Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning som virkemiddel?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning som virkemiddel?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning som virkemiddel?

2 Hvem er vi Hva er karriereveiledning Hvordan bruke oss Hvordan jobber vi Hvordan samhandle

3 Hvem er vi? Tverretatlig eierskap: NTFK, NAV, LO, NHO, KS
Prosjekt fra Et etablert tilbud fra Offentlig, gratis tjeneste for hele den voksne befolkningen i Nord-Trøndelag Ressurs og kompetansesenter for andre som jobber med karriereveiledning 42 Karrieresenter i 14 fylker. Det er store variasjoner når det gjelder tilbud, målgrupper og finansiering

4 Alle har en karriere Begrepet ”karriere”: Latinske carrus, som betyr ”kjerre” – i overført betydning ”løpebane” eller ”kjerrevei” Veien gjennom arbeidslivet

5 Karriereveiledning definisjon
OECDs definisjon av karriereveiledning: (oversatt til norsk av Vox) ( Vox koordinerer karriereveiledningsarbeidet i Norge ): Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

6 Veiledning Veiledning er en utviklingsorientert samtale der formålet er å bidra til refleksjon og ettertanke, og gi hjelp til å gjøre kvalifiserte valg som vil kunne føre til endring og forbedring Det karakteristiske ved samtalen er at den gjennomføres i en atmosfære av gjensidig tillit og er preget av støtte og utfordring. (ref. Mathisen og Høigaard, Veiledningsmetodikk)

7 Stort behov for karriereveiledning
(Vox- spørreundersøkelse 2011): 22 prosent av den voksne befolkningen oppgir at de har behov for karriereveiledning. De aller fleste ønsker at veiledningen foregår ansikt til ansikt.

8 Karriere veiledning Karriere Karriere veiledning veiledning
Private og sosiale forhold Lav motivasjon Dårlig selvbilde Karriere veiledning Karriere veiledning Karriere veiledning Mistrivsel Mangel på mestring Sykdom Stort fravær

9 Hvem kan ha behov for veiledning?
Ansatte som ønsker formalisering av sin kompetanse (eks. hvordan få fagbrev?) Ansatte som kanskje trenger endring av sin rolle i bedriften pga. slitasje, sykdom, ulykker eller annet Ansatte som ønsker endring rett og slett Ansatte som får endret arbeidsområde

10 Karriereveiledning Reflekter over sammenhengen mellom de to
Kjenn deg selv Kjenn mulighetene dine

11 Vår rolle Nøytral prosessdriver!
Kartlegge, bevisstgjøre, veilede, systematisere, stille gode spørsmål, pushe og engasjere Vi har ikke svar på hva brukeren skal gjøre med livet sitt, men vi kan bidra til at de selv finner ut av det

12 CIP - karriereveiledningsmodell
Begrensende tanker Problemløsnings strategier Kunnskap om meg selv Kunnskap om mine valgmuligheter

13 Kjenn deg selv Kjenn dine muligheter
Kompetanse Interesser Personlige egenskaper Verdier Mestringserfaringer Overførbare ferdigheter Osv. På egen arbeidsplass Andre arbeidsplasser Utdanningsmuligheter Kurs

14 Valg, problemløsning

15 Tema og metoder i veiledningen

16 Karriereveiledning kan kanskje…
Avdekke skjulte problemstillinger, ønsker og behov Belyse gap mellom hva bedriften og den ansatte ønsker Sette fokus på ulike muligheter (internt, eksternt, etter- og videreutdanning) Hindre fravær Bidra til motivasjon

17 Vi tilpasser metoder, tester og verktøy til brukernes behov
SCI (Structured Career Interview)

18 Utfordring: Sykefravær eller står i fare for å bli sykmeldt
Spørsmål: Bytte jobb? Omplassering? Karriereveiledning: se på utfordringer med å stå i jobb, og holdninger til dette bli bevisst på egne styrker og utfordringer bevisstgjøre egen kompetanse og ressurser se realistisk på egne jobbmuligheter se arbeidsplassen utenifra hjelp til å skrive CV og søknad

19 Tidlig samtale kan være med på å forebygge sykefravær
Karrieresamtale med nærmeste leder, kompetansetillitsvalgte eller med Karrieresenteret. Medarbeidersamtale, dialogmøte Karrieresamtale

20 Vi samarbeider med mange
Nav lokal Nav arbeidslivssenter Fastlegene Behandlere: Fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, psykolog, rus og psyk tjeneste, Bedriftshelsetjenesten Friskgården Bedrifter Skoler Opplæringskontor Med flere

21 Ta kontakt med oss! Søren R. Thornæs vei 11 7800 Namsos
Søren R. Thornæs vei 11 7800 Namsos Tlf


Laste ned ppt "Karriereveiledning som virkemiddel?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google