Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjorteviltregionmøter 2013 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjorteviltregionmøter 2013 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjorteviltregionmøter 2013 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK

2 Utvikling viltpåkjørsler (vei og bane) i Nord-Trøndelag Foto: Tore Sannum ( Scanpix )

3 Utvikling irr. avgang elg

4 Utvikling andel hannkalv Jan T Lifjeld UiO

5 Utvikling slaktevekter i Nord-Trøndelag ÅrOksekalvKukalvOkse 1½ årKu 1½ årEldre okseEldre ku snittn n n n n n Sum slaktevekt n totalt Snitt alle Snitt Snitt Nedga ng

6 Ny hjorteviltforskrift § 1. Formål •Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

7 § 3. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr •Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). •Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. § 4. Interkommunalt samarbeid •To eller flere kommuner bør samarbeide om felles mål for hjorteviltbestandene når det er hensiktsmessig å samordne bestandsplanleggingen over kommunegrenser.

8 Utvidet jakttid på elg og hjort •Hvordan har det fungert? •Andre brukergrupper ikke like fornøyd over alt! •Oppfølging av intensjonen fra kommunen?

9 Fra overvåkningsprogrammet Fra Erling Solbergs innlegg på Hjortevilt 2013

10 Mer fra Solbergs innlegg:

11 Enda mer Solberg: Slaktevekter Ser mer:

12 Ettersøksarbeid •Sørg for gode ettersøksekvipasjer og god organisering. •Avliving av dyr langs banen. •Brev fra Namsskogan og Grong til NTFK og videre fra NTFK til Samferdsels- og Miljøverndep.


Laste ned ppt "Hjorteviltregionmøter 2013 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google