Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hilde Thygesen ergoterapeut og sosiolog NETF seminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hilde Thygesen ergoterapeut og sosiolog NETF seminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og god omsorg: mot en ny forståelse av etikk i omsorgspraksiser
Hilde Thygesen ergoterapeut og sosiolog NETF seminar Teknologi og deltakelse 2. februar 2011

2 SKAL VI LA DE GÅ, ELLER LÅSE DØRA? … en historie fra demensomsorgen

3 Bakgrunnen/konteksten for studien:
Doktorgradsstudie – bruk av smarthusalarmer i demensomsorgen: avanserte former for alarmer/ varsling forhåndsprogrammert - utløses ’passivt’

4 Konteksten for studien:
2 typer smarthusløsninger i bruk: døralarmer: kollektive løsninger sengealarmer: individuelle løsninger = først og fremst brukt på nattestid, men enkelte døralarmer var aktive 24 timer i døgnet

5 (Veldig) kort om metode:
Hvordan inngår teknologien i omsorgspraksisene, og er med på å legge premissene for god omsorg? = studier av omsorgspraksiser/deltakende observasjon

6 den samfunnsmessige konteksten
*eldrebølgen *dobling av antallet personer med demens *antallet helse/omsorgsarbeidere på dagens nivå * problemstilling: hvordan gi et godt omsorgstilbud til den store gruppen?

7 Ny teknologi som løsning?
*avanserte former for alarmer og varslingsteknologi = introdusert som en løsning på omsorgskrisen *kontrolloppgaver delegeres til teknologien *flere europeiske land satser milliardbeløp på utvikling og implementering av omsorgsteknologi (eksempler – England, Scotland og Danmark) *ingen slik satsing i Norge – så langt

8 Norge - En restriktiv holdning til den nye teknologien:
= overvåking og tvang = potensielt inngripende = underlagt egne prosedyrer og retningslinjer

9 Min studie, utgangspunktet:
Hvilken rolle har teknologi i omsorg? Hvordan inngår teknologi i god omsorg?

10 objekter og ting NY teknologi
Hva er teknologi? objekter og ting NY teknologi

11 Konsekvenser av teknologiforståelse
’gammel’/konvensjonell teknologi tas for gitt Dette er problematisk fordi - ALL omsorg involverer teknologi

12 Konsekvenser av teknologiforståelse, forts.
det betyr at ved å velge bort ’ny’ teknologi så benyttes - ofte ureflektert - andre (konvensjonelle) løsninger å ha en bevissthet rundt teknologi er viktig fordi teknologien legger premissene for hva slags omsorg som er mulig!

13 To historier fra demensomsorgen
Herr Edvards Fru Knutsen … og forebygging av fall om natten

14 Det menneskelige og teknologiske utgjør en ’sømløs vev’
Historiene viser… Hvordan pleierne mobiliserer ulike omsorgsarrangementer for å forebygge fall om natten Et omsorgsarrangement = en spesifikk konfigurering av teknologi og menneske som utgjør den omsorgen som ytes Det menneskelige og teknologiske utgjør en ’sømløs vev’

15 Historiene viser videre…
At det ikke er gitt utenfor den konkrete omsorgskonteksten hvilke(t) omsorgsarrangement(er) som bidrar til god omsorg

16 Hva mer viser disse historiene?
all omsorg involverer teknologi ulike omsorgsarrangementer muliggjør ulike former for omsorg det å finne et godt omsorgsarrangement involverer mye arbeid

17 Hva mer viser historiene, forts.
det å velge bort ny teknologi = ingen garanti for god omsorg alle omsorgsarrangementer har sine begrensninger. Dette gjelder både ny og ’gammel’ teknologi!

18 Hva viser historiene, forts.
- ved å velge bort ny teknologi så velges - og ofte ureflektert - konvensjonelle løsninger (… som kan være vel så inngripende i forhold til den enkeltes liv som løsninger basert på ny teknologi)

19 Etikk-i-praksis utprøving av ulike omsorgsarrangementer = etikk-i-praksis de involverer balansering av ulike goder/verdier

20 God omsorg... ... blir virkeliggjort gjennom mobiliseringen av de ulike omsorgsarrangementene

21 ... den nye teknologien har noe å bidra med – ved at den gir tilgang på flere potensielt gode omsorgsarrangementer.

22 Spørsmålet er ikke lengre kun - skal vi låse døren eller ikke, MEN hva slags muligheter som finnes for å ivareta den enkeltes behov, og hvilke teknologier som bidrar til dette

23 Takk for oppmerksomheten!

24 hilde.thygesen @ diakonhjemmet.no


Laste ned ppt "Hilde Thygesen ergoterapeut og sosiolog NETF seminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google