Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15. september, 2008 Rapport utarbeidet for KS Topplederne i kommunesektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15. september, 2008 Rapport utarbeidet for KS Topplederne i kommunesektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 15. september, 2008 Rapport utarbeidet for KS Topplederne i kommunesektoren

3 September, 2008 Econ Pöyry Norwegian PowerPoint template 2 Kvinneandelen blant rådmenn Kvinneandelen blant rådmenn er økt fra 13 prosent i 2004 til vel 18 prosent i 2007. Trenden fra 1990-årene og frem til i dag er økende kvinneandel. Det høye nivået i 2002 og 2003 kan være feil og et resultat av endrede stillingskategorier. Dan kan også tenkes at kvinneandelen faktisk var høy i disse årene. Det er blitt mer vanlig for kvinner å være fylkesrådmann. Utviklingen i kvinneandelen er avhengig av – kvinneandelen blant de nyrekrutterte rådmennene. – kvinneandelen blant de avgåtte rådmennene. – turnover blant rådmenn.

4 September, 2008 Econ Pöyry Norwegian PowerPoint template 3 Kvinneandelen av nyrekrutterte og avgåtte Kvinneandelen blant de nyrekrutterte rådmennene er etter perioden 2003-2004 vesentlig høyere enn kvinneandelen blant de som forlater rådmannsstillingene. En slik forskjell bidrar til å øke den samlede kvinneandelen.

5 September, 2008 Econ Pöyry Norwegian PowerPoint template 4 Avgang fra rådmannsstilling Figuren viser de nyrekrutterte i perioden 2002-2003 som 100 prosent. Den viser videre hvor mange prosent som fortsatt er i rådmannsstillingen etter 1 år, 2 år, 3 år og 4 år. Kvinner slutter raskere enn menn Et særlig stort frafall for kvinner i løpet av det første året.

6 September, 2008 Econ Pöyry Norwegian PowerPoint template 5 Turnover blant rådmenn Figuren viser antall rådmenn som slutter i en periode, som prosent av antall rådmenn i begynnelsen av perioden. Turnover-raten har sunket etter 2002- 2003. Dette betyr avtagende tilgang på ledige rådmannsstillinger. Mulighetene for å øke kvinneandelen er blitt redusert.

7 September, 2008 Econ Pöyry Norwegian PowerPoint template 6 Månedslønn for rådmenn, kvinner og menn Kvinnelige rådmenn har i gjennomsnitt noe lavere lønn enn menn Forskjellen er blitt mindre fra 2002 til 2007 Kvinne istedenfor mann i en rådmannsstilling betyr vel 6 prosent lavere lønn i perioden 2002-2007, etter at det er kontrollert for alder, kommunestørrelse og kommunens sentralitet. Det er da ikke kontrollert for kompetanse- forskjeller, men nesten alle rådmenn har høyere utdanning og type utdanning er nokså lik mellom kvinnelige og mannlige rådmenn.

8 September, 2008 Econ Pöyry Norwegian PowerPoint template 7 Månedslønn for rådmenn og kommunestørrelse Lønnen øker med økende kommunestørrelse både i 2002 og 2007 Kommuner med 1.000 flere innbyggere har har 0,3 til 0,4 prosent høyere rådmannslønn, etter at det er kontrollert for kjønn, alder og kommunens sentralitet

9 September, 2008 Econ Pöyry Norwegian PowerPoint template 8 Månedslønn for rådmenn og sentralitet Lønnen øker med økende sentralitet – fra spredd bosetting til storbyregion I forhold til spredd bosetting, gir storbyregion, mellomstor byregion og småbyregion høyere lønn også etter at det er kontrollert for kjønn, alder og kommunestørrelse, Det er ikke signifikante forskjeller mellom spredd bosetting og småsenterregion.


Laste ned ppt "15. september, 2008 Rapport utarbeidet for KS Topplederne i kommunesektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google