Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solstrand Camping, 04.04.2013 v/Magnus Stenbrenden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solstrand Camping, 04.04.2013 v/Magnus Stenbrenden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Solstrand Camping, 04.04.2013 v/Magnus Stenbrenden

2 Gjennomføring www.fnat.no • Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon • Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått og flue» og registreringer av skogsfugl/hare Oppsummering og konklusjon Mål for dagen?

3 www.fnat.no Fellingsresultat 2012 • 725 felte elg, en nedgang på 168 dyr fra 2011 • 21 % kalv, 34 % ungdyr, 25 %eldre okse, 20 % eldre ku • Andel hanndyr i jaktuttaket: 56 %.

4 www.fnat.no 2012: 1,8 ku per okse

5 www.fnat.no 2012: Kalvrate (kalv per ku) 0,60 Tvillingrate (kalv per kalvku) 1,16 Oppgang fra 2011

6 www.fnat.no Slaktevekter 2012: Kalv 57 kg Ungdyr 123 kg En oppgang fra 2011 (Kalv + 6 kg, ungdyr + 5 kg)

7 www.fnat.no Det ble felt 262 hjort, en økning på 50 hjort fra 2011 Av de felte dyra utgjorde kalv og ungdyr 51 %, voksen bukk 30 % og voksen hind 19 %. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en hanndyrandel på 63 %. HJORT

8 www.fnat.no «Sett hjort i elgjakta» var i 2012 ca. 0,1 per dag, dvs. rundt 10 elgjaktdager bak hver observasjon. Egne «sett hjort data» får et stadig større omfang. I 2012 er det registrert 2599 jegerdager, og 1079 observasjoner. Dette gir 0,42 hjort sett per jegerdag. «Sett hjort» dataene gir en kalverate på 0,59, og et kjønnsforhold på ca. 2,2 hind per bukk. Slaktevektdataene er noe begrenset (til sammen 107 vekter lagt inn i 2012) Kalv: 29 kg Spissbukk: 56 kg 1,5 års hind: 50 kg Voksen hind: 61 kg Voksen bukk: 95 kg

9 www.fnat.no Flått og Hjortelusflue Resultater basert på innsendte tannkonvolutter fra Vegårshei, Risør, Grimstad og Froland. Ett funn av hjortelusflue i Froland. Lillesand: Konvolutter mottatt i ettertid (37 stk.). Hjortelusflue registrert på 10 felte dyr. Lindesnes, flått på om lag halvparten av dyra, hjortelusflue ikke registrert.

10 www.fnat.no 15 trafikkdrept elg i Vest-Agder i 2011. Av disse 12 drept langs vei, 3 langs jernbane Perioden 1990-95: Gjennomsnittlig 75 elg drept i trafikken årlig

11 www.fnat.no Man er per 2011/12 innenfor målsetningene man har satt som akseptable med tanke på antall trafikkdrept elg i fylket samlet: 2011: Antall trafikkdrept utgjorde 1,4 % av jaktuttaket De tre siste år er gjennomsnittlig antall trafikkdrept elg og hjort 24 stk. (målsetning: maksimalt 25 stk.) Antall trafikkdrept elg utgjør <10 % av jaktuttaket i alle kommuner

12 www.fnat.no Sett skogsfugl og hare

13 www.fnat.no Sett skogsfugl og hare Kun sammenstilt antall observasjoner Antall observasjoner varierer (naturligvis) også med antall skjema! Hva slags verdi har innsamlingene? Man kan sannsynligvis få en brukbar indeks/dokumentasjon på bestandssvingninger over tid. Forutsetter: At alle har skjema med rapporteringsmulighet og at innsamlinger gjøres mer systematisk. Praktisk utfordring: viderebehandling av data Fellingstall like god indeks? Ingen ting i veien for at de som vil fortsetter med registreringer (kommuner, vald)?

14 Oppsummering/konklusjon Elg Situasjonen er relativt stabil -Nedgangen i bestandskondisjon mer eller mindre flatet ut, og særs gledelige resultater i 2012  Enkelte områder nærmer seg tettheter vi tidligere har anbefalt som nødvendige for å bedre kondisjonen

15 Våre konklusjoner er i store trekk fortsatt de samme: Kostnadssiden er betydelig redusert -Påkjørsler er et lite problem! Hva med elgtettheten per i dag? «Kohortseffekter»-små dyr avler små dyr osv. ? Blant annet indikasjoner gjennom OP Dagens tettheter vil holde kostnadssiden på et akseptabelt nivå. Med en bedret bestandskondisjon på sikt, vil også avkastningen kunne bli bra. Kalver felt i 2011:150 stk.7 650 kg Kalver felt i 2012141 stk.8 037 kg Målet må ikke være økt tetthet, men økt avkastning på de dyra man har: Gode kalvrater i 2012- noe økte uttak i 2013 bør absolutt vurderes.

16 www.fnat.no Hjort Hjortebestanden er i vekst, og fremdeles i god kondisjon:

17 www.fnat.no Veksten ser ut til å skje i et passe tempo -Men, store lokale variasjoner Hvordan vil utbredelsen/spredningen fremover bli? For noen er den allerede en stor jaktressurs. For andre et innslag som gir mulighet til høsting dersom anledningen skulle by seg. Foruten jaktuttaket, vil også vinterforholdene være av betydning for utviklingen i indre/høyereliggende strøk

18 www.fnat.no


Laste ned ppt "Solstrand Camping, 04.04.2013 v/Magnus Stenbrenden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google