Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuell mestring og tilfriskning IMR Ole Petter Jupskås og Hilde Andreassen, Bergfløtt Behandlingssenter, Kirkens sosialtjeneste og Tone Winnem, tidligere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuell mestring og tilfriskning IMR Ole Petter Jupskås og Hilde Andreassen, Bergfløtt Behandlingssenter, Kirkens sosialtjeneste og Tone Winnem, tidligere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuell mestring og tilfriskning IMR Ole Petter Jupskås og Hilde Andreassen, Bergfløtt Behandlingssenter, Kirkens sosialtjeneste og Tone Winnem, tidligere deltager i IMR programmet

2 Et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner i Nedre Buskerud Kort om IMR Kort om samarbeidet i Nedre Buskerud Om erfaringer og resultater så langt Og tilslutt om Tones erfaringer som deltager i gruppe på Romerike,

3 Hva er IMR? IMR- Illness Management Recovery På norsk: Individuell Mestring og Recovery Et gruppebasert tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Utviklet i USA, mye i bruk i Sverige, i Norge bl.a. i Bergen, på Jæren, Ahus/Romerike. Basert på 11 moduler og en felles skriftlig manual

4 Målsetting Å styrke deltagerens evne og mulighet til:  Å håndtere egen sykdom  Å utvikle egne mål for mestring og tilfriskning  Kunne ta informerte beslutninger om egen behandling.

5 Hva er IMR? 2 Gruppen møtes 1 gang i uka – 1 time – i cirka 1 år. (40 ganger) Har 4 -8 deltagere. Ledes av 2 IMR terapeuter De 11 modulene gjennomgås med tilhørende litteratur og hjemmeoppgaver Modulene inneholder ikke noe revolusjonerende nytt (jmf Et Selvstendig Liv). De tar bl.a. opp fakta om psykiske lidelser, om stress/sårbarhets- modellen, hvordan redusere tilbakefall, om bruk av medisiner, hvordan bygge sosial støtte, om bruk av rusmidler, mestrings- og ikke minst tilfriskningsstrategier

6 Hvorfor da IMR? En struktur og en ramme som har samlet mange av de elementene som virker i en recovery – tilfriskningsprosess Et gjennomgående fokus på deltagernes egne mål for tilfriskning. Hva ønsker du – og hva kan du gjøre for å nå dette målet ? Hjelp fra de andre deltagerne og fra terapeutene til å finne fram til og utvikle personlige mål, og rollespill og hjemmeoppgaver knyttet til disse

7 Modul 1 – et viktig gjennomgående tema Definere tilfriskning og lære hva som hjelper personer i tilfriskningsprosessen Utforske områder i livet som du gjerne vil forbedre Identifisere personlige tilfriskningsmål (konkret og målbart) Dele opp målet i delmål - og delmålene i oppnåelige små steg Ta det første steget på vei mot målet Følge opp målet/ problemløsning

8 Hvordan starte IMR? Et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner. Arbeidsted/ledere må prioritere at interesserte ansatte får tid til opplæring og veiledning. -4 dagers opplæring + lesing av manual og telefonveiledning i gruppe 30 min time pr. uke i ca. et år. -Det må være et ønske om å gi deltagere, brukere, beboere, pasienter et slikt tilbud (OBS: en tendens til å tro at de fleste er for dårlig til å gjennomføre en IMR-gruppe. Det er feil !!)

9 Hva får tjenestene igjen? Det viktigste : et godt tilbud til brukere/pasienter Men en betydelig tilleggsgevinst er: Kompetanse heving; opplæring i en evidensbasert behandlingsmetode med vekt på recovery og brukerstyring En arena for samhandling mellom tjenestenivåer

10 Helt konkret Seminar med info om IMR på Bergføtt Behandlingssenter i januar 2015. Undervisning på BBS fire dager høsten 2015, 25 deltagere. -Richard Färdig, psykolog. Stått for opplæring og veiledning både i Sverige og Norge. -Kristin Heiervang, psykolog Ahus/Romeriksprosjektet Telefonveiledning 30 min. ukentlig i cirka 8 mnd Oppfølgingsseminar i april 2016

11 Hvor er vi i dag 10 grupper er i gang pluss noen få individuelle, ca. 50 deltagere totalt. Fire av gruppene drives i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Tre av de lokale IMR terapeutene har nå rollen som internveiledere

12 Veien videre IMR koordinator for vårt område Oppfølgingsseminar for terapeutene to ganger i året Mulig ny runde med utdanning våren 2017 Konferanse i Trondheim, januar 2017. Planer om å etablere et norsk/nordisk nettverk for IMR

13 Erfaringer Enkelt og konkret. Det er forutsigbart, deltagerne føler med på «oppskriften» for timen. Mye papirer og utfyllingsskjema. Bærer litt preg av at det er amerikansk. Men det funker!

14 Effekt Flere undersøkelser viser at IMR gir brukerne: Mer kunnskap Reduksjon av tilbakefall/innleggelser Bedret mestring av symptomer Mer konsekvent bruk av medisiner Nedgang i suicidale tanker Økt håp

15 Kontakt oss gjerne! Bergfløtt Behandlingssenter Tlf: 32 22 68 00 PoliklinikkenTlf: 32 22 68 40 Haugesgate 24, Drammen (Postadresse: Bergflødtveien 69, 3404 Lier) Hilde A. Andreassen ha.andreassen@s-ks.no


Laste ned ppt "Individuell mestring og tilfriskning IMR Ole Petter Jupskås og Hilde Andreassen, Bergfløtt Behandlingssenter, Kirkens sosialtjeneste og Tone Winnem, tidligere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google