Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9

2 Historikk og generelt •Udir har ansvaret for grunnskoleopplæring og videregående skole for voksne. •UDIR tolker regelverket i grunnopplæringen for voksne herunder bruk av realkompetansevurdering. •Forskning •Ansvaret for statistikk om voksne i videregående opplæring •UDIR overtok dette ansvar 1.1.2010

3 Hvem bestemmer? Samordningsrådet for styringsinformasjon i videregående opplæring Samarbeidsforum for vigodata Faggruppa for vigodata Hvilken statistikk produserer vi? KD Ny giv AU

4 Hva er det spesielt fokus på? •Deltakere på tilbud tilpasset voksne •Bruk av realkompetansevurdering •Samfunnskontrakten –Praksiskandidater –Voksne lærlinger •Ny Giv –gjennomføring

5 Hvordan innhenter UDIR opplysninger? •Opplysninger om voksne blir innhentet sammen med andre elever og lærlinger i VGO •Hentes direkte fra VIGO sentralbasse •Innhentes i samarbeid med SSB •Statistikken er individbasert •Kun aktive deltakere eller deltakere med resultat •25 år og eldre

6 Dataflyt Saksbehandle r Administrasjonen i en skole registrerer eleven Skolen Informasjon om eleven sendes automatisk fra skolen til fylkene på fastsatte datoer Fylke Informasjon om eleven (og lærlinger) sendes fra fylkene til vigo sentralbase daglig Vigo sentralbase Vigo sender data til Udir på fastsatte datoer Udir Udir behander data og gir tilbakemeldinger Publisering Udir publiserer statistikk

7 Hvilke områder innhenter vi opplysninger om? •Elever per 1.10 •Fag •Resultater •Fag og svenneprøver •Lærlinger •Søkere

8 Hvilke variabler innhenter vi? –Alder og kjønn –Geografi –Elevstatus –Fagsstatus –Rettighetsstatus –Realkompetanse –Karakterer/fag- og svenneprøver –Tilskuddstype

9 Hvordan lager vi statistikken? •Slår sammen deltakere per 1.10 og resultatfilen •Alle skal telles •Dubletter •Endring av status •Alle som er 25 år eller eldre regnes som voksne

10 Hva publiseres av Udir? •Antall –Kjønn –Alder –Geografi –Skole eller fag- og yrkesopplæring –Utdanningsprogram –Realkompetanse –Innvandringsbakgrunn

11 •Indikatorer –Andel realkompetansevurdert •Totalt/Yrkesfag/studieforberedende •Skole –Gjennomføring •Andel som har gjennomført etter 3 eller 5 år •Praksiskandidater

12 Hvor brukes statistikk om voksne? •KOSTRA •Samfunnskontrakten •Ny giv •Utdanningsspeilet •Innvandrere i grunnopplæringen •Forskning

13 Hva ønsker vi å gjøre fremover? •Bedre datakvalitet •Bedre og mer statistikk om: –Gjennomføring –Fag og yrkesopplæring •Indikatorer om: –Rettighetsstatus –Deltakere på opplegg tilpasset voksne •Øke utbredelsen av statistikken

14 Hva ønsker vi å gjøre fremover? •Voksne inn nytt statistikksystem •Arbeider med å få voksne i videregående inn i skoleporten –Hvordan skal de vises? –Skal de fortsatt inkluderes i de andre indikatorene? –Hva er interessant for dere? •Kvalitetsutvikling

15 Fakta om voksne i videregående opplæring •Totalt antall deltakere om lag 20 000 •Gjennomsnittsalder 35 år •53 prosent er kvinner •25 prosent har innvandrerbakgrunn

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Blir alle deltakere rapportert? •NOVA undersøkelse –Fylkeskommunen har registret deltakere som ikke er registrert i SSBs registre –Perioden 2004/05 til 2008/09 –SSB hadde ikke registret 27-44 av deltakerne –15-30 prosent ble senere registrert med fullført utdanning

27

28

29

30

31

32

33 Oppsummering •Stor variasjon i realkompetansevurdering –Blir all realkompetansevurdering rapportert •Endring i deltaker antallet på skole –Er vi sikre på at alle deltakere blir rapportert? •Stor variasjon i rettighets- og elevstatus –Er denne variasjonen reel?

34 Nytt statistikksystem Mer statistikk og tallmateriale enkelt tilgjengelig Forsvarlig behandling av individopplysninger Effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet

35 2) Kryptering Innhenting Kvalitetssikring Sammenstilling Publisering 1) Kildesystemer Vigo SSB Brukerundersøkelser PAS GSIBASIL Innsamlingsportalen Webgrensesnitt 3) Kontrollstasjon Kontrollstasjon A Datamottak og kryptering NSRGREP Støttesystemer: UBAS 4) Kontrollstasjon Kontrollstasjon B Webgrensesnitt 6) Kuber (aggregerte data) 5) Statistikkbank registre VideregåendeGrunnskole Statistikk og indikatorer Ikke-individOppfølgings- tjenesten WebgrensesnittDataleverandørDatakontrollør Udir BrukerAdministrator Barnehage

36 Hva skal brukerne kunne gjøre i systemet? Se standardrapporter Ferdig sammenstilte tabeller tilpasset den enkelte målgruppes behov. Tilpasse egen side Min side-funksjonalitet. Mulighet for å lagre tabeller og spørringer. Få informasjon om statistikken Variabel- og begrepsdefinisjoner, dvs. hva betyr den enkelte indikator og hvordan er den regnet ut osv. Gjøre egne utvalg (avansert søk) Hente ut et sett utvalgte data.


Laste ned ppt "Utdanningsdirektoratets arbeid med statistikk om voksne i videregående opplæring Brukerforum for VigoVoksen Bodø 4.9."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google