Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elgen i Østfold-Sarpsborg - Bestandsutvikling - Beitetilstand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elgen i Østfold-Sarpsborg - Bestandsutvikling - Beitetilstand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elgen i Østfold-Sarpsborg - Bestandsutvikling - Beitetilstand
Husk å fortelle at Fordjupning i matte. Sarpsborg v. Ole Roer Faun Naturforvaltning AS

2 Fyresdal i Telemark Firmaet har 7 ansatte Hovedarbeidsområder: Viltforvaltning Fiskeforvaltning Konsekvensutredninger – kartlegging Utmarksbasert næringsutvikling

3 Målsetting Dere skal kjenne til:
Litt om bestandsutvikling og bestandskondisjon for elg i Sør Norge Sammenheng mellom elgtetthet og produksjonsevne Elgbestanden sin utvikling i Østfold – Sarpsborg Resultater fra beitetaksering i Østfold 2006 Realistiske målsetninger for skogen sin fôrproduksjonsevne

4 Negativ kondisjonsutvikling
Symptoma finst i heile området. Alvorlighetsgrad varierer. Kanskje og større område. Over 100 kommuner med markert nedgang i vekter og kalveproduksjon

5 Bestandskondisjon Kalv- og ungdyrvekter.
Kalvrate (kalv per ku) og tvillingrate (kalv per kalvku) (Hannkalvandel)

6 Hvorfor er god kondisjon viktig?
Antall kyr Kalv per ku Antall kalv 100 1 125 0,88 110 150 0,75 113 175 0,63 200 0,5

7 Randsfjord Vest - Nedre Telemark

8 Randsfjord V. – Nedre T.

9 Randsfjord V. – Nedre T.

10 Randsfjord V. - Nedre T.

11 Bestandskondisjon Nedre Telemark
Kalvvekter ca. 50 kg i snitt Ungdyrvekter ca. 110 kg i snitt Kalv per ku rundt 0,5 Kalv per kalvku: ca. 1,1

12 Aust-Agder

13 Drangedal

14 Produksjonsutvikling

15 Grunnlag bestandsvurdering i Østfold:
- Aldersregistrering i 5 kommuner – Annen hvert år - Sett- og felt elg statistikk - Vektregistreringer

16 Østfold - Bestandsutvikling

17 Østfold - Vestfold

18 Østfold - Produksjon

19 Østfold – Vekter kalv/ungdyr

20 Østfold

21 Sammenligning - vekter ungdyr

22 Østfold - Alder

23 Østfold - Alder

24 Østfold - Alder

25 Konklusjon Bestandsvurdering I Østfold fram til jakta 2005:
● Bestandsvekst siste 10 år. Fra 3500 dyr før jakt 1995 → drøye 4600 før jakt 2005 ● Høye vekter og god kalveproduksjon ● Tendenser til redusert kalveproduksjon de siste åra ● Lav snittalder og liten andel okse ● Lokale variasjoner Anbefaling → Unngå å komme i samme situasjon som resten av Sør Norge

26 Sarpsborg - Bestandsutvikling

27 Sarpsborg - Bestandsutvikling

28 Sarpsborg - Bestandsutvikling

29 Sarpsborg - Bestandsutvikling

30 Sarpsborg - Bestandsutvikling

31 Sarpsborg - Bestandsutvikling

32 Sarpsborg - Bestandsutvikling

33 Sarpsborg - Bestandsutvikling

34 Sarpsborg - Bestandsutvikling

35 Sarpsborg - Bestandsutvikling

36 Vald vest for Glomma

37 Vald øst for Glomma

38 SKI/ Solbraametoden

39 Utlegging av flater Indikatorarter: - Furu - Bjørk - Rogn - Osp
- Selje - Vier - Einer/gran

40

41

42

43

44

45

46

47 Sammenligning med andre:

48 Sammenligning med andre:

49 Antall planter per daa:

50 Sammenligning med andre:

51 Konklusjon Beitetakst 2006:
● ROS + Vier overbeita på 70 av 76 takserte bestand → Redusert tilgang på høykvalitesfor ● Med enkelte unntak – relativt lavt beitepress på bjørk og furu ● Forbehold om muligheten for stort potensial for produksjon av høykvalitetsfor på innmark + andre markslag ● Vår anbefaling → Reduser beitepresset. Unngå negativ kondisjonsutvikling, samt reduser konflikter mot jordbruksproduksjon, trafikk og biologisk mangfold

52 Erfaringer fra andre områder:
● Reine skogområder med stasjonær elg, ser ut til å være mest utsatt for negativ kondisjonsutvikling ● Her er det få alternative kilder til høykvalitetsfor ● Ca 3000 daa bak hver felte elg er kanskje ei realistisk forventning til avkastning over tid her, tilsvarer en vinterbestand < 1 elg/km2 ● Ved for høy tetthet, også negativ kondisjonsutvikling i andre områder, for eksempel Hurum med mye dyrka mark.

53 Skogaktivitet – elg

54 Faun Naturforvaltning AS
Takk for meg! Ole Roer Faun Naturforvaltning AS Husk å fortelle at Fordjupning i matte.


Laste ned ppt "Elgen i Østfold-Sarpsborg - Bestandsutvikling - Beitetilstand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google