Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for fengselspsykiatri

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for fengselspsykiatri"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for fengselspsykiatri
Lisa Stokkeland Psykolog Seksjon for fengselspsykiatri

2 Seksjon for fengselspsykiatri
Tilbud fra spesialisthelsetjenesten Organisert under Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Psykiatrisk divisjon – Helse Bergen. Besørger psykisk helsevern for personer som er under straffegjennomføring innen Helse- Bergen sitt område. Totalt er det inntil 400 personer i de ulike enhetene i Kriminalomsorgen. Bergen fengsel Bjørgvin fengsel Lyderhorn overgangsbolig Narkotikaprogram med domstolskontroll

3 Består av faste tiltak og ulike spesifikke prosjekter.
Til sammen 11 psykologer som er knyttet til Seksjon for fengselspsykiatri 8 av disse har arbeidssted i Bergen fengsel Det er 6 faste stillinger, i tillegg til deltids- og prosjektansatte.

4 Arbeidsoppgaver kartlegging og behandling av domfelte med behov for psykisk helsevern, veiledning og undervisning overfor andre samarbeidspartnere innen Kriminalomsorgens enheter. Totalt er det inntil 400 personer i de ulike

5 Arbeidsområder Allmennpsykiatrisk helsetjeneste Programvirksomhet
Narkotikaprogram med domstolskontroll

6 Allmennpsykiatrisk helsetjeneste
samlokalisert med 1. linjetjenesten i Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel. Inntak etter ordinær legehenvisning etter anmodning fra kommunalt basert tjeneste ved fengslene. Vurdering av rett til helsehjelp er sentralt for disse Alvorlighet Forventet nytte Kostnadseffektivitet

7 Det kliniske arbeidet består hovedsakelig av individuelle samtaler med innsatte
rene vurderingssamtaler rettet mot spesifikke problemstillinger vurdering av suicidalitet eller psykosegjennombrudd krisepreget intervenering Langvarig psykoterapi Utredning

8 Samarbeid 1. linjetjenesten ansatte på avdelingen hvor innsatte soner
sosialkonsulenter skole etater utenfor fengselet pårørende

9 Programvirksomhet Programvirksomheten omfatter Seksualforbryterprogram
Rusmestringsprogram Voldsprogram Sinnemestringsprogram

10 Seksualforbryterprogram
behandlingsprogram for personer som er dømt for lovbrudd av seksuell karakter Programmet drives av 3 psykologer og 2 fengselsbetjenter Består av: 1 kjerneprogram: 6-9 mnd. Påbygging: 6 mnd. Grupper, samt individuell oppfølging av psykolog Åpne grupper 2 timer 3-4 dager i uken

11 Fokus på: mestring av risikosituasjoner bevisstgjøring av tankers betydning for valg av handlinger Undervisning, gruppediskusjoner, øvelser, rollespill, bruk av video, og oppgaver mellom øktene, samt individuell oppfølging av psykolog

12 Oppfølging av psykolog ved seksjonen etter endt program
Fengsel Lyderhorn overgangsbolig Løslatelse Ved bosettelse utenfor Bergen området forsøkt tilrettelagt for kontakt der.

13 Rusprogram Drives av to psykologer og en fengselsbetjent.
Drives i grupper, samt individuelle veilednings-/terapitimer. 80 timer

14 Deltakerne lager egne mål som de jobber mot i løpet av programmet.
Programmet består av: Kunnskap om alkohol/narkotika. Ferdighetstrening/Selvbeherskelse. Oppfrisking av jobbferdigheter. Fritid og livstil. Planlegging før løslatelse. Forebygging og takling av tilbakefall. Oppfølging: Fra fengsel til kommune Deltakerne lager egne mål som de jobber mot i løpet av programmet.

15 Voldsprogram Drives av to psykologer og en betjent.
Et kognitivt selvendrings program. 5 blokker: mnd. 2 timer 3 dager i uken Målsettingen: redusere risiko for nye voldshandlinger. Fokus: bevisstgjøring og endring av tanker som fører til vold. Gruppe og individuell oppfølging

16 Undervisning, gruppediskusjoner, øvelser og oppgaver mellom øktene.
Innhold: Bevisstgjøre den innsatte på eget tanke og handlingsmønster som kan føre til konflikter og voldssituasjoner. Bearbeiding av egen voldshistorie voldstanker og konflikter i fengsel Undervisning, gruppediskusjoner, øvelser og oppgaver mellom øktene.

17 Sinnemestringsprogram
Drives av en psykolog og en betjent Lavterskeltilbud 16 timer, 8 samlinger Fokus på å bli kjent med eget sinne, sinnereaksjoner, samt å ta kontroll på eget sinne

18 Prosjektet Narkotikaprogram med domstolskontroll
gir domfelte et alternativ til ordinær straffegjennomføring. et samarbeidsprosjekt som koordineres av Kriminalomsorgen. Helse- Bergen, Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune samarbeider med kriminalomsorgen om gjennomføringen. Tiltaket er straffegjennomføring i frihet

19 Tverrfaglig team jobber for et helhetlig behandlings- og rehabiliteringsopplegg. består av leder og en representant fra rusmiddeletaten, friomsorgen, opplæringssektoren og spesialisthelsetjenesten. Hensikten med tverrfagligheten er at man på denne måten får samlet forskjellig kompetanse på ett sted og videre at de forskjellige etatstilknytningene vil gi mulighet for å spille på tilbudet ved etatene.


Laste ned ppt "Seksjon for fengselspsykiatri"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google