Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 1: Utvikling av folketallet i Innherred. Data fra SSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 1: Utvikling av folketallet i Innherred. Data fra SSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 1: Utvikling av folketallet i Innherred. Data fra SSB.

2 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 4: Utvikling av folketall i Innherred og andre regioner, indeksert slik at nivået 1994=100. Datakilde: SSB.

3 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 5: Netto innpendling, 2000-2003. Datakilde: SSB.

4 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 6: Netto innpendling, antall arbeidstakere i regionene i Trøndelag i 2003. Tallene til venstre angir netto innpendling i prosent. Datakilde: SSB.

5 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 7: Antall arbeidstakere fra Innherred som pendler ut av regionen 2000- 2003. Datakilde: SSB.

6 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 11: Vekst i sysselsettingen i ulike næringer i Innherred, antall personer. Datakilde: SSB.

7 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 13; Prosentvis fordeling av sysselsetting på hovednæringer i 2003. Data fra SSB.

8 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 15: Prosentvis andel foretak med minst 10 % vekst i omsetning. Data: Foretaksregisteret. Vekst

9 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 16: Prosentvis andel foretak med minst 10 % vekst i omsetning i 2003. Data: Foretaksregisteret. Tallene til venstre angir rangering blant de 80 regionene i landet.

10 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 18: Prosentvis andel foretak med vekst i omsetning på over 10 prosent i 2003. Data: Foretaksregisteret.

11 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 33: Vekst målt som andel foretak med over 10 % vekst i omsetning i 2003.

12 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 19: Prosentvis andel av foretak som har overskudd før skatt. Datakilde: Regnskap fra alle regnskapspliktige foretak. Lønnsomhet

13 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 20: Prosentvis andel av foretak med overskudd før skatt i 2003. Tallene til venstre angir rangeringen blant de 434 kommunene i landet.

14 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 22: Prosentvis andel av foretak med overskudd i ulike næringer i Innherred og Norge i 2003. Datakilde: Foretaksregisteret.

15 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 15: Regioner i Norge etter lønnsomhet, målt ved andel foretak med overskudd, 2003.

16 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Egenkapital Figur 23: Andel av foretak med positiv egenkapital i Innherred, Nord- Trøndelag og Norge. Datakilde: Foretaksregisteret.

17 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 25: Etableringsfrekvens i Innherred, Nord- Trøndelag og Norge. Datakilde: Foretaksregisteret. Nyetableringer

18 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 26: Etableringsfrekvens i 2004 i regionene i Trøndelag. Tallene til venstre angir rangering blant de 80 regionene. Datakilde: Foretaksregisteret.

19 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 24: Andel foretak med positiv egenkapital i 2003. Tallet til venstre angir rangering blant de 434 kommune i Norge. Datakilde: Foretaksregisteret.

20 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 27: Etableringsfrekvens i kommunene i Innherred. Datakilde: Foretaksregisteret.

21 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Næringslivsindeksen Innherreds plassering

22 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 31: De enkelte delindeksene som inngår i næringslivsindeksen 2003.

23 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 29: Rangering av næringslivet i kommunene i Nord- Trøndelag i 2003, basert på en indeks som vektlegger omsetningsvekst, lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse.

24 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Sammenheng mellom næringslivsindeksen 2003 og endring folketall fra 1 jan 2002 til 1 jan 2004.

25 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Sammenheng mellom næringslivsindeksen 2003 og endring folketall fra 1 jan 2004 til 1 jan 2005.


Laste ned ppt "Www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Figur 1: Utvikling av folketallet i Innherred. Data fra SSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google