Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROLLEN SOM BARNEANSVARLIG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROLLEN SOM BARNEANSVARLIG"— Utskrift av presentasjonen:

1 ROLLEN SOM BARNEANSVARLIG
SOSIONOM TONE S. PEDERSEN

2 BEGRUNNELSER FOR Å HA BARNEANSVARLIGE
Historikk Det kommer en lov som styrker barns rettigheter som pårørende Pilotprosjekt i regi av BarnsBeste

3 Begrunnelser……. Når en i familien blir innlagt, berøres hele familien
Foreldrerollen er en av de viktigste rollene i pasientens liv. Pasienten er syk, men like fullt ut foreldre.

4 Utfordringen til den enkelte avdeling
Alle barn skal få tilbud om samtale Gjennom pågående prosjekt for kompetanseheving er de barneansvarlige nå mer kompetente til å ivareta denne oppgaven.

5 Sikre at barna blir sett
Som fagpersoner vet vi at symptomer kan ha vært til stede i kortere eller lengre tid før innleggelse. I hvor stor grad har dette preget barna? Som barneansvarlige er det vår oppgave å snakke med barna om tabubelagte tema. Da er muligheten til stede for å minske skyld og skamfølelse. Skape forutsigbarhet Å inneha barneperspektivet i behandlingen ved å snakke med barna, gir mening også for pasienten og den andre forelderen. Dette kan virke positivt inn på behandlingsforløpet.

6 Sikre at barna blir sett.
Dempe/bearbeide skyld og skam. Jesper Juul: Skyld og skam er de mest destruktive følelsene barn kan ha. Ved å se og snakke med barna kan vi bidra til at angsten, smerten, klumpen i magen blir mindre. Barn er sensitive for endring i foreldres atferd. Virker inn på barnets tanker, følelser og atferd.

7 Kunnskap om viktige foreldrefunksjoner (Kari Killen)
Evne til å se barnet som det er Evne til å engasjere seg positivt følelsesmessig i barnet Evne til empati med barnet Evne til å ha realistiske forventninger til barnets mestring

8 ROLLEN INNEBÆRER ANSVAR FOR:
Å stille spørsmål på første behandlingsmøte om pasienten har barn mellom år. Sørge for at arbeidet ikke stanser her. Det er av stor betydning at alle avdelinger utarbeider faste rutiner. Få et system på den enkelte avdeling for å kvalitetssikre kontinuitet av arbeidet også ved ferie og sykdom etc.

9 ANSVAR FOR: undervisning i sin avdeling å informere/veilede nyansatte
minne om permen dokumentere at samtale er utført

10 OPPFØLGING - SAMARBEID
Barnevernet – Hjelpetiltak Når vi må ta kontakt Andre aktuelle samarbeidsinstanser Helsesøster - Barnehage – Skole

11 Samtale med pasienten Barneansvarlig må sjekke at kartleggingsskjema er utfylt. Informere og motivere pasienten om rutiner knyttet til samtale med barn. Kartleggingsskjema kan brukes som utgangpunkt.

12 Støtte den syke forelder i møte med sine barn når det gjelder:
Å forstå hvordan egen sykdom påvirker foreldrefungeringen og forholdet til barna. Å forstå barnas behov for å bli ivaretatt i forhold til opplevelse knyttet til sykdommen. Å selv være i dialog med barna sine om dette. Å be andre instanser om hjelp der det er aktuelt.

13 Forslag til innhold i samtalen
Informere om rutiner – alle barn tilbys samtale Formidle kunnskap om barns reaksjoner når en omsorgsperson er psykisk syk og blir innlagt i sykehus/institusjon. Betydningen av at barna blir sett og hørt. Avmystifisere - ikke intervju Pasienten kan være tilstede dersom tilstanden tilsier det. Informere om viktige foreldrefunksjoner Det å være ”god mor” innebærer også å se egne begrensninger Erfaring viser at samtalen er av stor betydning for de fleste barn.

14 SAMTALEN MED BARNET Viktig for barn å vite at mor/far blir ivaretatt
Får hilse på personell Gir barnet anledning til å stille spørsmål Fortelle kort om sykdommen tilpasset barnets alder

15 Den enkelte barneansvarlige må finne sin måte med tanke på samtalen
Vis at du setter pris på at barnet/ungdommen kommer Tilstreb en god atmosfære Vær fokusert – aksept for ulike følelser, reaksjoner Gjengi positive ting mor/far har fortalt

16 smertens fugl i at flyve henover barnets
KINESISK ORDTAK ”Man kan ikke forhindre sorgens og smertens fugl i at flyve henover barnets hode. Men man kan forhindre den i at bygge rede i deres hår.”


Laste ned ppt "ROLLEN SOM BARNEANSVARLIG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google