Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune
Medarbeidere med brukererfaring, hvordan transformere brukererfaringer til nyttig praksis. Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune

2

3

4 Økt fokus på arbeid og psykisk helse
Viktighet av arbeid for personer med alvorlige psykiske lidelser Mellom % vil komme seg Opptrappingsplanen for psykisk helse ( ) Klare politiske mål om økt arbeidsdeltakelse for personer med psykiske lidelser – også vektlegging av brukernes egne erfaringer

5 Hvorfor medarbeidere med brukererfaring ?
Vi tror at kunnskap og erfaring samlet gjennom mange år som bruker av psykiske helsetjenester kan være nyttig for å utvikle og forbedre helsetjenestene For å gjøre denne erfaringen nyttig for andre (både hjelpere og brukere) tror vi at en transformering av erfaringene er nødvendig - fra noe privat til noe mer allmenngyldig Egen erfaring + utdanning inkl. personlig vekst = Medarbeider med brukererfaring

6 Ikke for alle! Rekruttering
Annonse i lokalpressen Personen skal ha en særlig motivasjon for dette Første kull startet opp i 2006, de hadde 50 søkere og 30 ble intervjuet 15 elever ble tatt opp Alle hadde lang erfaring som brukere av psykiske helsetjenester De fleste var uføre på grunn av en alvorlig lidelse Uttalt ønske om å bidra og entusiasme for økt fokus på brukerkompetanse

7 Hvordan bli MBer? Gjennom ett års utdannelse og praksis gjøre ex-brukeren kompetent som hjelper Dette året har følgende 3 moduler som henger sammen 10 uker teori 14 uker praksis En skriftlig oppgave, der hensikten er å kombinere egen erfaring med ny teoretisk kunnskap og praktisk arbeid Bryne sin egen erfaring mot andres erfaringer – være åpen – evne til å reflektere over egne erfaringer

8 Teori 140 timer teori, der elevene lærer om psykologi, psykiatri, farmakologi, juss, kommunikasjon, veiledning, profesjonell rolle og taushetsplikt Hensikten er å starte en personlig prosess hos eleven Det viktigste læres gjennom diskusjoner, gruppearbeid, og ved å evaluere sine erfaringer på bakgrunn av det de lærer

9 Praksis 14 uker Her er de elever, ikke ansatte
De har hatt praksis på DPS, NAV, kommunale aktivitetssentre og tilrettelagte botilbud De har veiledning gjennom hele praksisperioden Mange av elevene får arbeid etterpå der de har hatt praksis i skoleåret

10 Hva har skjedd? Den 4. klassen startet i august 2009 med 18 elever
Resultater fra de første 3 årene: Startet utdanningen: 48 Fullførte: Jobber i de psykiske helsetjenestene 28 Jobber andre steder: 6 Startet annen utdannelse: 8 Jobber fortsatt med oppgaven: 1 Ikke aktive: (Stort sett etter eget valg) 7

11 Erfaringer så langt: Programmet har bidratt til et nytt fokus i tjenestene - brukernes kompetanse har fått større verdi MB erne sin erfaring etter å ha deltatt i dette programmet er at programmet er et godt fundament å starte på og gir trygghet og selvtillit i møte med andre brukere Erfaring er nyttig kunnskap !

12 Hvor har MBerne arbeidet?
Aktivitetssentre - totalt 8 - nå 6 Tilrettelagte botilbud – totalt 4 - nå 3 I et kompetanseprogram for ansatte – 1 Mottaks- og kompetansesenter for flyktninger og innvandrere – 1 I et idrettslag for personer med psykiske lidelser - 1 Arbeidsleder i tilrettelagt arbeid - 2

13 Hvordan lønnes de? Stort sett alle jobber deltid, mellom 7 og 20 timer per uke, ettereget valg De fleste har levd av trygd i mange år – og betales inntill 1G. Noen kombinerer attføring og ordinær lønn Noen har klare mål om “vanlig jobb” eller “vanlig utdannelse” For noen er målet kombinasjon av lønn og trygd I dag har to vanlig lønn og 2 studerer på høgskolen

14 Verdi for brukerne MB erne gir håp til andre brukere – både ved å jobbe og ved å ha blitt hjelper De utfordrer mytene ved kronisitet og livslang sykdom De blir gode rollemodeller – gir andre selvtillit Brukerne kan oppleve seg forstått på en særlig måte En bruker har vært sint og sier “Tror du at du er bedre enn oss?”

15 Verdi for de profesjonelle
De utfordrer skillet mellom “oss og dem” De kan få ny innsikt og nye perpektiver fra Mberne – om de er åpne for det De har en medarbeider ekstra – de rekker mer De får et mer optimistisk syn på tilfriskning De blir inspirert av å jobbe med en tilfrisknet bruker

16 Verdien for MBerne selv
De får en jobb En mer meningsfull og normal hverdag De får bedre økonomi De får en verdsatt rolle og bedre selvtillit De ser nye muligheter for egen utvikling – “Hvor går nå grensen?” ”Livet mitt er tilbake på sporet igjen” “Jeg kan begynne å håpe og drømme igjen”

17 Spørsmål til ACT samlingen
1. Hvorfor mener du at brukeransettelser er viktige? Kompletterende kompetanse, holdninger, håp. 2. Hva er målet med en brukeransettelse? Ta i bruk viktige og nyttige ressurser 3. Hvilken nytte kan det ha for ansatte og brukere av en tjeneste. Nye perspektiver, nytt håp, en del av brukerdemokratiet

18 Spørsmål til ACT samlingen
4. Utfordringer i forhold til den enkelte ansatte med brukererfaring – forventninger til ansatte og  ansattes forventninger til tjenesten (ulike muligheter og begrensninger) Fleksibilitet, helseproblemer (også somatiske) Ta små steg – noen vil mer enn de makter Innsikt i egen situasjon (gjelder få) Utforming av rollen – ansatt – bruker eller både óg?

19 Spørsmål til ACT samlingen
5. Erfaringer/utfordringer som tjenestene opplever i forhold til ansatte med brukererfaringer. De må sammen skape rollen/jobben – innhold og rammer. Mye individuell tilpasning, hva er særlige ressurser de kan utnytte? Hvordan generere mest mulig nytte for alle parter? 6. Hvilke erfaringer finnes knyttet til å bruke MB ere i direkte pasient/brukerarbeid? Hos oss gjelder dette nesten alle. Gode erfaringer. Blir verdsatt av brukere og ansatte. Håndterer profesjonell rolle godt – er til nytte - trives.

20 Særlige utfordringer ACT
Krav til selvstendighet Være trygg og robust - kunne bevege seg i rusbelastede miljøer – hospits ol Tåle avvisning Evne til å skape kontakt og tillit Kunne be om hjelp Dvs - De møter de samme utfordringene som de andre ansatte – som også bør siles nøye

21 Adresse Spesialrådgiver Psykisk helse
Audun Pedersen Telf Mobil Byrådsavdeling for helse og inkludering Bergen kommune


Laste ned ppt "Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google