Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elgen i Østfold-Sarpsborg - Bestandsutvikling - Beitetilstand Sarpsborg 03.04.2008 v. Ole Roer Faun Naturforvaltning AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elgen i Østfold-Sarpsborg - Bestandsutvikling - Beitetilstand Sarpsborg 03.04.2008 v. Ole Roer Faun Naturforvaltning AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elgen i Østfold-Sarpsborg - Bestandsutvikling - Beitetilstand Sarpsborg 03.04.2008 v. Ole Roer Faun Naturforvaltning AS

2 Fyresdal i Telemark Firmaet har 7 ansatte Hovedarbeidsområder: Viltforvaltning Fiskeforvaltning Konsekvensutredninger – kartlegging Utmarksbasert næringsutvikling

3 Dere skal kjenne til: Litt om bestandsutvikling og bestandskondisjon for elg i Sør Norge Sammenheng mellom elgtetthet og produksjonsevne Elgbestanden sin utvikling i Østfold – Sarpsborg Resultater fra beitetaksering i Østfold 2006 Realistiske målsetninger for skogen sin fôrproduksjonsevne Målsetting

4 Negativ kondisjonsutvikling Over 100 kommuner med markert nedgang i vekter og kalveproduksjon

5 Kalv- og ungdyrvekter. Kalvrate (kalv per ku) og tvillingrate (kalv per kalvku) (Hannkalvandel) Bestandskondisjon

6 Hvorfor er god kondisjon viktig? Antall kyr Kalv per ku Antall kalv 1001 1250,88110 1500,75113 1750,63110 2000,5100

7 Randsfjord Vest - Nedre Telemark

8 Randsfjord V. – Nedre T.

9

10 Randsfjord V. - Nedre T.

11 –Kalvvekter ca. 50 kg i snitt –Ungdyrvekter ca. 110 kg i snitt –Kalv per ku rundt 0,5 –Kalv per kalvku: ca. 1,1 Bestandskondisjon Nedre Telemark

12 Aust-Agder

13 Drangedal

14 Produksjonsutvikling

15 Grunnlag bestandsvurdering i Østfold: - Aldersregistrering i 5 kommuner 1994 - 2004 – Annen hvert år - Sett- og felt elg statistikk - Vektregistreringer

16 Østfold - Bestandsutvikling

17 Østfold - Vestfold

18 Østfold - Produksjon

19 Østfold – Vekter kalv/ungdyr

20 Østfold

21 Sammenligning - vekter ungdyr

22 Østfold - Alder

23

24

25 Konklusjon Bestandsvurdering I Østfold fram til jakta 2005: ● Bestandsvekst siste 10 år. Fra 3500 dyr før jakt 1995 → drøye 4600 før jakt 2005 1995 → drøye 4600 før jakt 2005 ● Høye vekter og god kalveproduksjon ● Tendenser til redusert kalveproduksjon de siste åra åra ● Lav snittalder og liten andel okse ● Lokale variasjoner Anbefaling → Unngå å komme i samme situasjon som resten av Sør Norge

26 Sarpsborg - Bestandsutvikling

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Vald vest for Glomma

37 Vald øst for Glomma

38 SKI/ Solbraametoden

39 Utlegging av flater Indikatorarter: - Furu - Bjørk - Rogn - Osp - Selje - Vier - Einer/gran

40

41

42

43

44

45

46

47 Sammenligning med andre:

48

49 Antall planter per daa:

50 Sammenligning med andre:

51 Konklusjon Beitetakst 2006: ● ROS + Vier overbeita på 70 av 76 takserte bestand → Redusert tilgang på høykvalitesfor bestand → Redusert tilgang på høykvalitesfor ● Med enkelte unntak – relativt lavt beitepress på bjørk og furu bjørk og furu ● Forbehold om muligheten for stort potensial for produksjon av høykvalitetsfor på innmark + produksjon av høykvalitetsfor på innmark + andre markslag andre markslag ● Vår anbefaling → Reduser beitepresset. Unngå negativ kondisjonsutvikling, samt Unngå negativ kondisjonsutvikling, samt reduser konflikter mot jordbruksproduksjon, reduser konflikter mot jordbruksproduksjon, trafikk og biologisk mangfold trafikk og biologisk mangfold

52 Erfaringer fra andre områder: ● Reine skogområder med stasjonær elg, ser ut til å være mest utsatt for negativ ut til å være mest utsatt for negativ kondisjonsutvikling kondisjonsutvikling ● Her er det få alternative kilder til høykvalitetsfor høykvalitetsfor ● Ca 3000 daa bak hver felte elg er kanskje ei realistisk forventning til avkastning over tid realistisk forventning til avkastning over tid her, tilsvarer en vinterbestand < 1 elg/km 2 her, tilsvarer en vinterbestand < 1 elg/km 2 ● Ved for høy tetthet, også negativ kondisjonsutvikling i andre områder, for kondisjonsutvikling i andre områder, for eksempel Hurum med mye dyrka mark. eksempel Hurum med mye dyrka mark.

53 Skogaktivitet – elg

54 Takk for meg! Ole Roer Faun Naturforvaltning AS www.fnat.no


Laste ned ppt "Elgen i Østfold-Sarpsborg - Bestandsutvikling - Beitetilstand Sarpsborg 03.04.2008 v. Ole Roer Faun Naturforvaltning AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google