Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er velferdsteknologi Utviklingskonferansen 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er velferdsteknologi Utviklingskonferansen 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva er velferdsteknologi

3 Utviklingskonferansen 2015

4 Questback spørreundersøkelse Velferdsteknologiaktiviteter i Sør-Rogaland

5

6

7

8

9

10

11

12 Trygghetsalarmer Interkommunale avtaler for alarmmottak? Mobile trygghetsalarmer System for formidling og mottak av alarmer – pårørende eller hj.tj. Integrasjon med fagsystemer Implementering av nye digitale løsninger

13

14

15

16 Trygghetsalarmer

17 Veien videre.. Vi trenger strategiplan som en informasjon og forankring hos politikerne Vi må informere brukerne, pårørende og befolkningen om og skape en forståelse for at dette ikke bare handler om helse og omsorg, men at det er teknologi som kan gjøre hverdagen enklere for «hvermannsen» Hva passer for hvem? Gode redskaper for kartlegging av brukergrupper. Hvem er den "rette" bruker? Vi ønsker oppnå en god prosess for å få tjenesten integrert i organisasjon Vi ønsker gode rutiner for implementering av VFT hos bruker Vi ønsker gode tjenester og trygghet for bruker. Mindre ressursbruk for kommunen

18 Veien videre.. Økt kunnskap om hva de andre kommunene har gjort Mulighetene for samarbeid Hvordan få i gang prosjekter; forberedelsesfasen, kartlegging av brukerbehov, tilskudd, lover & regler- Hva er kjekt å ha? Hva bør tas i bruk?

19

20 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» Kåre Hagen Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg


Laste ned ppt "Hva er velferdsteknologi Utviklingskonferansen 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google