Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune INNSAMLING AV BESTANDSDATA SETT ELG, SETT HJORT, SLAKTEVEKTER OG SETT SKOGSFUGL OG HARE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune INNSAMLING AV BESTANDSDATA SETT ELG, SETT HJORT, SLAKTEVEKTER OG SETT SKOGSFUGL OG HARE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune INNSAMLING AV BESTANDSDATA SETT ELG, SETT HJORT, SLAKTEVEKTER OG SETT SKOGSFUGL OG HARE

2 HVORFOR SAMLE INN BESTANDSDATA? • Viktig grunnlag for vurdering av bestandssituasjon og bestandsutvikling • Danner grunnlag for fastsettelse av minsteareal, kvotestørrelse og bestandsmål hos kommune og i bestandsplaner. Uten disse dataene er det vanskelig å drive kunnskapsbasert forvaltning Jegerne gjør en stor og viktig innsats for innsamling av data, men det er noen utfordringer.

3 HVILKE DATA SAMLES INN? • Felt elg og hjort (fellingsrapport) • Sett elg (med sett hjort under elgjakta) • Sett hjort • Sett skogsfugl og hare

4 UTFORDRINGER • Ulik praksis på registering og innsamling av sett-data: • www.settogskutt (ikke slaktevekter) www.settogskutt • DNs sett elg/hjort-skjema (ikke slaktevekter) • Vest-Agders sett elg/hjort-skjema (med slaktevekter) • Varierende innsamling av sett hjort under elgjakta • Varierende innsamling av sett skogsfugl og hare

5 • Har blitt samlet inn over flere år • Samles inn under elgjakta og rapporteres via sett elg-skjema • Utfordring: • Få jaktfelt til å samle inn og rapportere dataene • Få kommunen til å rapportere videre til fylkeskommunen • Mye ressursbruk til begrenset nytte? SETT SKOGSFUGL OG HARE

6 • Dagens metodikk ser ut til å si noe om bestandssituasjonen og langsiktige trender • Potensialet for bedre statistikk Hva gjør vi med dette? SETT SKOGSFUGL OG HARE

7 Sett hjort under elgjakta • Samles inn og rapporteres på sett- elgskjema eller på www.settogskutt.nowww.settogskutt.no • (Lang tidsserie (2001) som gir godt og sammenlignbart bilde på bestandsutviklingen i vald, kommune og fylke • Flere kommuner har sluttet å rapportere dette. Sett hjort under hjortejakt (ikke elgjakt) • Samles inn og rapporteres på sett- hjortskjema eller www.settogskutt (ikke slaktevekter).www.settogskutt • Kun noen kommuner som samler inn • Foreløpig kort tidsserie • Ikke direkte sammenlignbart med statistikken fra «Sett hjort under elgjakta» SETT HJORT – 2 ULIKE DATAINNSAMLINGER

8 • Ønskelig med god statistikk for utviklingen av hjortebestanden på både kommune- og fylkesnivå. • Så lenge bare noen kommuner bruker sett-hjort-skjema, er det ønskelig at sett-hjort under elgjakta fremdeles samles inn. Forslag til standardisering: • Alle jaktfelt fyller ut sett hjort på sett elgskjema • Sett-hjort-skjema kan gjerne fylles ut i tillegg, men ikke for hjort som sees på elgjakt. SETT HJORT – HVA GJØR VI?

9 • Her finnes ulike praksiser: • Rapportering via www.settogskuttwww.settogskutt • Inkluderer ikke slaktevekter • Bruk av DNs Sett elg-skjema • Inkluderer ikke slaktevekter • Bruk av Vest-Agders Sett elg/hjort-skjema • Inkluderer slaktevekter • Inkluderer sett skogsfugl og hare Vi ønsker data på 1.Slaktevekter 2.Sett- skogsfugl og hare (?) Forslag til standardisering: • Vest-Agders sett-elg-skjema skal sendes inn til kommunen etter avsluttet jakt. • www.Settogskutt.no kan gjerne benyttes i tillegg www.Settogskutt.no SETT ELG

10 FORSLAG • Sett skogsfugl og hare – kuttes ut • For å god statistikk på trend og utvikling i hjortebestanden, skal fremdeles sett hjort under elgjakta rapporteres via Sett-elg-skjema. • For kommuner hvor det felles mer enn 30 hjort skal Sett-hjort-skjema benyttes. Benyttes kun for Sett hjort under hjortejakt. • For å få med slaktevekter skal Agderskjemaene benyttes. • www.settogskutt.no kan gjerne benyttes, men av hensyn til slaktevekter og kommunens ansvar for kontroll og innlegging i hjorteviltregisteret skal det leveres skjema i tillegg. www.settogskutt.no


Laste ned ppt "Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune INNSAMLING AV BESTANDSDATA SETT ELG, SETT HJORT, SLAKTEVEKTER OG SETT SKOGSFUGL OG HARE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google