Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bestandsvurdering av elg for Nord-Trøndelag Hjorteviltregion 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bestandsvurdering av elg for Nord-Trøndelag Hjorteviltregion 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bestandsvurdering av elg for Nord-Trøndelag Hjorteviltregion 3

2 Nord-Trøndelag Registrert jaktinnsats økende Bestandstettheten stabil Slaktevekter synkende i perioden – Økning fra 2013 til 2014 – Nært landsgjennomsnittet Historisk høyt uttak (5497 i 2014) – Tildelt 6160 i 2014

3 Nord-Trøndelag

4

5

6

7 Hjorteviltregion 3 Registrert jaktinnsats økende – Over 1000 jegerdager mer i 2014 enn 2013 Slaktevekter liten oppgang de to siste år – Generelt litt høyere enn i fylket Historisk høyt uttak i perioden (1597 i 2014) – 30 % av uttaket i NT Økende uttak av eldre kyr i 2014

8 Naturdatas anbefalte uttak 2014 Tildelt 2014Felt 2014 Naturdatas anbefalte uttak 2015 Region

9 Flatanger kommune Foto: Øyvind Strøm

10 Datagrunnlag Sett elg på jaktfeltnivå fra 2005 Alle jaktfelt leverer sett elg Høy registrert jaktinnsats – stabil Høyt antall sette dyr Fellingsprosent på gjennomsnittlig 70 Slaktevekter fra moderat til stort antall felte dyr

11 Bestandsutvikling Figur 1. Antall elg skutt under jakt (felt elg) og sett elg pr. jegerdag i Flatanger kommune i perioden Sett elg pr. jegerdag er en indeks på bestandstettheten (antall elg pr. km 2 ). Data fra Hjorteviltregisteret og SSB.

12 Avskytingsmønster Figur 2. Felte elg fordelt på kjønn og alder i Flatanger kommune i perioden Data fra SSB, med unntak av årene 2008 og 2014 da data er fra Hjorteviltregisteret.

13 Kjønnsrate Figur 3. Prosent okse felt av sett og antall sett ku pr. okse i Flatanger kommune i perioden

14 Reproduksjon Figur 4. Sett kalv pr. ku i Flatanger kommune i perioden Sett kalv pr. ku viser utviklingen i kalverekruttering og beregnes ved å dele antall observerte kalver (inkludert enslige kalver) på antall observerte kyr (inkludert kviger). Data fra Hjorteviltregisteret

15 Reproduksjon Figur 5. Sett kalv pr. kalvku og sett andel ku med kalv i Flatanger kommune i perioden Andelen kalveførende kyr med tvillingkalv (tvillingraten) er antallet kalv pr. kalvku minus 1. Data fra Hjorteviltregisteret.

16 Slaktevekt Figur 6. Gjennomsnittlig slaktevekt for ungdyr og kalv fordelt på kjønn i Faltanger kommune i perioden Data fra Hjorteviltregisteret.

17 Fallvilt Figur 7. Fallvilt (irregulær avgang) fordelt på årsak i Flatanger kommune. Heltrukken linje viser antall fallvilt totalt. Data fra SSB

18 Tilrådning Ønsker avskyting på 125 dyr Bestanden er på vei ned Redusere avskytingen for å bygge opp bestanden Observere rekruttering og slaktevekter Anbefalt uttak: 105 Kommune Naturdatas anbefalte uttak 2014 Tildelt av kommunen 2014 Felt 2014 Naturdatas anbefalte uttak 2015 Flatanger

19 Inderøy Foto: Inderøy kommune

20 Datagrunnlag Alle jaktfelt leverer sett elg Registrert jaktinnsats relativt lav – økt i perioden Moderat antall sett elg Gjennomsnittlig fellingsprosent 92 Slaktevekter fra stort antall elg

21 Bestandsutvikling Figur 1. Antall elg skutt under jakt (felt elg) og sett elg pr. jegerdag i Inderøy i perioden Sett elg pr. jegerdag er en indeks på bestandstettheten (antall elg pr. km 2 ). Data fra Hjorteviltregisteret og SSB.

22 Avskytingsmønster Figur 2. Felte elg fordelt på kjønn og alder i Inderøy i perioden Data fra SSB fram til 2012, fra 2012 er data fra Hjorteviltregisteret.

23 Kjønnsrate Figur 3. Prosent okser felt av sett og antall sett ku pr. okse i Inderøy i perioden Sett ku pr. okse viser utviklingen i kjønnssammensettinger for dyr som er ett år og eldre. Data fra Hjorteviltregisteret.

24 Reproduksjon Figur 4. Sett kalv pr. ku i Inderøy Sett kalv pr. ku viser utviklingen i kalverekruttering og beregnes ved å dele antall observerte kalver (inkludert enslige kalver) på antall observerte kyr (inkludert kviger). Data fra Hjorteviltregisteret.

25 Reproduksjon Figur 5. Sett kalv pr. kalvku og sett andel ku med kalv i Inderøy i Andel kalveførende kyr med tvillingkalv (tvillingraten) er antall kalv pr. kalvku minus 1. Data fra Hjorteviltregisteret.

26 Slaktevekt Figur 6. Gjennomsnittlig slaktevekt for ungdyr og kalv fordelt på kjønn i Inderøy i perioden Data fra Hjorteviltregisteret.

27 Fallvilt Figur 7. Fallvilt (irregulær avgang) fordelt på årsak i Inderøy kommune. Heltrukken linje viser antall fallvilt totalt. Data fra SSB.

28 Tilrådning Bestanden i nedgang, men fortsatt høy Synkende rekruttering og slaktevekter Fortsatt høyt jaktuttak vil føre til ytterligere bestandsnedgang – Minske skog- og trafikkskader Anbefalt uttak 140 dyr Kommune Naturdatas anbefalte uttak 2014 Tildelt av kommunen 2014 Felt 2014 Naturdatas anbefalte uttak 2015 Inderøy

29 Namdalseid kommune Foto: Jan Roger Kaldahl

30 Datagrunnlag Alle jaktfelt registrerer sett elg Høy registrert jaktinnsats – økt i perioden Høyt antall sett elg Fellingsprosent gjennomsnittlig 90 Høyt antall slaktevekter

31 Bestandsvurdering Figur 1. Antall elg skutt under jakt (felt elg) og sett elg pr. jegerdag i Namdalseid kommune i perioden Sett elg pr. jegerdag er en indeks på bestandstettheten (antall elg pr. km 2 ). Data fra Hjorteviltregisteret og SSB.

32 Avskytingsmønster Figur 2. Felte elg fordelt på kjønn og alder i Namdalseid kommune i perioden Data fra SSB, med unntak for 2008 og 2014 da data er fra Hjorteviltregisteret.

33 Kjønnsrate Figur 3. Prosent okse felt av sett og antall sett ku pr. okse i Namdalseid kommune i perioden Sett ku pr. okse viser utviklingen i kjønnssammensettinger for dyr som er ett år og eldre. Data fra Hjorteviltregisteret.

34 Reproduksjon Figur 4. Sett kalv pr. ku i kommunen i Sett kalv pr. ku viser utviklingen i kalverekruttering og beregnes ved å dele antall observerte kalver (inkludert enslige kalver) på antall observerte kyr (inkludert kviger). Data fra Hjorteviltregisteret.

35 Reproduksjon Figur 5. Sett kalv pr. kalvku og sett andel ku med kalv i Namdalseid kommune i perioden Andel kalveførende kyr med tvillingkalv (tvillingraten) er antall kalv pr. kalvku minus 1. Data fra Hjorteviltregisteret.

36 Slaktevekt Figur 6. Gjennomsnittlig slaktevekt for ungdyr og kalv fordelt på kjønn i Namdalseid kommune i perioden Data fra Hjorteviltregisteret

37 Fallvilt Figur 7. Fallvilt (irregulær avgang) fordelt på årsak i Namdsleid kommune. Heltrukken linje viser antall fallvilt totalt. Data fra SSB.

38 Tilrådning Ønsker uttak på 300 dyr Tendenser på at bestanden er på vei ned Produserer antagelig i overkant av 300 dyr Anbefalt uttak 320 dyr Holde på avskytningsmønsteret Kommune Naturdatas anbefalte uttak 2014 Tildelt av kommunen 2014 Felt 2014 Naturdatas anbefalte uttak 2015 Namdalseid

39 Steinkjer kommune Foto: Steinkjer kommunes hjemmeside

40 Datagrunnlag Alle jaktfelt leverer sett elg Høyt antall sette elg Høy registert jaktinnsats – økt i perioden Gjennomsnittlig fellingsprosent 96 Høyt antall slaktevekter

41 Bestandsutvikling Figur 1. Antall elg skutt under jakt (felt elg) og sett elg pr. jegerdag i Steinkjer kommune i perioden Sett elg pr. jegerdag er en indeks på bestandstettheten (antall elg pr. km 2 ). Data fra Hjorteviltregisteret og SSB.

42 Avskytingsmønster Figur 2. Felte elg fordelt på kjønn og alder i Steinkjer kommune i perioden Data fra SSB, med unntak for 2008 og 2014 da data er fra Hjorteviltregisteret.

43 Kjønnsrate Figur 3. Prosent okse felt av sett og antall sett ku pr. okse i Steinkjer kommune i perioden Sett ku pr. okse viser utviklingen i kjønnssammensettinger for dyr som er ett år og eldre. Data fra Hjorteviltregisteret.

44 Reproduksjon Figur 4. Sett kalv pr. ku i Steinkjer kommune i perioden Sett kalv pr. ku viser utviklingen i kalverekruttering og beregnes ved å dele antall observerte kalver (inkludert enslige kalver) på antall observerte kyr (inkludert kviger). Data fra Hjorteviltregisteret.

45 Reproduksjon Figur 5. Sett kalv pr. kalvku og sett andel ku med kalv i Steinkjer kommune i Andel kalveførende kyr med tvillingkalv (tvillingraten) er antall kalv pr. kalvku minus 1. Data fra Hjorteviltregisteret.

46 Slaktevekt Figur 6. Gjennomsnittlig slaktevekt for ungdyr og kalv fordelt på kjønn i kommunen i perioden Data fra Hjorteviltregisteret.

47 Fallvilt Figur 7. Fallvilt (irregulær avgang) fordelt på årsak i Steinkjer kommune. Heltrukken linje viser antall fallvilt totalt. Data fra SSB.

48 Tilrådning Høy bestand, men svakt synkende – Produserer ikke overskudd på 800 dyr Mulighet for synkende kondisjon – Tendenser med synkende rekruttering og slaktevekter

49 Anbefaler en ytterligere reduksjon Uttak på 840 med dagens avskytningsmønster Kommune Naturdatas anbefalte uttak 2014 Tildelt av kommunen 2014 Felt 2014 Naturdatas anbefalte uttak 2015 Steinkjer

50 Verran kommune Foto:Verran kommune

51 Datagrunnlag Alle jaktfelt registrere sett elg med unntak av 2005 Moderat antall sett elg Høy registrert jaktinnsats – Økt i perioden Fellingsprosent gjennomsnittlig 80 Slaktevekter fra stort antall kalv og eldre okse, mindre antall åringsdyr og eldre ku.

52 Bestandsutvikling Figur 1. Antall elg skutt under jakt (felt elg) og sett elg pr. jegerdag i Verran kommune i perioden Sett elg pr. jegerdag er en indeks på bestandstettheten (antall elg pr. km 2 ). Data fra Hjorteviltregisteret og SSB.

53 Avskytingsmønster Figur 2. Felte elg fordelt på kjønn og alder i Verran kommune i perioden Data fra SSB, med unntak for 2008 og 2014 da data er fra Hjorteviltregisteret.

54 Kjønnsrate Figur 3. Prosent okse felt av sett og antall sett ku pr. okse i Verran kommune i perioden Sett ku pr. okse viser utviklingen i kjønnssammensettinger for dyr som er ett år og eldre. Data fra Hjorteviltregisteret.

55 Rekruttering Figur 4. Sett kalv pr. ku i Verran kommune i perioden Sett kalv pr. ku viser utviklingen i kalverekruttering og beregnes ved å dele antall observerte kalver (inkludert enslige kalver) på antall observerte kyr (inkludert kviger). Data fra Hjorteviltregisteret.

56 Slaktevekter Figur 6. Gjennomsnittlig slaktevekt for ungdyr og kalv fordelt på kjønn i Verran kommune i perioden Data innsendt fra kommunen.

57 Fallvilt Figur 7. Fallvilt (irregulær avgang) fordelt på årsak i Verran kommune. Heltrukken linje viser antall fallvilt totalt. Data fra SSB.

58 Tilrådning Bestandstetthet på vei ned – Produserer antagelig 100 dyr pr. år Dreie avskyting mot yngre okser – Øke alderen på oksesegmentet Anbefalt uttak 100 Kommune Naturdatas anbefalte uttak 2014 Tildelt av kommunen 2014 Felt 2014 Naturdatas anbefalte uttak 2015 Verran


Laste ned ppt "Bestandsvurdering av elg for Nord-Trøndelag Hjorteviltregion 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google