Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN MØTE MENNESKER MED SAMTIDIG RUS- OG PSYKISKE LIDELSER 21.September 2011 Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken Bærum DPS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN MØTE MENNESKER MED SAMTIDIG RUS- OG PSYKISKE LIDELSER 21.September 2011 Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken Bærum DPS."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN MØTE MENNESKER MED SAMTIDIG RUS- OG PSYKISKE LIDELSER 21.September 2011 Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken Bærum DPS

2 Å MØTE SYSTEMENE ER VIKTIG  Å etablere pasienten i det ordinære tjenesteapparatet  I kommunen  I spesialisthelsetjenesten

3 Å MØTE SYSTEMENE ER VIKTIG Dette krever at vi arbeider med •Pasienten •Kommunens helse- og sosialtjeneste •Spesialisthelsetjenesten (Psykiatri / Tverrfaglig Spesialisert rusBehandling / Somatikk)

4 UTGANGSPUNKT FOR EN RELASJON

5 UTGANGSPUNKT  All kontakt må begynne med en relasjon  Hvordan kan vi oppnå en relasjon?  Praktisk hjelp og støtte  Vise at jeg har noe å bringe inn i ditt liv som du vil ha  Sannsynliggjøre at du ikke mister noe viktig ved å etablere kontakt med meg  Mange har dårlige erfaringer  Mange er vant til å bli behandlet ovenfra og ned  Mange er lett krenkbare

6 UTGANGSPUNKT  Kunnskap om  Ruslidelser og rusmidler  Psykiske lidelser, og hvordan disse virker gjensidig inn på hverandre  Systemene og hvordan de er bygget opp  Kommunikasjon og behandling  MI og andre psykososiale behandlingsformer  Forståelse for folk og livene de lever  Ikke bare sitt på kontoret – gå ut og se!!!  Jobbe med holdninger og fordommer, egne og andres  Samarbeid  Uten pasienten kommer vi ingen vei  Kommune, DPS og evt institusjon

7 UTGANGSPUNKT  Jeg må gjøre meg fortjent til at pasienten vil ha noe med meg å gjøre  Å etablere en allianse er mitt ansvar  Det er mitt ansvar at pasienten er motivert  Motivasjon er noe som må arbeides med i hele behandlingsforløpet  ”Er pasienten motivert?” vs ”Er jeg motivert?”  Det er mitt ansvar å tilpasse rammene for behandlingen etter pasientens utgangspunkt og behov  Kommunikasjonen er mitt ansvar

8 UTGANGSPUNKT  Gi et reelt tilbud om behandling og oppfølging  Dilemmaer  Kontroll eller konsekvensanalyse/MI?  Frivillighet eller tvang?  Behandling i poliklinikk eller i institusjon?  Behandling eller pedagogikk?  Forordning eller samarbeid?  Hjelp til selvhjelp

9 UTGANGSPUNKT  Om å bli lurt:  ”Det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt”  Ja! Jeg blir lurt. Men hva er alternativet?  Fokus på kompetanse, ressurser og mestring vs symptomer og svikt  Dele veien inn i overkommelige delmål  Hente inn kompetanse vs viderehenvisning  Hva er målet med behandlingen?  Er vi enige om målet?

10 ELEMENTER I BEHANDLINGEN 1.Integrert behandling 2.4 stadier 3.Motiverende intervju 4.Psykoedukasjon 5.5 hovedområder for fokus 6.Generelle behandlingsprinsipper 7.Selvhjelpsgrupper

11 TILPASNING Hvordan tilpasse arbeidet og arbeidsstedet til den ansatte og ikke omvendt? Hva er riktig rekkefølge Å bli gjort i stand til å jobbe? Tilpasse arbeidet og arbeidsplassen?

12 BOLIG Tørre, våte og fuktige boliger Hvordan tilpasse boligen beboerens fungering? Hvordan unngå at folk blir satt på gata når boligen og beboeren ikke lenger passer sammen?

13 UNNGÅ SKYLDINDUKSJON  Det er viktig å ikke klandre pasienten for stoffmisbruk eller tilbakefall fordi  Stoffmisbruk er en tilstand som personen ikke er mer ansvarlig for enn sin psykiske lidelse  Husk at pasientene gjør så godt de kan Kim Mueser

14 BEHANDLING  Det pasientene satte mest pris på i ROP Tøyen:  Fleksibilitet  Tilgjengelighet  Kontinuitet  Kreativitet  Tett oppfølging  Talsma nn

15 KONKLUSJON

16 Jobb med alliansebygging Få med deg pasienten Sørg for å skaffe deg nødvendig kunnskap - også om tjenesteapparatet


Laste ned ppt "HVORDAN MØTE MENNESKER MED SAMTIDIG RUS- OG PSYKISKE LIDELSER 21.September 2011 Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken Bærum DPS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google