Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9
Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9

2 Historikk og generelt Udir har ansvaret for grunnskoleopplæring og videregående skole for voksne. UDIR tolker regelverket i grunnopplæringen for voksne herunder bruk av realkompetansevurdering. Forskning Ansvaret for statistikk om voksne i videregående opplæring UDIR overtok dette ansvar

3 Hvem bestemmer? Samordningsrådet for styringsinformasjon i videregående opplæring Samarbeidsforum for vigodata Faggruppa for vigodata Hvilken statistikk produserer vi? KD Ny giv AU

4 Hva er det spesielt fokus på?
Deltakere på tilbud tilpasset voksne Bruk av realkompetansevurdering Samfunnskontrakten Praksiskandidater Voksne lærlinger Ny Giv gjennomføring

5 Hvordan innhenter UDIR opplysninger?
Opplysninger om voksne blir innhentet sammen med andre elever og lærlinger i VGO Hentes direkte fra VIGO sentralbasse Innhentes i samarbeid med SSB Statistikken er individbasert Kun aktive deltakere eller deltakere med resultat 25 år og eldre

6 Dataflyt Administrasjonen i en skole registrerer eleven
Saksbehandler Administrasjonen i en skole registrerer eleven Skolen Informasjon om eleven sendes automatisk fra skolen til fylkene på fastsatte datoer Fylke Informasjon om eleven (og lærlinger) sendes fra fylkene til vigo sentralbase daglig Vigo sentralbase Vigo sender data til Udir på fastsatte datoer Udir Udir behander data og gir tilbakemeldinger Publisering Udir publiserer statistikk

7 Hvilke områder innhenter vi opplysninger om?
Elever per 1.10 Fag Resultater Fag og svenneprøver Lærlinger Søkere

8 Hvilke variabler innhenter vi?
Alder og kjønn Geografi Elevstatus Fagsstatus Rettighetsstatus Realkompetanse Karakterer/fag- og svenneprøver Tilskuddstype

9 Hvordan lager vi statistikken?
Slår sammen deltakere per 1.10 og resultatfilen Alle skal telles Dubletter Endring av status Alle som er 25 år eller eldre regnes som voksne

10 Hva publiseres av Udir? Antall Kjønn Alder Geografi
Skole eller fag- og yrkesopplæring Utdanningsprogram Realkompetanse Innvandringsbakgrunn

11 Indikatorer Andel realkompetansevurdert Gjennomføring
Totalt/Yrkesfag/studieforberedende Skole Gjennomføring Andel som har gjennomført etter 3 eller 5 år Praksiskandidater

12 Hvor brukes statistikk om voksne?
KOSTRA Samfunnskontrakten Ny giv Utdanningsspeilet Innvandrere i grunnopplæringen Forskning

13 Hva ønsker vi å gjøre fremover?
Bedre datakvalitet Bedre og mer statistikk om: Gjennomføring Fag og yrkesopplæring Indikatorer om: Rettighetsstatus Deltakere på opplegg tilpasset voksne Øke utbredelsen av statistikken

14 Hva ønsker vi å gjøre fremover?
Voksne inn nytt statistikksystem Arbeider med å få voksne i videregående inn i skoleporten Hvordan skal de vises? Skal de fortsatt inkluderes i de andre indikatorene? Hva er interessant for dere? Kvalitetsutvikling

15 Fakta om voksne i videregående opplæring
Totalt antall deltakere om lag Gjennomsnittsalder 35 år 53 prosent er kvinner 25 prosent har innvandrerbakgrunn

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Blir alle deltakere rapportert?
NOVA undersøkelse Fylkeskommunen har registret deltakere som ikke er registrert i SSBs registre Perioden 2004/05 til 2008/09 SSB hadde ikke registret av deltakerne 15-30 prosent ble senere registrert med fullført utdanning

27

28

29

30

31

32

33 Oppsummering Stor variasjon i realkompetansevurdering
Blir all realkompetansevurdering rapportert Endring i deltaker antallet på skole Er vi sikre på at alle deltakere blir rapportert? Stor variasjon i rettighets- og elevstatus Er denne variasjonen reel?

34 Nytt statistikksystem
Mer statistikk og tallmateriale enkelt tilgjengelig Forsvarlig behandling av individopplysninger Effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet

35 Innhenting Kvalitetssikring Sammenstilling Publisering
Webgrensesnitt Dataleverandør Webgrensesnitt Datakontrollør Udir Administrator Webgrensesnitt Bruker 1) Kildesystemer 2) Kryptering 5) Statistikkbank registre GSI BASIL Videregående Grunnskole Datamottak og kryptering Støttesystemer: Oppfølgings-tjenesten Ikke-individ Barnehage Vigo SSB NSR UBAS GREP 6) Kuber (aggregerte data) PAS Innsamlingsportalen 4) Kontrollstasjon Statistikk og indikatorer Brukerundersøkelser 3) Kontrollstasjon Kontrollstasjon B Kontrollstasjon A

36 Hva skal brukerne kunne gjøre i systemet?
Se standardrapporter Ferdig sammenstilte tabeller tilpasset den enkelte målgruppes behov. Gjøre egne utvalg (avansert søk) Hente ut et sett utvalgte data. Tilpasse egen side Min side-funksjonalitet. Mulighet for å lagre tabeller og spørringer. Få informasjon om statistikken Variabel- og begrepsdefinisjoner, dvs. hva betyr den enkelte indikator og hvordan er den regnet ut osv.


Laste ned ppt "Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google