Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1: Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo tredje kvartal 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1: Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo tredje kvartal 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1: Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo tredje kvartal 2006

2 2: Gjengs leie er uendret siden andre kvartal. Kilde: Opinion og FINN.no

3 3: Kraftig oppgang i leieprisene fra 2. til 3. kvartal. Leieprisene i Oslo har passert 8.000 kroner pr kvm Leieprisene fortsetter veksten og nærmer seg toppnivået i våre målinger som startet opp i 2002 De månedlige leieprisene økte med 2,9% fra 2. til 3. kvartal i år, og ligger 5,9% høyere enn i 3. kvartal i fjor I gjennomsnitt koster det 8.139 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo Kilde: Opinion og FINN.no

4 4: Bred oppgang for alle størrelser Leieprisene økte for alle boligtyper siste kvartal. Hybler og 4-roms leiligheter økte noe mer enn de øvrige dette kvartalet Det siste året har månedsleien økt med 5-6% for alle typer leiligheter med unntak av 4- roms som har økt med nær 8% Sammenligner vi med 1. kvartal 2002, er det fortsatt månedsleien av 1-roms leiligheter som har falt mest (9%), mens månedsleien 2-4 roms leiligheter kun har falt med 1-3% i samme periode Kilde: Opinion og FINN.no

5 5: Tilbudet av ett-roms (0 soverom) leiligheter går fortsatt ned etter sterk økning i 2004 og 2005 To-roms leiligheter (ett soverom) dominerer markedet og utgjør over halvparten 53 prosent av de tilbudte leielighetene Tilbudet av ett-roms leiligheter (0-soverom) til leie, økte kraftig fra 3. kvartal 2003 til midt i 2005. Tilbudet fortsetter nedgangen, og utgjør nå 13 prosent av markedet Kilde: Opinion og FINN.no

6 6: Bred oppgang i alle områder av Oslo Månedsleien økte ca 3% i alle områder dette kvartalet Det er små forskjeller i prisvekst mellom områdene Det siste året har leien økt mest i Sentrum øst og Groruddalen. Kilde: Opinion og FINN.no

7 7: Tilbudet fortsetter å øke i Groruddalen, mens nedgangen fortsetter i Oslo vest Nedgangen i utleie av leiligheter fortsetter i ytre vestlige bydeler. Andelen har falt fra 20% i 3. kvartal 2003 til 14% nå Groruddalen er på vei opp og har passert Østre sydlige bydeler Det er mindre endringer i øvrige deler av Oslo Kilde: Opinion og FINN.no

8 8: Markedsleien er høyere enn gjengs leie for alle leilighetsstørrelser Veksten i markedsleien de siste to fører til at markedsleien er høyere enn gjengs leie for alle boligstørrelser Gjengs leie er et beregnet gjennomsnitt av inngåtte leiekontrakter til markedsvilkår Vi har beregnet gjengs leie ut fra et vektet gjennomsnitt av markedsleiene i perioden 1. kvartal 2002 – 3. kvartal 2006 Vektene er basert på anslått gjennomsnittlig leietid for hybler og leiligheter. Anslagene er utarbeidet på bakgrunn av resultater fra en spørreundersøkelse på web blant personer som har annonsert hybel eller leilighet til leie på FINN.no Kilde: Opinion og FINN.no

9 9: Vi beregner gjengs leie ved å ta et veid gjennomsnitt av beregnet markedsleie i perioden 2002 til 3. kvartal 2006 Hvis det ble inngått like mange leiekontrakter hvert kvartal, og alle kontraktsforhold varte i fire år. Ville et gjennomsnitt av de siste fire års leier gi gjengs leie Slik er det ikke. En typisk leieforhold varer i ett år, men leieforholdene sprer seg over alt fra en måned til flere år Det er også forskjell på boligtyper. Hybler og små leiligheter har normalt kortere kontrakter enn større leiligheter Vi har beregnet en sannsynlighetsfordeling basert på lengden på de kontraktene som forrige leietaker hadde i vår webundersøkelse. Det er denne fordelingen vi har brukt som vekter i beregningen av gjengs leie Det medfører at leieprisene de siste to årene får klart sterkest vekt, mens leieprisene i 2002 (som var høye) får en liten vekt

10 10: Gjengs leie pr kvm etter prissone og romstørrelse. tredje kvartal 2006


Laste ned ppt "1: Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo tredje kvartal 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google