Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen
Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team

2 Agenda Eksempel på samhandling innen psykiatrifeltet
Om den nasjonale satsingen på ACT-team i Norge – hvorfor? Målgruppen for ACT-team ACT-teammodellen ACT-team Skien Ergoterapeutens rolle i ACT-team

3 Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen
Kapittel om rus og psykiatri – ACT-team ACT – Assertive Community Treatment = Aktivt oppsøkende behandling i lokalmiljøet

4 Hvem er målgruppe for ACT?
Personer med en alvorlig psykisk lidelse; dvs. psykoselidelse eller alvorlig bipolar lidelse + tilleggskriterie som f.eks.: Ikke greier å benytte det ordinære behandlings- og hjelpeapparatet Rusproblematikk Hyppige innleggelser ved psykiatrisk akuttavdeling Vanskelig for å beholde bolig, ta vare på bolig Svekket egenomsorgsevne Hyppig kontakt med politi / fengselsvesen (kriminalitet) Stor slitasje i familie / nettverk …for å nevne noe

5 Hvorfor ACT-satsing i Norge?
Evaluering – Opptrappingsplan for psykisk helse Forskning – ACT-team (USA + Storbritannia) - dokumentert gode resultater for målgruppen: - Reduserte sykehuskostnader - Bedre effekt av behandling - Økt pasienttilfredshet

6 ACT-Team: etableres med personell både fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. kjennetegnes ved at det er: - aktivt oppsøkende - tverrfaglig - og også leverer basistjenester

7 Prosjektorganisert ACT-satsing over 3år
Hensikt: Prøve ut om ACT-teammodellen kan være virksom under norske forhold. Pilotprosjekt – Moss fra 2007 Fra 2009 – 2010 – etablert 12 ACT-team (15) Helsedirektoratet Prosjektmidler NAPHA (Nasjonalt senter for psyksk helsearbeid) Opplæringsansvar KoRus Øst (Kompetansesenter for rus – helseregion øst Utgitt ACT-håndbok / norsk (bl.a. fidelityskala) Evalueringsansvar (Modelltrohet + effekt) Utredningspakke Ukeregisrering

8 ACT-team Skien SAMHANDLINGSPROSJEKT
Skien kommune – Psykiatrisk klinikk / DPS Skien 50 – 50 innsats (økonomi / personalressurser) Prosjektmidler fra Helsedirektoratet pr. år: 1,4 mill kr Forpliktelse Kompetanse og ressurser Base Åpningtider

9 Definerte roller i ACT-team
Kjernebemanning : - Teamleder ( praktiserende kliniker) psykiater - sykepleier (vernepleier) - psykolog (kun i Norge) Spesialistbemanning: -Rusfaglig spesialist - Spesialist på arbeid og Rehabilitering Brukerspesialist

10 Behandlings”ideologi”:
Mestrings- og recovery-perspektiv Stress – Sårbarhetsmodellen Generell målsetting: Bidra til at den enkelte pasient takler hverdagen sin på best mulig måte; med fokus på mestring, deltagelse, nettverk og psykoedukasjon.

11 ACT-team fokuserer på Kartlegging av psykososiale forhold
Medikamentell behandling Symptomlindring Støtte og gjennomføring av daglige aktiviteter og gjøremål Arbeid, bolig, meningsfull aktivitet og fritid Integrert behandling av rus og psykiatri Familiestøtte Psykoedukasjon Samarbeid med fastlege og andre aktuelle aktører

12 Modellen for ACT-team Hva skal vi tilby? Hvordan jobber vi?
Helhetlig tilbud (både 1. og 2.linjenivå) Basistjenester / Behandling / Rehabilitering / Planarbeid / Nettverksarbeid Aktivt oppsøkende Møter pasienten der pasienten befinner seg Oppfølgingen skal ha et langvarig preg Alle team-medlemmer skal kjenne alle pasienter Multiskill Mestrings- og recovery-perspektiv

13 Samarbeid og bruk av ordinære tjenester:
Fastlege – somatisk oppfølging Bestillerkontor – ”sikre rettigheter” Hjemmetjenester Hjelpeverge NAV Boligkontor Psykiatrisk klinikk Politi f.eks

14 Ergoterapeutens rolle i ACT-team Skien
Gi generell ergoterapi til enkeltpasienter Spesialist arbeid og rehabilitering ”Multiskill” Rådgiving / veiledning til teamet i enkeltsaker og på generell basis (aktivitetsanalyse / funksjonsvurderinger / tilrettelegging for mestring av kognitive utfordringer f.eks) Kartlegging mtp planarbeid

15 Oppsummering Ergoterapeuter har mye å bidra med overfor pasienter, innad i ACT-teamet og overfor samarbeidspartnere. ACT-team er en modell for god samhandling rundt behandling og oppfølging av aktuell målgruppe ACT-teamsatsingen i Norge er et eksempel på at det er nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen


Laste ned ppt "Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google