Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Http://www.youtube.com/watch?v=cE7RmeC9Ftc.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Http://www.youtube.com/watch?v=cE7RmeC9Ftc."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 « Finn din egen stjerne» Av Bjørg Thorallsdottir

3 2012 Finn din vei Finn din vei 2012 2013

4 Tilbudet gis til: Hovedsakelig - Elever mellom 16 og 19 år
Som ikke har søkt skoleplass eller er i arbeid Elever som vi tror har mulighet til å ta en ordinær utdanning og komme seg i arbeid

5 Hovedmål Elevene skal finne veien tilbake til seg selv og sine egne ønsker Utvikle gode strategier for å kunne mestre både eget liv og skolehverdagen Få bedre vaner i forhold til fysisk form og helse Eleven fullfører alle modulene

6 Delmål Eleven skal bli kjent med seg selv og hva han faktisk kan få til Eleven skal kunne få lagt et grunnlag for videre skolegang Erfaring i å være en ordinær elev Lite fravær

7 Gjennomgående fokus Kosthold og helse Fysisk form
Utvikling av grunnleggende ferdigheter

8 6 trinns modell Finn din vei Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5

9 Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?”
Modul 2: Kommunika-sjon og sosial- kompetanse Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdannings-muligheter Modul 4 - Planlegge en ungdoms-bedrift Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb

10 Eleven i sentrum Bygge opp eleven fysisk, psykisk og sosialt:
Øke elevens tro på seg selv Anerkjennelse – bygge følelse av kjærlighet, selvverdi og selvrespekt Øke sosial kompetanse Gi forståelse for kroppens behov for riktig kosthold og aktivitet

11 Finn din vei

12 Bygger på blant annet følgende teorier:
Veiledning Anerkjennelsesteori Gruppeteori Relasjonsteori

13 Evaluering og utvikling av tilbudet
Oppstartsamtale med hver enkelt for å fange videre fokus Egen evaluering fra, og sammen med hver enkelt elev Evaluerer både moduler og tema sammen med gruppa Sluttevaluering av tilbudet

14 FINN DIN VEI Finne dine egne veivalg og målsettinger!
Finn din vei FINN DIN VEI Moduler: Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” Modul 2– Kommunikasjon og sosialkompetanse Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdanningsmuligheter Modul 4 –Planlegge en ungdomsbedrift Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb Målsetning for tilbudet er å hjelpe deg med å: Få lyst til å gå på skolen igjen eller begynne å jobbe. Få tilbake troen på deg selv. Finne ut hva du skal bli. Finne dine egne veivalg og målsettinger!

15 Grunnleggende ferdigheter
Finn din vei Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i modulene der de medvirker til å utvikle kompetanse og egen utvikling. Grunnleggende ferdigheter forstås slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Å kunne lese og regne. Å kunne bruke digitale verktøy. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal både muntlig og ved hjelp av IKT hjelpemidler: Kunne rapportere og informere andre på korrekt og hensiktsmessig måte. Kunne fylle ut skjemaer og utarbeide budsjett. Kunne kommunisere og legge til rette for dialog i møte med andre. Forstå innholdet i ulike tekster. Kunne beregne og vurdere kostnader. Ha tallforståelse. Utføre kontortekniske rutiner.

16 Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” 8 uker
Finn din vei Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” uker Tema i modul 1: Egen forståelse av meg selv som person: Sosial kompetanse – Hvordan vil ”jeg” ha det sammen med andre? Helse – Hvordan ta vare på meg selv? Kosthold. Fritid – Hvordan bygge nettverk. Privat økonomi. Hovedmål: Bygge opp eleven fysisk, psykisk og sosialt. Øke elevens tro på seg selv. Øke sosialkompetanse. Kunne omgås andre på en god måte. Følge regler og avtaler. Gi forståelse av kroppens behov for riktig kosthold og aktivitet. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Ha tro på seg selv. Klare å etablere et godt nettverk. Klare å ta selvstendige valg. Vite at andre verdsetter han/hun ut i fra egne prestasjoner, handlinger etc. Forstå og ta hensyn til kroppens behov for riktig kosthold og aktivitet.

17 Modul 2: Kommunikasjon og sosialkompetanse 4 uker
Finn din vei Modul 2: Kommunikasjon og sosialkompetanse uker Tema i modul 2: Sosialkompetanse – Hvordan vil ”jeg” ha det sammen med andre? Kommunikasjon. HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hovedmål: Øke forståelsen for hvordan kommunikasjon påvirker oss. I møte med andre er det viktig å være oppmerksom på hva en trenger å lære for å vokse og utvikle seg i forhold til ¨være sammen og forstå hverandre” . Å få kunnskap om hvordan vi selv virker inn på samhandlings-situasjonen vil kunne hjelpe oss til å skape et bedre møte med andre. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Kunne omgås andre på en god måte. Respektere og overholde andres grenser. Sette grenser for seg selv og stå for dem. Vite hvem som har ansvar for hva i sitt eget liv, og ta ansvar for seg selv. Ha kunnskap om og ta hensyn til hvordan han/hun påvirkes og påvirker andre ved kommunikasjon? Ha kunnskap om og ta vare på egen og andres helse, miljø og sikkerhet.

18 Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdanningsmuligheter 5 uker
Finn din vei Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdanningsmuligheter uker Tema i modul 3: Yrkeskunnskap. Utdanningsmuligheter. Finne ut hvilke yrker som virker interessante for meg. Hvordan finne ledige jobber, skrive en søknad og gjennomføre et intervju. Hovedmål: Utvidet kunnskap om yrkes - og utdanningsmuligheter. Klare å ta valg (tre alternative yrker) for videre fordypning. Få kunnskaper om hvordan finne ledige stillinger og skrive søknad. Føle seg fortrolig med å intervjues til en stilling. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Ha kartlagt egne interesser. Ha oversikt over noen interessante yrker. Ha oversikt over mulige utdanningslinjer. Ha fått informasjon om tilretteleggingsmuligheter. Ha praktisk kunnskap om å finne jobb, skrive søknad og gjennomføre et intervju.

19 Modul 4 - Planlegge en ungdomsbedrift 5 uker
Finn din vei Modul 4 - Planlegge en ungdomsbedrift uker Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Ta i bruk kreative prosesser. Bruke samarbeid og gruppedynamikk. Få trening i organisering og arbeidsfordeling. Vise god evne til å kommunisere. Få trening i problemløsing. Ha mot og vilje til å lære gjennom å prøve og feile. Hovedmål: Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Bruke det de har lært i de andre modulene for å planlegge og realisere en ungdomsbedrift. Ha utbytte av veiledning. Få bevissthet om informasjonsinnhenting og hente noe informasjon. Få bevisstgjøring om, og bruke ulike presentasjonsteknikker. Ta ansvar. Få økt selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser.

20 Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse 11 uker
Finn din vei Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse uker Mulige løsninger for utprøving av yrkeslivet: Via Ungdomsbedrift. Via linjer på skolen. Avtale med aktuell bedrift. Hovedmål: Muligheter for å få prøve seg i aktuelt yrke for å se om valgt yrke passer. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Kunne argumentere for og i mot valget. Ha tatt valg i forhold til utdanning og/eller yrke. Ha lagd seg mål og fremdriftsplan for modul.

21 Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb 8 uker
Finn din vei Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb uker Tema i modul 6: Evaluering av egen målsetning. Verktøy til egen motivasjon og mestring. Ny fremdriftsplan og målsetning. Evaluering av ”Finn din vei”. Hovedmål: Kartlegge om målsetningen er oppfylt – er veien videre klar? Gi verktøy til egen motivasjon og mestring. Lage egen fremdriftsplan og målsetting. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Evaluere egen målsetting med ”Finn din vei”. Ha laget en fremdriftsplan og målsetting. Ha oversikt over verktøy og støttepersoner for videre målsettingsarbeid. Gi en evaluering av tilbudet ”Finn din vei”.

22


Laste ned ppt "Http://www.youtube.com/watch?v=cE7RmeC9Ftc."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google