Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enkeltfamilietilbud til første episode pasienter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enkeltfamilietilbud til første episode pasienter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Enkeltfamilietilbud til første episode pasienter
Yvonne Kristoffersen Ass.seksjonsleder Seksjon for psykiatrisk utredning Inger Stølan Hymer TIPS Sør-Øst konsulent

2 Seksjonens kjerneområder
Spesialseksjon for psykiatrisk utredning Alle diagnoser 12 plasser Liggetid: 5-10 uker Også førstegangspsykoser Utredning i hht behandlingslinjer

3 Organisering av familiearbeidet
Opplæring Flest mulig ved seksjonen skal ha utdanningen Ressursgruppe Består av ass. seksjonsleder, fagutviklingsrådgiver, samt tre spesial -sykepleiere/-vernepleiere Alle førstegangspsykoser får tilbudet Behandlerne ved seksjonen henviser til ressursgruppen Fagutviklingsrådgiver koordinerer på seksjonsplan

4 Hvem på seksjonen har fått opplæring og kan drive enfamiliegrupper?
Psykiater Sosialkonsulent Fagutviklingsrådgiver Ass. seksjonsleder Sykepleiere Vernepleiere

5 Hva innebærer familietilbudet ved seksjonen
Oppstart av enfamiliegrupper 3-4 alliansesamtaler Problemløsning under veis Kommunikasjonstrening, tilbakefallstegn og kriseplan Pasient, familier og søsken parallelt Henviser til videre familiearbeid ved annen seksjon, DPS eller kommune

6 Pasientenes funksjonsnivå når de er innlagt ved seksjonen
Funksjonsfall Noen er skjermet Noen er aktivt psykotisk Noen kommer rett fra psykiatrisk akuttmottak Noen har litt bedre fungering og er ikke så akutt psykotisk Kognitive vansker Dårlig stresstoleranse

7 Familiemedlemmenes situasjon og forståelse ved innleggelse
Noen er kritiske til hele opplegget Mange føler seg i utgangspunktet krenket Mange er svært slitne Mange er frustrerte Flere har egne psykiske plager (ofte som følge av å leve med stress så lenge) Manglende opplæring og informasjon De aller færreste har fått adekvat oppfølging, opplæring og samarbeid tidligere

8 Utfordringer Støy i seksjonen  Høy grad av EE pga mange ulike diagnoser Tidkrevende  Viktig at det enkelte personale ikke har mer enn 1 gruppe ad gangen. 1 gruppe krever 2 personale Ulike diagnoser i seksjonen  mye ulikt utredningstilbud tilpasset de ulike diagnosene Krever god planlegging Det er 3-5 grupper pågående samtidig i seksjonen Manglende oppfølging videre ved utskrivelse!

9 Våre erfaringer Tidsbesparende
Pasienten blir mer motivert og mer mottakelig for behandling Enklere mht taushetsplikt pga det konkrete strukturerte tilbudet som ikke skaper usikkerhet Også ved manglende videreføring i andre enheter sier flere pårørende at de føler at de har fått noe

10 Tilbakemeldinger fra familier
Vi har blitt hørt Vi har fått noe Vi har blitt tatt på alvor Vi er fornøyd Vi føler oss mindre engstelige Vi har fått mer kunnskap som vi faktisk kan bruke

11 Tilbakemeldinger fra pasienter
Jeg er fornøyd Jeg vil savne dette Jeg kan lettere uttrykke mine behov Det går lettere i forhold til familien Jeg kan senke skuldrene

12 Hva innebærer familietilbudet ved seksjonen
Innledende samtale (familien samlet) Family Questionnaire Alliansesamtaler (parallelle samtaler) Krisen de har gjennomgått Utforske utløsende årsaker Mestringsstrategier Undervisning Genogram Tilbakefallstegn Kriseplan Et genogram er en oversikt for å presentere en stor mengde informasjon om familien på en nyttig og praktisk måte. Et genogram skaper et visuelt mønster som kan fremme forståelse for familiene, deres historie, deres kultur og deres erfaringer. Gir familien bedre selvforståelse Å kartlegge tilbakefallstegn er et viktig instrument i denne intervensjonen. Å kartlegge er ikke godt nok selv om man gjør det sammen med pasient og familien. Man er i tillegg nødt til å hjelpe pasienten til å ha tilstrekkelige løsningstiltak når tilbakefallstegnene skulle vise seg. Det er der kriseplanen er et godt redskap. Denne planen hjelper pasient og familie til å kunne starte på et tidlig tidspunkt med reduksjon av stress og på den måten kunne forebygge tilbakefall. Kriseplanen bør være en plan som et viktig redskap for ikke bare pasient og familien, men også ansvarsgruppen, fastlegen, legevakten etc. Pasient og familie er svært klar på hvem som bør ha planen.

13 Sentrale elementer ved tilbudet
Et strukturert program Forutsigbart Tilgjengelighet Kunnskap tilpasset den enkeltes situasjon og den enkeltes familie Aktiv lytting Kommunikasjonstrening; reformulering

14 Veiledning FOR ALLE GRUPPEVEILEDERE Veiledning Og Nettverkssamling
For hele klinikk for psykisk helsevern Hver 3.mnd Veil Seksjon 1gang/mnd

15 Forankringen av familiearbeidet
Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av mennesker med psykoselidelser Forankret i behandlingslinje for SØ Forankret i prosedyre som gjelder for hele SØ

16 Noen spør seg Hva er vitsen å starte opp med intervensjonen når man ikke kan fullføre arbeidet på seksjonen?

17 Behovspyramide for et familietilbud (Mottaghipour Y et al.2005)

18 Behandlingsforløp i et psykoedukativt familiearbeide
Manual: Behandlingsforløp i et psykoedukativt familiearbeide Familien får en allianse med kompetente og empatiske fagfolk Informasjon og råd om mestring av symptomer sårbarhet SYKDOMMENS begrensninger/usynlig handikap Pågående behovsorientert hjelp Utvidet nettverk:Løftet ut av isolasjonen som sykdommen medfører Møter andre i sammenlignbar situasjon Utveksling av foreldreskap Undervisning Fortløpende Problemløsning EFG/FFG Familier og pasienter samlet Allianse Familier og pasient atskilt Familie og pasient atskilt

19 Takk for oss!


Laste ned ppt "Enkeltfamilietilbud til første episode pasienter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google