Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 1. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 1. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 1. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av Makrosikt for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 13.05.2009

2 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 2: Forord Denne rapporten beskriver utviklingen i markedsleien og gjengs leie for leiligheter i Oslo. Alle leieboliger er forskjellige og vurderes derfor også ulikt i markedet. Markedsverdien av en leiebolig vurderes ut fra de egenskapene leiligheten har, de omgivelsene den ligger i og den kontrakten som tilbys av utleier. Det finnes derfor ikke én markedsleie for en leilighet, selv ikke for en ett roms leilighet på Frogner. Leieprisene varierer. Markedsleien for kategorier av leieobjekter må derfor beregnes statistisk for å kunne forklare hva som er de viktigste felles årsakene til forskjeller i leieprisene. Vi har valgt å benytte tilsvarende metode for beregning av markedsleie, som Eiendomsmeglerbransjen og Statistisk sentralbyrå benytter til beregning av boligpriser. Det faglige navnet er matematisk regresjon. Leiekontrakter er inngått på ulike tidspunkter til forskjellige priser. I et gitt område vil derfor leieprisene til markedsvilkår normalt variere for ellers like leiligheter avhengig av når kontraktene er inngått. Vi beregner gjengs leie ved å vekte leieprisene i et gitt område etter hvor stor andel av leiekontraktene som sannsynligvis er inngått til ulike tidspunkter. Vi håper Boligbyggs leieprisstatistikk blir et nyttig arbeidsredskap for Boligbygg og at den kan fungere som en god rettesnor for resten av markedet. Vi retter en stor takk til Finn.no som har levert data til analysen. Oslo 13. mai 2009, Hans Petter Skogstad (Makrosikt)

3 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 3: Innhold Forordside 2 Pris- og tilbudsutviklingenside 4-13 Vedleggside 14-16 Tabeller

4 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 4: Gjengs leie opp, markedsleie ned Gjengs leie økte med 2,7 prosent fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Det er sjette kvartal på rad med mer enn 2 prosent vekst. Gjengs leie økte med 11,8 prosent fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Markedsleien sank med 5,8 prosent siste kvartal, og økte med 0,4 prosent siste fire kvartaler. Veksten i gjengs leie vil fortsette ennå noen kvartaler selv om markedsleien går ned. Det er fordi gjengs leie måler leien i et veid gjennomsnitt av nye og eldre leieforhold. Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

5 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 5: Markedsleien kraftig ned Leieprisene sank i 1. kvartal 2009 for andre kvartal på rad. De månedlige leieprisene sank med hele 5,8% fra 4. kvartal 2008 til 1.kvartal 2009, og ligger 0,4% høyere enn i 1. kvartal 2008 Makrosikts spørreundersøkelse rettet mot utleiere viser at leiligheter som ble leid ut igjen i 1. kvartal hadde 1,6 prosent høyere leie enn samme leilighet i forrige leieforhold I gjennomsnitt koster det 9.721 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo. En økning på 41 kroner fra 1. kvartal 2008 Tilbudet av leiligheter i Oslo er for tredje kvartal på rad det høyeste vi har notert Prisberegningene baserer seg på 6.304 leiligheter annonsert på Finn.no i 1. kvartal 2009 og 22.232 leiligheter annonsert siste fire kvartaler Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

6 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 6: Ny rekord i tilbudet Samlet tilbud av leiligheter økte ennå en gang kraftig fra vel 5.800 leiligheter i 4.kvartal 2008 til vel 6.300 i 1. Kvartal 2009. Det er en økning på 2.000 leiligheter eller 53 prosent siden 1. kvartal 2008 Tilbudet av tre-roms leiligheter (ett soverom) øker fra 25,9 prosent av markedet for ett år siden til 30,1 prosent nå. Andelen to-roms synker og utgjør nå 51 prosent av samlet tilbud. Andelen ett-roms sank dette kvartalet til 8,5 prosent av tilbudet. Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel. Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

7 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 7: Nedgang for alle størrelser Leieprisene sank med 5-10 prosent avhengig av størrelse i 1. kvartal 2009. Nedgangen var sterkest for hybler Det siste året har månedsleien for hybler gått ned med 5 prosent og økt med 0 til 2 prosent for ulike leilighetsstørrelser Sammenlignet med forrige topp i 2002, har leieprisene økt med 16 prosent nominelt og med 2 prosent mer enn den alminnelige prisstigningen (korrigert for konsumprisveksten). Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

8 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 8: Tilbudet øker over alt Det er små endringer i tilbudet mellom de ulike prissonene i Oslo fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Oppgangen i sentrum Øst har stoppet opp på 35 prosent av markedet, mens det har vært en liten økning i sentrum Vest til 37 prosent. Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

9 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 9: Nedgang i hele byen Leieprisene sank med 5,5-7 prosent over hele byen siste kvartal. Nedgangen var sterkest i Oslo Sør Det siste året har leieprisene gått ned i Groruddalen og Oslo Sør, økt litt i sentrum øst og ligget på samme nivå i Oslo Vest Leieprisene i Sentrum Vest er på 10.600 kroner i måneden i gjennomsnitt, Groruddalen og Oslo Sør har gått ned under 8.400 kroner Sammenlignet med forrige toppår 2002, har leieprisene økt mest i sentrum øst (20 prosent) og minst i Groruddalen (13 prosent) Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

10 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 10: Gjengsleie tar innpå markedsleie Fall i markedsleiene de siste to kvartalene fører til at gjengs leie nærmer seg markedsleie for alle boligstørrelser. For hybler er de to allerede nær sagt like høye Gjengs leie er et beregnet gjennomsnitt av inngåtte leiekontrakter til markedsvilkår. Vi har beregnet gjengs leie ut fra et vektet gjennomsnitt av markedsleiene de siste fem årene, dvs i perioden 1. kvartal 2004 – 4. kvartal 2008. Vektene er basert på anslått gjennomsnittlig leietid for hybler og leiligheter. Anslagene er utarbeidet på bakgrunn av gjennomsnittlig leietid for et utvalg (ca 200-400 i hvert kvartal) leiligheter annonsert til leie på Finn.no, som har vært leid ut tidligere. Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

11 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 11: Resultater fra spørreundersøkelsen: 1,6 prosent vekst i nye kontrakter Utleieundersøkelsen til Finn.no og MakroSikt viser at leieprisen fra forrige leieforhold til nåværende leieforhold økte med 1,6 prosent i 1. kvartal 2009. Da har vi målt endring i leiepris på de leilighetene som har vært leid ut tidligere Det er et brått fall i veksten etter seks kvartaler hvor leieprisene målt på denne måten økte med 10 prosent eller mer. Kilde: Utleieundersøkelsen til MakroSikt og Finn.no

12 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 12: Kilde: Utleieundersøkelsen til MakroSikt og Finn.no Resultater fra spørreundersøkelsen: Faktiske leiepriser 0,75% lavere enn annonsert

13 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 Resultater fra spørreundersøkelsen: Flest utleiere venter økte leiepriser Kilde: Utleieundersøkelsen til MakroSikt og Finn.no 13:

14 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 14: Markedsleie pr måned i Oslos fem prissoner Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

15 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 15: Årlig markedsleie pr kvm i Oslos fem prissoner Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

16 Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 16: Gjengs leie pr kvm i Oslos fem prissoner Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no


Laste ned ppt "Leieprisstatistikk for Oslo13.05.09 Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 1. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google