Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Internasjonalt preseptoriske regler Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Internasjonalt preseptoriske regler Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Internasjonalt preseptoriske regler Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Internasjonalt preseptoriske regler Forsikringslovvalgsloven § 5: Selv om fremmed lov legges til grunn, skal norske domstoler anvende ufravikelige regler i norsk lov når de er tvingende uansett hvilket lands lov som ellers anvendes

3 Internasjonalt preseptoriske regler Forsikringslovvalgsloven basert på dir 88/357 og dir 90/619 Direktivene basert på Romakonvensjon art. 7

4 Internasjonalt preseptoriske regler ”Mandatory Rules” i art. 7 Roma: 1. 2. Nothing in this Convention shall restrict the application of the rules of the law of the forum in a situation where they are mandatory irrespective of the law otherwise applicable to the contract.

5 Ufravikelige regler/internasjonalt preseptoriske regler Mandatory rules etter art.3.3 Roma I(ufravikelige regler) Overriding mandatory rules etter art. 7 Roma I(internasjonalt preseptoriske regler) Høringsnotat fra JD 1985 skiller ikke

6 Internasjonalt preseptoriske regler/ordre public OMR (lois de police,…) etter art.7 Roma I Ordre Public etter art 16 Roma I

7 Hvilket lands OMR? Legis fori regler –Forsikringslovvalgsloven §5 –Roma I art. 7.2 –Tradisjonelt anerkjent prinsipp (Rt. 1931s.1185, Savigny)

8 Hvilket lands OMR? Tredje lands rett –Roma I art. 7.1: 1. When applying under this Convention the law of a country, effect may be given to the mandatory rules of the law of another country with which the situation has a close connection, if and in so far as, under the law of the latter country, those rules must be applied whatever the law applicable to the contract. In considering whether to give effect to these mandatory rules, regard shall be had to their nature and purpose and to the consequences of their application or non-application. –Bestridt :Roma art.22, forarbeider forsikringslovvalgslov

9 Hvilke regler er OMR? Ot.prp.nr.72 (1991-1992) til §5 –Avtaleloven § 36 –FAL § 7-8 (direkte krav) (Rt 2002 s. 180) Agenturloven § 3 –Ufravikelige regler som beskytter agenten Forbrukerkjøpsloven §3 –Ingen lovvalg utenfor EØS i EØS-relatert forbrukerkjøp, hvis forbrukerens beskyttelse er redusert Rt.1931 s.1185 –Avtaleloven § 30 Ingen uttømmende liste

10 Hvilke regler er OMR? Forts. Forbrukerbeskyttelse –Roma I art.5: egen konfliktregel –Norsk rett: forbrukerkjøpsl § 3 Arbeidsrett –Roma I art.6: egen konfliktregel –Norsk rett: Rt.1985 s.1319

11 Hvilke regler er OMR? Forts. Ingen uttømmende liste Ikke nødvendigvis fremgår uttrykkelig av lovteksten Usikkerhet er uheldig Liste av interesser som kan være beskyttet av OMR

12 Regler som beskytter den svakeste part Agentur –Agenturloven –Men: Sverige, Frankrike Sjøtransport –Hague Rules Urimelige kontraktsvilkår –Avtaleloven § 36 –Unfair Contract Terms Act Arbeidsavtaler Forsikring Konkurranse

13 Tredjemannsvern Selskapsrett Fullmakt og rettslig handleevne Fast eiendom Pant og sikring Konkurs Immaterielle rettigheter

14 Regulering av nasjonal økonomi Børs Verdipapir Skatt og avgift Import-Eksport

15 Beskyttelse av samfunnets interesser Ekspropriasjon Embargo Anti-terror Hvitvasking


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Internasjonalt preseptoriske regler Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google