafé X 1 er under utdanning Finansiering bortfalt Nye midler søkt 8. mai 09

16 Hva har vi lært… Betaling er VIKTIG… Klare linjer ang rusing på jobb…
Læring av nye ferdigheter… Struktur, sosiale kompetanse, data… ++ Inkludering av tilbud inn i kommunale tjenester krever mer enn god vilje Salg av tiltaksplasser til NAV kan bli en nødvendighet for videreføring

17

18 Brukerbasen Oppstart 1.kvartal 2009
Rusfritt, korttids, bo og oppfølgingstilbud etter institusjon eller fengsel… Kun tidligere rusavhengige ansatt for å drive botrening og oppfølging… 1x100% daglig leder og 2x50% miljøarbeidere starter umiddelbart. Flere skal ansettes etter hvert… Treårig prosjekt med støtte fra Helse og rehabilitering, og statlige LAR midler Kommunen har kr ,- i prosjekttilskudd til ”brukerstillinger” og MARBORG har ,- spesifikt til Brukerbasen

19 Første møte i prosjektgruppa
Prosjektskisse og planlegging er utført av to representanter fra MARBORG og en fra kommunens LAR team. Enhetsleder sitter i styringsgruppa

20 Aktivitet gir livskvalitet…

21 Arbeid og aktivitet, og viktigheten av slike tilbud
Må tilby aktiviteter tilpasset den enkelte, på det nivå denne er NÅ, men samtidig har en tanke om at ambisjons-nivået skal økes etter hvert. Men alltid på brukerens premissier og for å nå brukerens egne mål. INKLUDER REPRESENTANTER FRA BRUKERNE NÅR SLIKE TILBUD PLANLEGGES

22 Arbeidslinja… Inn i arbeid, ut av fattigdom… Mangel på arbeidskraft…
Også tidligere rusavhengige vil arbeide… MEN… Det legges ikke til rette for at vi skal lykkes med å komme inn i arbeidslivet! Hvis man tenker kreativt er det fortsatt mangel på arbeidskraft. Vi må ”hjelpe” NAV i omstillingen fra ideen om arbeidslinja ,og være med på å planlegge rehabløp som er mer rettet mot aktivitet. Det finnes alt for få arbeids/aktivites tilbud tilrettelagt spesifikt for gruppen med rus/psyk problemer

23 Hva må på plass… Flere tilrettelagte arbeidstilbud…
Mer tilpassede aktiviteter… Deltagelse i arbeidstrening må lønnes Legg til rette for brukerstyrte tilbud Bruk Røde kors nettverk…

24 Hvorfor er aktiviteter viktig?
Vi defineres av hva vi ”gjør”… Aktiviteter som utviklingsverktøy… Arbeidstrening og aktivitet som: Som mestrings opplevelse… Som sosial lærearena… Som strukturbygger… Som bekreftelse… Som et skritt på veien… Det ligger en ekstrem kraft i det å se at man kan noe Det er viktig å ”være sammen med andre” i ”normale” jobb/aktivitets situasjoner Stå opp, spis frokost, rekke bussen, møte presis er noe de fleste rusavhengige aldri har forholdt seg til Det å få en bekreftelse på at JEG er viktig, jeg beyr noe, kan noe, andre stoler på meg. HER ER LØNN VIKTIG

25 Verdier og gleder ved arbeid
Verdien av: Det å ha noe å gå til.. Det å være sammen med andre mennesker… Det å se at man faktisk kan noe… Samt det å kunne si: jeg skal på jobb… Kan aldri oppveies av andre tiltak…

26 MedikamentAssistert Rehabiliterings BrukerOrganisasjon
26


Laste ned ppt "MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google